Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PRIMENLJIVI OD 15.08.2018 PDF 366 KB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 418 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 265 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 273 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 248 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA FIZIČKA LICA PRIMENLJIVI OD 19.1.2018. PDF 162 KB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PDF 207 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 341 KB Preuzmite
TARIFA NAKNADA PLATNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 166 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 363 KB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA PRIMENLJIVA OD 19.1.2018. PDF 245 KB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PRIMENLJIV OD 19.1.2018. PDF 254 KB Preuzmite
PRILOG 1 - KATALOG PROIZVODA BANKE PRIMENLJIV OD 15.08.2018 ZIP 18 MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PRIMENJIV OD 15.08.2018 PDF 297 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO U PRIMENI DO 15.08.2018. PDF 300 kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 374 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 251 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 269 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA PLATNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 250 kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE PRAVNA LICA PDF 207 kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLGUE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA PRIMENLJIVA OD 4.12.2017. PDF 357 kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PRIMENLJIVA OD 4.12.2017. PDF 276 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PRIMENLJIV OD 4.12.2017. PDF 203 kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PRIMENLJIV OD 4.12.2017. PDF 200 kB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading