Opšti uslovi poslovanja, Lista reprezentativnih usluga sa pregledom naknada i Posebni uslovi poslovanja za banke i finansijske institucije

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO OD 01.04.2021. GODINE PDF 547kB Preuzmite
PRILOG 1 KATALOG PROIZVODA BANKE U PRIMENI OD 01.04.2021 ZIP 8MB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 168kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PDF 221kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U PRIMENI OD 25.01.2021 PDF 606kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE OD 01.03.2021 PDF 232kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA U PRIMENI OD 01.03.2021 PDF 465kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PDF 307kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 224kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 248kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 466kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 298kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE U PRIMENI OD 01.04.2021. GODINE PDF 310kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORISCENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE OD 18.01.2021 PDF 480kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE OD 18.01.2021 PDF 226kB Preuzmite
TARIFA ZA OPSTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA OD 18.01.2021 PDF 352kB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

PRAVILA POSLOVANJA DEPOZITARA – ODELJENJA ZA KASTODI POSLOVE I POSLOVE DEPOZITARA UNICREDIT BANK SRBIJA AD, BEOGRAD PDF 310kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PDF 300kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PDF 414kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 298kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA PDF 189kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUZANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA PDF 214kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA PDF 158kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA U PRIMENI OD 01.01.2021 PDF 437kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIMENI OD 01.03.2021 PDF 555kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PDF 178kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PDF 232kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 289kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 293kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUSTVIMA OD 18.01.2021 PDF 397kB Preuzmite

Posebni uslovi poslovanja za Banke i finansijske institucije

POSEBNI USLOVI POSLOVANJA ZA BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 254kB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima u primeni od 15. novembra 2021. godine

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 547kB Download
PRILOG 1 - KATALOG PROIZVODA BANKE U PRIMENI OD 15.11.2021 ZIP 9MB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE SMS SERVIS, I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 370kB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE SMS CARD ALARM ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 390kB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 657kB Download
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 883kB Download
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 494kB Download
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 489kB Download
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 543kB Download
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 559kB Download
OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 645kB Download

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima u primeni od 15. novembra 2021. godine

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 679kB Download
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 670kB Download
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 414kB Download

Pregled usluga i naknada (PUN) za sve račune

Fizička lica

PREGLED USLUGA I NAKNADA STANDARD PDF 442kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKANDA PAKET RACUN GOLD PDF 450kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA PAKET RACUN PRESTIGE PDF 451kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA SENIOR PLUS PDF 442kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA PLATNI RACUN SA OSNOVNIM USLUGAMA PDF 439kB Preuzmite

Pravna lica

PREGLED USLUGA I NAKNADA - RAČUN COMPANY PDF 526kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA - RAČUN PROFY PDF 503kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA - RAČUN PREMIUM PDF 526kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA - RAČUN PROFY PREMIUM PDF 504kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA ZA KORPORATIVNE KLIJENTE U PRIMENI OD 01.01.2021. PDF 185kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA ZA KORPORATIVNE KLIJENTE PDF 357kB Preuzmite

Liste reprezentativnih usluga

LRU PRILOG 1 - ZA POTROŠAČA PDF 128kB Preuzmite
LRU PRILOG 2 - ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA PDF 134kB Preuzmite

Informacija u vezi sa uslugom promene platnog računa

INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA PDF 232kB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo