Opšti uslovi poslovanja i Lista reprezentativnih usluga sa pregledom naknada

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PDF 440kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI DO 15.07.2019. PDF 450kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI OD 15.07.2019. PDF 452kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 336kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 244kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 240kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 168kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 286kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 160kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 418kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA - U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 340kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 307kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 224kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 248kB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE ZIP 14MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI DO 23.05.2019. PDF 247kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 339kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 220kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 206kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 210kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 189kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUZANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 214kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 158kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 295kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIMENI OD 17.03.2019. PDF 365kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 178kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U PRIMENI OD 01.04.2019. PDF 232kB Preuzmite

Pregled usluga i naknada (PUN) za sve račune


PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN SENIOR PDF 320kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN NEREZIDENT PDF 304kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - RAČUN SELEKTOR PDF 320kB Preuzmite
PUN FIZAČKA LICA - PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA PDF 316kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN PLATINUM PDF 322kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN ZA STUDENTE PDF 320kB Preuzmite
PUN PRAVNA LICA - PAKET RAČUN COMPANY PDF 347kB Preuzmite
PUN PRAVNA LICA - PAKET RAČUN PREMIUM PDF 347kB Preuzmite
PUN PREDUZETNICI - PAKET RAČUN PROFY PDF 347kB Preuzmite
PUN PREDUZETNICI - PAKET RAČUN PROFY PREMIUM PDF 348kB Preuzmite
PUN KORPORATIVNI KLIJENTI PDF 357kB Preuzmite

Liste reprezentativnih usluga

LRU PRILOG 1 - ZA POTROŠAČA PDF 128kB Preuzmite
LRU PRILOG 2 - ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA PDF 134kB Preuzmite

Informacija o usluzi promene platnog računa

INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA PDF 232kB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading