Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PDF 343 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 872 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI OD 17.02.2017 PDF 409 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORISCENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZICKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 532 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 256 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 476 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 270 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 440 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 244 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PDF 196 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PDF 207 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 280 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 289 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 166 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 167 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 308 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 468 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 257 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 253 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 247 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 208 KB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE ZIP 15 MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PDF 300 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA - U PRIMENI DO 17.02.2017 PDF 798 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 423 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA PDF 395 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 447 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 267 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 417 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 244 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PRAVNA LICA PDF 207 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 349 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 349 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 355 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 326 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 224 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 201 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA - U PRIMENI DO 17.02.2017. PDF 236 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA - U PRIMENI OD 17.02.2017. PDF 193 kB Preuzmite
Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili

Kontakti

Kontakt centar
+ 381 11 3777 888
Pozivanje ovog broja se naplaćuje po ceni lokalnog poziva sa bilo kojeg mesta u Srbiji
Sedište banke
Rajićeva 27-29,
11000 Beograd

Kursna lista

EUR
Strana valuta
Srednji kurs
Sve valute
Spinning wheel animation

Loading