Bez obzira na godine

živimo ono što nam je važno

Keš kredit za penzionere

 • Dozvoljeno prekoračenje

 • Osiguranje kredita

 • Fiksna ili varijabilna kamatna stopa

Izračunajte najpovoljniju ponudu uz pomoć kreditnog kalkulatora

remove

RSD

add

RSD

RSD

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

Detalji keš kredita za penzionere

Pogodnosti i preduslovi

Da budete aktivni i živite onako kako želite. Uz vaše iskustvo i poseban set proizvoda koje smo pripremili za vas, sve će biti jednostavnije.

Preduslovi

 • Kreditna sposobnost dužnika se odreduje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza dužnika
 • Potrebno je da penzioner bude  bar 1 mesec u penziji
 • Penzija treba da bude usmerena na tekući račun u UniCredit Banci
Uslovi i dokumentacija
 • Iznos kredita: od 20.000 RSD do 2.000.000 RSD
 • Period otplate: od 12 do 71 mesec
 • Kamata:
  NKS - fiksna kamatna stopa 11,20%
 • Obavezan je prenos penzije na račun u UniCredit Banci
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
  sa fiksnom kamatnom stopom - bez troška obrade
 • Naknada za praćenje kredita: bez troška
 • Obezbeđenje:
  menice sa klauzulom bez protesta
  osiguranje života (uključeno životno osiguranje); klijenti, korisnici kredita će biti osigurani u slučaju smrti (usled bolesti, nesrećnog slučaja) tokom čitavog perioda trajanja kredita, u skladu sa uslovima osiguranja koje možete preuzeti u ekspozituri Banke

Neophodna dokumentacija
 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Poslednji penzioni ček
 • Overeni izvod sa tekućeg računa za poslednji mesec

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer sa fiksnom kamatnom stopom sa ili bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou Mesečna rata Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna Naknada za održavanje kredita, fiksna Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate

300.000 RSD*

11,20%

12,01%

5.821,05 RSD

Bez troška

Bez troška

414.106,86 RSD

71 mesec

600.000 RSD*

11,20%

11,99%

11.642,09 RSD

Bez troška

Bez troška

827.868,08 RSD

71 mesec

 

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 31.12.2020. godine.

U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi (očekivani troškovi u dinarima na čiju visinu banka nema uticaja):

Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD po jednom izveštaju

Trošak menica: 50 RSD po menici

Pogodnosti i preduslovi

Da budete aktivni i živite onako kako želite. Uz vaše iskustvo i poseban set proizvoda koje smo pripremili za vas, sve će biti jednostavnije.

Preduslovi

 • Kreditna sposobnost dužnika se odreduje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza dužnika
 • Potrebno je da penzioner bude  bar 1 mesec u penziji
 • Penzija treba da bude usmerena na tekući račun u UniCredit Banci
Uslovi i dokumentacija
 • Iznos kredita: od 20.000 RSD do 2.000.000 RSD
 • Period otplate: od 12 do 71 mesec
 • Kamata:
  NKS - varijabilna kamatna stopa 3M Belibor** + margina 7,89%
 • Obavezan je prenos penzije na račun u UniCredit Banci
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
  sa varijabilnom kamatnom stopom - bez troška obrade
 • Naknada za praćenje kredita: bez troška
 • Obezbeđenje:
  menice sa klauzulom bez protesta
  osiguranje života (uključeno životno osiguranje); klijenti, korisnici kredita će biti osigurani u slučaju smrti (usled bolesti, nesrećnog slučaja) tokom čitavog perioda trajanja kredita, u skladu sa uslovima osiguranja koje možete preuzeti u ekspozituri Banke

Neophodna dokumentacija
 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Poslednji penzioni ček
 • Overeni izvod sa tekućeg računa za poslednji mesec

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke

**Vrednost 3M BELIBOR-a na dan 06.10.2021. iznosi 0,88%.

Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.
Ukolikoje datum usklađivanja neradan dan, usklađivanje se vrši prvog narednog radnog dana. Margina je fiksna. Metod obračuna je proporcionalni.

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer sa varijabilnom kamatnom stopom sa ili bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna
EKS na godišnjem nivou Mesečna rata
Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna Naknada za održavanje kredita, fiksna Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
300.000 RSD*

8,77%
3M BELIBOR** + margina fiksna 7,89%

9,31%

5.450,45 RSD

Bez troška

Bez troška

387.353,77 RSD

71 mesec

600.000 RSD*

8,77%
3M BELIBOR** + margina fiksna 7,89%

9,29%

10.900,89 RSD

Bez troška

Bez troška

774.361,79 RSD

71 mesec

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 5.7.2021. godine.
U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi (očekivani troškovi u dinarima na čiju visinu banka nema uticaja):
Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD po jednom izveštaju
Trošak menica: 50 RSD po menici

**Vrednost 3M Belibora na dan 6.10.2021. godine iznosi 0,88%. 3M Belibor se usklađuje kvartalno, svakog 6.01, 6.04, 6.07, i 6.10, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije.
Margina je fiksna.
Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga želimo da Vas pozorimo da pružanje bankarske usluge koja je indeksirana u stranoj valuti nosi određeni kursni rizik. U slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

*Nudimo Vam da Zakažete sastanak kako bismo pronašli alternativno rešenje, budući da ovaj tip kredita ne može biti odobren na osnovu parametara koje ste uneli u kalkulator.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo