Kontrolni sistemi i kompenzacije

Naš sistem kontrola

Sistem internih kontrola na nivou UniCredit Grupe sastoji se od skupa pravila, procedura i organizacionih celina sa nekoliko ciljeva: sprovođenje korporativne strategije, postizanje efikasnosti korporativnih procesa, očuvanje vrednost korporativne imovine, pouzdanost i integritet računovodstvenih i upravljačkih podataka i poslovanje u skladu sa svim pravilima i propisima.

Kompenzacije

Pristup kompenzacijama u UniCreditu je vremenom konsolidiran kako bi bio u skladu s najnovijim nacionalnim i međunarodnim regulatornim zahtevima. Naš pristup usko je povezan sa učinkom i pozicijom na tržištu, usklađen sa strategijom i interesima akcionara.

Interno poslovanje

Upravni odbor UniCredita odobrio je Internu proceduru trgovanja ("Proceduru") na nivou Grupe, koja se bavi dužnostima izveštavanja i ograničenjima u vezi sa određenim transakcijama UniCreditovim deonicama i / ili dužničkim instrumentima, kao i drugim finansijskim instrumentima povezanim s "Relevantnim osobama" UniCredita i osoba usko povezanih s njima.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo