Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PRIMENLJIVI OD 15.08.2018 PDF 366 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA OPŠTI DEO - U PRIMENI 22.10.2018 PDF 454 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 418 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 413 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 265 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 273 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 238 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 248 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 228 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA FIZIČKA LICA PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 162 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PDF 207 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 167 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 341 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 320 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 166 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 157 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 363 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U PRIMENI OD 05.12.2018. GODINE PDF 379 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 245 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 307 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PRIMENLJIV OD 19.1.2018. PDF 254 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 304 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 212 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU ECOMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 05.12.2018 PDF 232 KB Preuzmite
PRILOG 1 - KATALOG PROIZVODA BANKE PRIMENLJIV OD 15.08.2018 ZIP 18 MB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE 22.10.2018. I 05.12.2018. ZIP 37 MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PRIMENJIV OD 15.08.2018 PDF 297 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PRIMENLJIVI OD 22.10.2018. PDF 314 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 251 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 22.10.2018. PDF 206 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA POSLOVNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 22.10.2018. PDF 207 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 22.10.2018. PDF 179 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 22.10.2018. PDF 201 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 22.10.2018. PDF 157 kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLGUE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA PRIMENLJIVA OD 22.10.2018. PDF 275 kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PRIMENLJIVA OD 22.10.2018. PDF 241 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PRIMENLJIV OD 22.10.2018. PDF 177 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PRIMENLJIV OD 22.10.2018. PDF 178 kB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading