Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA OPŠTI DEO - U PRIMENI OD 15.02.2019. PDF 441 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA OPŠTI DEO - U PRIMENI DO 15.02.2019. PDF 454 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 450 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI DO 17.03.2019. PDF 413 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 336 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 265 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 244 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 238 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 240 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 228 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA FIZIČKA LICA PDF 162 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 168 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 167 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 286 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 320 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 160 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 157 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 418 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U PRIMENI DO 17.03.2019. PDF 379 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA - U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 340 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA - U PRIMENI DO 17.03.2019. PDF 307 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 307 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 304 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 224 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 212 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 248 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 232 KB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE U PRIMENI OD 15.02.2019 ZIP 13 MB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE U PRIMENI DO 15.02.2019 ZIP 18 MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA - OPŠTI DEO - U PRIMENI OD 15.02.2019. PDF 247 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA - OPŠTI DEO - U PRIMENI DO 15.02.2019. PDF 297 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 339 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA U PRIMENI DO 17.03.2019. PDF 314 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 220 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 251 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 206 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 206 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PDF 162 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 210 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA POSLOVNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 207 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 189 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 179 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUZANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 214 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 201 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 158 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 157 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 295 kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLGUE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA U PRIMENI DO 17.03.2019. PDF 275 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 365 kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIMENI DO 17.03.2019. PDF 241 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 178 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 177 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 232 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U PRIMENI DO 01.04.2019. PDF 178 kB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading