O nama

UniCredit Bank Srbija je članica snažne panevropske Grupe sa lako primenjivim, jednostavnim poslovnim modelom, korporativnim i investicionim bankarstvom potpuno posvećenim klijentima, koje našoj širokoj bazi od 25 miliona klijenata pruža jedinstvenu mrežu u Zapadnoj, Centralnoj i Istočnoj Evropi.

UniCredit Banka Srbija

UniCredit omogućava lokalnu ekspertizu, ali i međunarodni opseg i prati i podržava svoje klijente globalno, obezbeđujući im nenadmašan pristup vodećim bankama na 14 ključnih tržišta, ali i u 19 zemalja širom sveta. UniCreditova evropska bankarska mreža obuhvata Italiju, Nemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Tursku.

Publikacije

Pogledajte finansijske izveštaje UniCredit Banke Srbija, koji su pripremljeni u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i pratećih podzakonskih akata.

Novosti i dešavanja

Značaj koji odnosi sa javnošću imaju u poslovanju banke je nesporan i svakog dana sve više raste. U ovom delu se komunikacija sa medijima izdvaja kao veoma značajan segment, jer je bitno da na kontrolisan i osmišljen način komuniciramo sa svim zainteresovanim stranama.

Kontakti za medije: pr@unicreditgroup.rs

Društveno odgovorno poslovanje

Vodeći se sistemom vrednosti matične grupe zasnovanom na integritetu, UniCredit Banka učestvuje u nizu aktivnosti sa ciljem da ulaganjem u lokalne zajednice u kojima posluje pruži podršku mladima, ugroženim kategorijama stanovništva, kulturi i najmlađima u sportu. Uključivanjem u društveno odgovorne aktivnosti nastojimo da svaki put iznova potvrdimo status društveno odgovornog građanina u Srbiji.

Mobile Phones
M Banking
Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.
ili ili