Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PRIMENLJIVI DO 19.12.2016. PDF 338 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI OD 19.12.2016. PDF 343 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 872 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORISCENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZICKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 532 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 476 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 440 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PDF 196 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PDF 207 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PDF 280 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE PDF 166 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 308 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA PDF 257 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PDF 247 KB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE PRIMENLJIV DO 19.12.2016. ZIP 16 MB Preuzmite
KATALOG PROIZVODA BANKE PRIMENLJIV OD 19.12.2016 ZIP 15 MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI DO 19.12.2016. PDF 571 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI OD 19.12.2016. PDF 300 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PDF 798 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA PDF 395 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 447 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 417 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PRAVNA LICA PDF 207 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA PDF 365 kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PDF 355 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PDF 224 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PDF 237 kB Preuzmite
Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili

Kontakti

Kontakt centar
+ 381 11 3777 888
Pozivanje ovog broja se naplaćuje po ceni lokalnog poziva sa bilo kojeg mesta u Srbiji
Sedište banke
Rajićeva 27-29,
11000 Beograd

Kursna lista

EUR
Strana valuta
Srednji kurs
Sve valute
Spinning wheel animation

Loading