Skip to main content

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje Vam pruža sigurnost kada su u pitanju nepredviđeni troškovi.

Dozvoljeno prekoračenje po računu Vam pruža sigurnost kada su u pitanju nepredviđeni troškovi!

Odobreni iznos se nalazi na vašem računu ukoliko Vam zatreba, ali ne morate da ga koristite. Jer, kamatna stopa se obračunava samo na iskorišćeni deo i za onoliko dana koliko ste ga koristili.
Dozvoljeno prekoračenje se odobrava bez troškova obrade i održavanja. I to nije sve!
Ukoliko koristite iznos dozvoljenog prekoračenja do 12.000 RSD, kamatna stopa se ne obračunava!

Saznajte više

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje po računu

 • Maksimalni iznos kredita: do visine mesečne zarade/penzije
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Mogućnost refinansiranja postojećeg dozvoljenog prekoračenja po računu u drugoj banci

Nominalna kamatna stopa varijabilna:

 • 19,90% godišnje sa prenosom zarade/penzije na račun u UniCredit Banci
 • Za limite do 12.000,00 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja pređe iznos od RSD 12.000,00, kamatna stopa navedena u prethodnom stavu će se obračunavati i naplaćivati na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja.
 • Naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • Sredstva obezbeđenja: Menica
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Dozvoljeno prekoračenje po računu posebno kreirano za naše najstarije sugrađane, s obzirom na to da je u njega uključeno i osiguranje, a pruža dodatnu sigurnost kada su u pitanju nepredviđeni troškovi.

Odobreni iznos se uvek nalazi na vašem računu ukoliko Vam zatreba, ali ne morate da ga koristite. Jer, kamatna stopa se obračunava samo na iskorišćeni deo i za onoliko dana koliko ste ga koristili.
Dozvoljeno prekoračenje se odobrava bez troškova obrade i održavanja. I to nije sve!

Ukoliko koristite iznos dozvoljenog prekoračenja do 12.000 RSD, kamatna stopa se ne obračunava!

Saznajte više

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje po računu

 • Maksimalni iznos kredita: do visine mesečne penzije
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Mogućnost refinansiranja postojećeg dozvoljenog prekoračenja po računu u drugoj banci

Nominalna kamatna stopa varijabilna:

 • 19,90% godišnje sa prenosom penzije na račun u UniCredit Banci
 • Za limite do 12.000,00 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja pređe iznos od RSD 12.000,00, kamatna stopa navedena u prethodnom stavu će se obračunavati i naplaćivati na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja.
 • Naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • Osiguranje
 • Sredstva obezbeđenja:
 • Menica
 • osiguranje života tokom trajanja perioda dozvoljenog prekoračenja. Banka će osigurati kompletan porfolio (trošak osiguranja života je uključen u cenu kredita). Klijenti, korisnici dozvoljenog prekoračenja će biti osigurani u slučaju smrti, bez obzira na razlog nastanka osiguranog slučaja (usled bolesti, nesrećnog slučaja)
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Dozvoljeno prekoračenje po računu za refinansiranje Vam pruža mogućnost da njime refinansirate Vaše postojeće obaveze, ali uvek može da vam ostane i nešto preko.

Naime, odobreni iznos se nalazi na vašem računu ukoliko Vam zatreba, ali ne morate da ga koristite. Jer, kamatna stopa se obračunava samo na iskorišćeni deo i za onoliko dana koliko ste ga koristili.

Dozvoljeno prekoračenje se odobrava bez troškova obrade i održavanja. I to nije sve!
Ukoliko koristite iznos dozvoljenog prekoračenja do 12.000 RSD, kamatna stopa se ne obračunava!

Saznajte više

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje po računu

 • Maksimalni iznos kredita: do visine mesečne zarade/penzije
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Mogućnost refinansiranja postojećeg dozvoljenog prekoračenja po računu u drugoj banci

Nominalna kamatna stopa varijabilna:

 • 19,90% godišnje sa prenosom zarade/penzije na račun u UniCredit Banci
 • Za limite do 12.000,00 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja pređe iznos od RSD 12.000,00, kamatna stopa navedena u prethodnom stavu će se obračunavati i naplaćivati na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja.
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • Sredstva obezbeđenja: Menica
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Dozvoljeno prekoračenje sa osiguranjem za penzionere za refinansiranje

Dozvoljeno prekoračenje po računu za refinansiranje, posebno kreiran za naše najstarije sugrađane, koji pruža dodatnu sigurnost kada su u pitanju nepredviđeni troškovi.

Saznajte više

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje sa osiguranjem za penzionere za refinansiranje

 • Maksimalni iznos kredita: do visine mesečne penzije
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Mogućnost refinansiranja postojećeg dozvoljenog prekoračenja po računu u drugoj banci

Nominalna kamatna stopa varijabilna:

 • 19,90% godišnje sa prenosom penzije na račun u UniCredit Banci.
 • Za limite do 12.000,00 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja pređe iznos od RSD 12.000,00, kamatna stopa navedena u prethodnom stavu će se obračunavati i naplaćivati na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja.
 • Naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • Osiguranje
 • Sredstva obezbeđenja:
 • Menica
 • osiguranje života tokom trajanja perioda dozvoljenog prekoračenja. Banka će osigurati kompletan porfolio (trošak osiguranja života je uključen u cenu kredita). Klijenti, korisnici dozvoljenog prekoračenja će biti osigurani u slučaju smrti, bez obzira na razlog nastanka osiguranog slučaja (usled bolesti, nesrećnog slučaja)
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading