Opšti uslovi poslovanja, Lista reprezentativnih usluga sa pregledom naknada i Posebni uslovi poslovanja za Banke i finansijske institucije

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI OD 25.6.2020. GODINE PDF 720kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVI OD 20.01.2020. PDF 535kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 336kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 20.01.2020. PDF 323kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 20.01.2020. PDF 246kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 168kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PDF 286kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE PDF 160kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 418kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA PDF 350kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PDF 307kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 224kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 248kB Preuzmite
PRILOG 1 - KATALOG PROIZVODA BANKE U PRIMENI OD 25.6.2020. GODINE ZIP 6MB Preuzmite
OPSTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZICKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPSTI DEO OD 18.01.2021 PDF 540kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA OD 18.01.2021 PDF 466kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORISCENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE OD 18.01.2021 PDF 480kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE OD 18.01.2021 PDF 298kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE OD 18.01.2021 PDF 466kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE OD 18.01.2021 PDF 219kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE OD 18.01.2021 PDF 226kB Preuzmite
TARIFA ZA OPSTE BANKARSKE USLUGE FIZICKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA OD 18.01.2021 PDF 482kB Preuzmite
TARIFA ZA OPSTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA OD 18.01.2021 PDF 352kB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

PRAVILA POSLOVANJA DEPOZITARA – ODELJENJA ZA KASTODI POSLOVE I POSLOVE DEPOZITARA UNICREDIT BANK SRBIJA AD, BEOGRAD PDF 310kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PDF 300kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PDF 414kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 298kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 315kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 241kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA PDF 189kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUZANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA PDF 214kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA PDF 158kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 422kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OD 01.02.2020. PDF 460kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PDF 178kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PDF 232kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA OD 18.01.2021 PDF 540kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA OD 18.01.2021. PDF 293kB Preuzmite
TARIFA ZA OPSTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUSTVIMA OD 18.01.2021. PDF 397kB Preuzmite

Posebni uslovi poslovanja za Banke i finansijske institucije

POSEBNI USLOVI POSLOVANJA ZA BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 254kB Preuzmite

Pregled usluga i naknada (PUN) za sve račune


PUN PAKET RAČUN SENIOR PDF 497kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN NEREZIDENT PDF 304kB Preuzmite
PUN RAČUN SELEKTOR PDF 497kB Preuzmite
PUN PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA PDF 493kB Preuzmite
PUN PAKET RAČUN PLATINUM PDF 498kB Preuzmite
PUN PAKET RAČUN ZA STUDENTE PDF 497kB Preuzmite
PUN - COMPANY PDF 458kB Preuzmite
PUN - PREMIUM PDF 458kB Preuzmite
PUN - PROFY PDF 435kB Preuzmite
PUN - PROFY PREMIUM PDF 436kB Preuzmite
PUN KORPORATIVNI KLIJENTI PDF 357kB Preuzmite
PUN KORPORATIVNI KLIJENTI U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 538kB Preuzmite

Liste reprezentativnih usluga

LRU PRILOG 1 - ZA POTROŠAČA PDF 128kB Preuzmite
LRU PRILOG 2 - ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA PDF 134kB Preuzmite

Informacija o usluzi promene platnog računa

INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA PDF 232kB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo