Otvorene pozicije

Sektor za korporativno i investiciono bankarstvo

STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVANJE SA SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PDF 528kB Detaljnije
STRUČNI SARADNIK ZA STRATEGIJU I KOMERCIJALNO PLANIRANJE PDF 480kB Detaljnije
STRUČNI SARADNIK ZA PROIZVODE, PROJEKTE I PROCESE PDF 407kB Detaljnije

Sektor za strategiju i finansije

SARADNIK ZA MIS PDF 399kB Detaljnije

Direkcija za strateško upravljanje rizicima i kontrolu

STRUČNI SARADNIK ZA KREDITNI PROCES I POLITIKE PDF 486kB Detaljnije
STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVLJANJE KOLATERALOM PDF 544kB Detaljnije

Sektor za podršku bankarskom poslovanju

JAVA SENIOR DEVELOPER PDF 393kB Detaljnije
SENIOR PROJECT MANAGER PDF 391kB Detaljnije
SENIOR REPORT DEVELOPER PWS PDF 402kB Detaljnije
SENIOR NET DEVELOPER PDF 393kB Detaljnije
SISTEM ARHITEKTA PDF 560kB Detaljnije

Direkcija za kontrolu usklađenosti poslovanja banke

VIŠI SARADNIK U ODELJENJU ZA KOORDINACIJU I OPERATIVNE POSLOVE PDF 397kB Detaljnije
SARADNIK U ODELJENJU ZA KOORDINACIJU I OPERATIVNE POSLOVE PDF 581kB Detaljnije
VIŠI STRUČNI AML SARADNIK PDF 428kB Detaljnije

Direkcija za strategiju, planiranje i finansijsku kontrolu

FINANSIJSKI KONTROLOR PDF 398kB Detaljnije
VIŠI FINANSIJSKI KONTROLOR PDF 393kB Detaljnije

Sektor za poslovanje sa stanovništvom

ŠEF EKSPOZITURE U PANČEVU, LESKOVCU, KRAGUJEVCU, PARAĆINU PDF 179kB Detaljnije
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo