Bez obzira na godine

živimo ono što nam je važno

Keš kredit za penzionere

 • Paket račun za penzionere

 • Dozvoljeno prekoračenje

 • Osiguranje kredita

Izračunajte najpovoljniju ponudu uz pomoć kreditnog kalkulatora

remove

RSD

add

RSD

RSD

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

Detalji keš kredita za penzionere

Pogodnosti i preduslovi

Da budete aktivni i živite onako kako želite. Uz vaše iskustvo i poseban set proizvoda koje smo pripremili za vas, sve će biti jednostavnije.

Preduslovi

 • Kreditna sposobnost dužnika se odreduje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza dužnika
 • Potrebno je da penzioner bude  bar 1 mesec u penziji
 • Penzija treba da bude usmerena na tekući račun u UniCredit Banci
Uslovi i dokumentacija
 • Iznos kredita: od 20.000 RSD do 1.200.000 RSD
 • Period otplate: od 12 do 84 meseca
 • Kamata:
  NKS - fiksna kamatna stopa 13,50%
 • Obavezan je prenos penzije na račun u UniCredit Banci
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
  sa fiksnom kamatnom stopom - bez troška obrade
 • Naknada za praćenje kredita: 0,5%
 • Obezbeđenje:
  menice sa klauzulom bez protesta
  osiguranje života (uključeno životno osiguranje); klijenti, korisnici kredita će biti osigurani u slučaju smrti (usled bolesti, nesrećnog slučaja) tokom čitavog perioda trajanja kredita, u skladu sa uslovima osiguranja koje možete preuzeti u ekspozituri Banke

Neophodna dokumentacija
 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Poslednji penzioni ček
 • Overeni izvod sa tekućeg računa za poslednji mesec

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer sa fiksnom kamatnom stopom sa ili bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou Mesečna rata sa NKS Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna Naknada za održavanje kredita, fiksna Period otplate
300.000 RSD* 13,50% 15,10% 5.573,21 RSD Bez troška obrade
0,50% na ostatak duga, koja se naplaćuje jednom godišnje 84 meseca
600.000 RSD* 13,50% 15,08% 11.146,41 RSD Bez troška obrade
0,50% na ostatak duga, koja se naplaćuje jednom godišnje 84 meseca

 

Kredit je bez indeksacije
EKS je obračunata na dan: 6.5.2019.

U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi (očekivani troškovi u dinarima na čiju visinu banka nema uticaja):

Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD po jednom izveštaju

Trošak menica: 50 RSD po menici

Pogodnosti i preduslovi

Da budete aktivni i živite onako kako želite. Uz vaše iskustvo i poseban set proizvoda koje smo pripremili za vas, sve će biti jednostavnije.

Preduslovi

 • Kreditna sposobnost dužnika se odreduje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza dužnika
 • Potrebno je da penzioner bude  bar 1 mesec u penziji
 • Penzija treba da bude usmerena na tekući račun u UniCredit Banci
Uslovi i dokumentacija
 • Iznos kredita: od 20.000 RSD do 1.200.000 RSD
 • Period otplate: od 12 do 84 meseca
 • Klamata:
  NKS - varijabilna kamatna stopa 3M Belibor** + margina 7,50%
 • Obavezan je prenos penzije na račun u UniCredit Banci
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
  sa varijabilnom kamatnom stopom - 2% od odobrenog iznosa, minimum 1.600,00 RSD odnosno 1% u slučaju refinansiranja,minimum 1.600,00 RSD
 • Naknada za praćenje kredita: 0,5%
 • Obezbeđenje:
  menice sa klauzulom bez protesta
  osiguranje života (uključeno životno osiguranje); klijenti, korisnici kredita će biti osigurani u slučaju smrti (usled bolesti, nesrećnog slučaja) tokom čitavog perioda trajanja kredita, u skladu sa uslovima osiguranja koje možete preuzeti u ekspozituri Banke

Neophodna dokumentacija
 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Poslednji penzioni ček
 • Overeni izvod sa tekućeg računa za poslednji mesec

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke

**Vrednost
3M BELIBOR-a na dan 04.07.2019. iznosi 2,91%.

Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.
Ukolikoje datum usklađivanja neradan dan, usklađivanje se vrši prvog narednog radnog dana. Margina je fiksna. Metod obračuna je proporcionalni.

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer sa varijabilnom kamatnom stopom bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna
EKS na godišnjem nivou Mesečna rata sa NKS Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna Naknada za održavanje kredita, fiksna Period otplate
300.000 RSD* 10,41%

3M BELIBOR** + margina fiksna 7,50%

12,32% 5.068,65 RSD 2% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD 0,50% na ostatak duga, koja se naplaćuje jednom godišnje    84 meseca
600.000 RSD* 10,41%

3M BELIBOR** + margina fiksna 7,50%

12,30% 10.137,29 RSD 2% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD 0,50% na ostatak duga, koja se naplaćuje jednom godišnje

   84 meseca

 

EKS je obračunata na dan 5.7.2019. godine.
U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi (očekivani troškovi u dinarima na čiju visinu banka nema uticaja):
Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD po jednom izveštaju
Trošak menica: 50 RSD po menici

*Kredit je bez indeksacije

**Vrednost 3M Belibora na dan 04.07.2019. godine iznosi 2,91%. 3M Belibor se usklađuje kvartalno, svakog 06.01, 06.04, 06.07, i 06.10, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije.
Margina jefiksna.
Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga želimo da Vas pozorimo da pružanje bankarske usluge koja je indeksirana u stranoj valuti nosi određeni kursni rizik. U slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

*Nudimo Vam da Zakažete sastanak kako bismo pronašli alternativno rešenje, budući da ovaj tip kredita ne može biti odobren na osnovu parametara koje ste uneli u kalkulator.

Spinning wheel animation

Loading