Manadžment

U UniCredit-u, EMC je Upravni odbor na nivou Grupe koji osigurava efikasno upravljanje, koordinaciju i kontrolu poslovanja Grupe, kao i efikasno usklađivanje holding kompanije sa različitim poslovima i geografskim oblastima.

Korporativno upravljanje

U UniCredit-u smo usvojili "tradicionalni" sistem upravljanja i kontrole na nivou Grupe. Taj model upravljanja omogućava efikasno upravljanje poslovanjem, istovremeno obezbeđujući efikasne kontrole.

Menadžment i uprava

Članovi Izvršnog odbora

Nikola Vuletić

Nikola Vuletić

Predsednik Izvršnog odbora

Biografija

Milena Vukotić

Milena Vukotić

Članica Izvršnog odbora

Biografija

Aleksandra Rašić

Članica Izvršnog odbora

Biografija

Rastko Nicić

Rastko Nicić

Član Izvršnog odbora

Biografija

Ivana Ivić

Ivana Ivić

Članica Izvršnog odbora

Biografija

Dimitar Todorov

Dimitar Todorov

Član Izvršnog odbora

Biografija

Sanja Radojčić Sobo

Sanja Radojčić Sobo

Članica Izvršnog odbora

Biografija

Članovi Upravnog odbora

Martin Klauzer, predsednik Upravnog odbora

Luboslava Uram, član Upravnog odbora

Lidija Barjaktarović, nezavisni član Upravnog odbora

Svetlana Kisić Zajčenko, nezavisni član Upravnog odbora

Daniel Svoboda, član Upravnog odbora

Ljubiša Tešić, član Upravnog odbora

UniCredit Bank SpA

 

Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA ŠEMA PDF 634KB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo