Važno mi je da

pratim ritam njenih snova

Dinarski keš kredit sa osiguranjem

 • Iznos kredita do 3.000.000 dinara

 • Bez troškova održavanja kredita

 • Sa uključenim osiguranjem

Kreditni kalkulator za keš kredit

remove

RSD

add

RSD

RSD

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

Na sledećem linku možete proveriti na koji način bi se promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope odrazile na ukupan plan otplate.

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

Detalji keš kredit ponude

Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Varijabilna kamata od: NKS od 7,77%, EKS od 8,52%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 83 meseca
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.
Uslovi za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 83 meseca sa varijabilnom kamatom

Varijabilna kamatna stopa:

 • 3M BELIBOR** + 7,50% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 12 do 36 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 7,25% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 37 do 72 meseca godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 6,75% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 73 do 83 meseca godišnje sa prenosom primanja
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška održavanja, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

**Vrednost Belibora na dan 02.10.2020. iznosi 1,02%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
500.000 RSD*         8,52%,
3M Belibor** + fiksna margina 7,50%

9,78%

15.815,70 RSD

Bez troška 1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja
575.066,12 RSD

36 meseci

500.000 RSD* 8,27%,
3M Belibor** + fiksna margina 7,25%

9,14%

8.861,57 RSD

Bez troška 1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja
643.724,07 RSD

72 meseca

1.000.000 RSD*        7,77%,
3M Belibor** + fiksna margina 6,75%

8,52%

15.667,21 RSD

Bez troška
1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja
1.311.372,43 RSD

83 meseca

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 2.10.2020. godine.
Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

**Vrednost Belibora na dan 02.10.2020. iznosi 1,02%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije

Važna napomena:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Pogodnosti i preduslovi

POGODNOSTI

 • Fiksna kamata: NKS od 9,90%, EKS od 10,88%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 83 meseca
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.
Uslovi za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa osiguranjem
 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 83 meseca sa fiksnom kamatom
 • Fiksna kamatna stopa:
  • fiksna: 9,90% godišnje, za period otplate od 12 – 83 meseca
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška održavanja, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

 

 

Dokumentacija
 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Reprezentativan primer za dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom stopom sa prenosom zarade - sa i bez refinansiranja

Iznos kredita

NKS na godišnjem nivou, fiksna

EKS na godišnjem nivou

Iznos mesečne rate, fiksna kamata

Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna

Administrativni trošak

Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita

Period otplate

500.000 RSD*

9,90%

11,30%

16.141,15 RSD

Bez troška
1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja 589.864,85 RSD

36 meseci

 750.000 RSD*

9,90%

11,01%

15.948,91 RSD

Bez troška 1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja
969.936,78 RSD

60 meseci

1.000.000 RSD*

9,90%

10,88%

16.759,46 RSD

Bez troška
1% fiksno od odobrenog iznosa kredita, bez obzira na to da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja
1.408.256,66 RSD

83 meseci

*Kredit je bez indeksacije. EKS je obračunata na dan 11.06.2020. godine. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Napomena:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo