Opšti uslovi poslovanja i Lista reprezentativnih usluga sa pregledom naknada

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA - OPŠTI DEO PDF 614kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 452kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA PREDUZETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PRIMENLJIVI OD 20.01.2020. PDF 535kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 336kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 244kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA KREDITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 20.01.2020. PDF 323kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZIČKA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 240kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA FIZICKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PRIMENLJIVI OD 20.01.2020. PDF 246kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI PRAVNA LICA PDF 196kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA FIZIČKA LICA PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE PDF 168kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE PDF 286kB Preuzmite
TARIFA NAKNADA DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA ZA PREDUZETNIKE PDF 160kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE FIZIČKIM LICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA PDF 418kB Preuzmite
TARIFA ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE PREDUZETNICIMA PDF 341kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RACUNIMA FIZIČKIH LICA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA PDF 307kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 224kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUŽANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PREDUZETNIKE PDF 248kB Preuzmite
PRILOG 1 – KATALOG PROIZVODA BANKE ZIP 12MB Preuzmite

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA PRAVNIM LICIMA - OPŠTI DEO PDF 300kB Preuzmite
OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PRAVNIM LICIMA PDF 414kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA SMS SERVIS USLUGE I USLUGE TELEFONSKOG SERVISA PRAVNA LICA PDF 182kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA PDF 220kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 236kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PLATNOG INSTRUMENTA ZA PLAĆANJA MALE NOVČANE VREDNOSTI ZA PRAVNA LICA PRIMENLJIVI OD 4.12.2017. PDF 162kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SA DEBITNIM KARTICAMA ZA PRAVNA LICA PDF 241kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA POS USLUGA PDF 189kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI POSLOVANJA O PRUZANJU E-COMMERCE USLUGA ZA PRAVNA LICA PDF 214kB Preuzmite
POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SMS CARD ALARM USLUGE ZA PRAVNA LICA PDF 158kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA PDF 295kB Preuzmite
TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PDF 365kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA KORPORATIVNIH KLIJENATA PDF 178kB Preuzmite
TERMINSKI PLAN POSLOVANJA PO PLATNIM RAČUNIMA MALIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA PDF 232kB Preuzmite

Pregled usluga i naknada (PUN) za sve račune


PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN SENIOR PDF 320kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN NEREZIDENT PDF 304kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - RAČUN SELEKTOR PDF 320kB Preuzmite
PUN FIZAČKA LICA - PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA PDF 316kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN PLATINUM PDF 322kB Preuzmite
PUN FIZIČKA LICA - PAKET RAČUN ZA STUDENTE PDF 320kB Preuzmite
PUN PRAVNA LICA - PAKET RAČUN COMPANY PDF 347kB Preuzmite
PUN PRAVNA LICA - PAKET RAČUN PREMIUM PDF 347kB Preuzmite
PUN PREDUZETNICI - PAKET RAČUN PROFY PDF 347kB Preuzmite
PUN PREDUZETNICI - PAKET RAČUN PROFY PREMIUM PDF 348kB Preuzmite
PUN KORPORATIVNI KLIJENTI PDF 357kB Preuzmite

Liste reprezentativnih usluga

LRU PRILOG 1 - ZA POTROŠAČA PDF 128kB Preuzmite
LRU PRILOG 2 - ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA PDF 134kB Preuzmite

Informacija o usluzi promene platnog računa

INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA PDF 232kB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo