Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PRIMENLJIV OD 09.08.2017 PDF 1000 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 409 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 256 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 270 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 244 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PDF 196 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PDF 207 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVA OD 09.08.2017 PDF 315 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE PDF 167 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPSTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVA OD 09.08.2017 ZIP 970 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA PDF 253 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PDF 208 KB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE PRIMENLJIV OD 09.08.2017. 7Z 6 MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PDF 300 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PDF 423 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA PDF 395 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 267 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 244 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PRAVNA LICA PDF 207 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA PDF 349 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PDF 326 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PDF 201 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PDF 193 kB Preuzmite
Mobile Phones
M Banking
Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading