Opšti uslovi poslovanja, Lista reprezentativnih usluga sa pregledom naknada i Posebni uslovi poslovanja za banke i finansijske institucije

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI OD 01.01.2022. PDF 617kB Download
PRILOG 1 - KATALOG PROIZVODA BANKE U PRIMENI OD 01.01.2022 ZIP 9MB Download
OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 645kB Download
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 489kB Download
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 883kB Download
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 543kB Download
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 494kB Download
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 298kB Download
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE U PRIMENI OD 01.04.2021. GODINE PDF 310kB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE SMS SERVIS, I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 370kB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE SMS CARD ALARM ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 390kB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 657kB Download
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196kB Download
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 224kB Download
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 248kB Download
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 559kB Download

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 679kB Preuzmite
OPSTI USLOVI PRUZANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PDF 414kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA U PRIMENI OD 01.01.2021 PDF 437kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 670kB Preuzmite
PRAVILA POSLOVANJA DEPOZITARA – ODELJENJA ZA KASTODI POSLOVE I POSLOVE DEPOZITARA UNICREDIT BANK SRBIJA AD, BEOGRAD PDF 310kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA PRAVNA LICA U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 298kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA PDF 189kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUZANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA PDF 214kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA PDF 158kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 289kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 293kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA, U PRIMENI OD 15.11.2021. PDF 414kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PDF 178kB Preuzmite

Posebni uslovi poslovanja za Banke i finansijske institucije

POSEBNI USLOVI POSLOVANJA ZA BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE U PRIMENI OD 01.02.2020. PDF 254kB Preuzmite

Pregled usluga i naknada (PUN) za sve račune

Fizička lica

PREGLED USLUGA I NAKNADA STANDARD PDF 286kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA PAKET RACUN GOLD PDF 293kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA PAKET RACUN PRESTIGE PDF 298kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA SENIOR PLUS PDF 283kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA PLATNI RACUN SA OSNOVNIM USLUGAMA PDF 271kB Preuzmite

Pravna lica

PREGLED USLUGA I NAKNADA - PAKET RAČUN BIZ GOLD PDF 460kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA -PAKET RAČUN BIZ STANDARD PDF 454kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA - PAKET RAČUN BIZ PRESTIGE PDF 464kB Preuzmite
PREGLED NAKNADA I USLUGA - PAKET RAČUN PRO GOLD PDF 439kB Preuzmite
PREGLED NAKNADA I USLUGA - PAKET RAČUN PRO STANDARD PDF 433kB Preuzmite
PREGLED NAKNADA I USLUGA - PAKET RAČUN PRO PRESTIGE PDF 463kB Preuzmite
PREGLED USLUGA I NAKNADA ZA KORPORATIVNE KLIJENTE U PRIMENI OD 01.01.2021 PDF 580kB Preuzmite

Liste reprezentativnih usluga

LRU PRILOG 1 - ZA POTROŠAČA PDF 128kB Preuzmite
LRU PRILOG 2 - ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA PDF 134kB Preuzmite

Informacija u vezi sa uslugom promene platnog računa

INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA PDF 232kB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo