Dokumentacija za kreditne proizvode

Pronađite na jednom mestu svu dokumentaciju u vezi naših kreditnih proizvoda

Dozvoljeni minus / Kreditna kartica
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa zarade i u opciji sa prenosom zarade ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 6 meseci na račun u UCB);
 3. Ukoliko klijenti primaju zaradu u gotovini, isplatni listići /nalog za isplatu sa blagajne (za poslednjih 6 meseci);
 4. Ukoliko se radi o zahtevu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 5. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednjih 6 meseci za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava SA PRENOSOM ZARADE) - FORM 3 PREUZMITE U NASTAVKU;
 6. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednjih 6 meseci za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava BEZ PRENOSA ZARADE) - FORM 3 PREUZMITE U NASTAVKU;
Keš kredit
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija
 2. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš bračnog druga, ukoliko je klijent u braku - kopija (Obavezan dokument ukoliko je kredit preko 2.000.000 dinara)
 3. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa zarade i u opciji sa prenosom zarade ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 6 meseci na račun u UCB)
 4. Ukoliko klijenti primaju zaradu u gotovini, isplatni listići /nalog za isplatu sa blagajne (za poslednjih 6 meseci)
 5. Ukoliko se radi o kreditu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke
 6. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednjih 6 meseci za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava SA PRENOSOM ZARADE) i obrazac Rešenje o administrativnoj zabrani - FORM 3 (SA ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM ZA KEŠ KREDIT) PREUZMITE U NASTAVKU
 7. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednjih 6 meseci za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava BEZ PRENOSA ZARADE) i obrazac Rešenje o administrativnoj zabrani - FORM 3 (SA ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM ZA KEŠ KREDIT) PREUZMITE U NASTAVKU

 

POTVRDA O ZAPOSLENJU I RESENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI - PLATA, 6 MESECI_2021 PDF 129kB Preuzmite
POTVRDA O ZAPOSLENJU I RESENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI - BEZ PLATE, 6 MESECI_2021 PDF 319kB Preuzmite
POTVRDA O ZAPOSLENJU SA I BEZ PRENOSA ZARADE ZA KREDITNU KARTICU I DOZVOLJENI MINUS 2021 PDF 262kB Preuzmite
Dozvoljeni minus / Kreditna kartica
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa penzije i u opciji sa prenosom penzije ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 3 meseca na račun u UCB);
 3. Ukoliko se radi o zahtevu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 4. Kopija penzionog čeka za poslednji mesec;
 5. Odštampan poslednji ček iz sistema plus izvod sa računa za poslednji mesec;
 6. Rešenje o penziji;
 7. Rešenje o inostranoj penziji (ukoliko se radi o inostranim penzionerima);
Keš kredit
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš bračnog druga, ukoliko je klijent u braku - kopija (Obavezan dokument ukoliko je kredit preko 8,000 EUR);
 3. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa penzije i u opciji sa prenosom penzije ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 3 meseca na račun u UCB);
 4. Ukoliko se radi o kreditu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 5. Kopija penzionog čeka za poslednji mesec;
 6. Odštampan poslednji ček iz sistema plus izvod sa računa za poslednji mesec;
 7. Rešenje o penziji;
 8. Rešenje o inostranoj penziji (ukoliko se radi o inostranim penzionerima);
Dozvoljeni minus / Kreditna kartica
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa zarade i u opciji sa prenosom zarade ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 6 meseci na račun u UCB);
 3. Ukoliko klijenti primaju zaradu u gotovini, isplatni listići /nalog za isplatu sa blagajne (za poslednjih 6 meseci);
 4. Ukoliko se radi o zahtevu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 5. Finansijski izvestaji za poslednje dve godine i bruto bilans (osim u slučaju kad je paušalac);
 6. Rešenje o akontacionom zaduženju za socijalno osiguranje (ukoliko preduzetnika porez plaća paušalno);
 7. Rešenje o akontacionom porezu na dohodak građana (ukoliko preduzetnika porez plaća paušalno);
 8. Potvrda PPDG 15 obrasca (ukoliko preduzetnik plaća porez samooporezivanjem);
 9. Platne liste (ukoliko preduzetnik plaća porez prilikom isplate lične zarade);
 10. Potvrda PU da su poreske obaveze preduzetničke radnje izmirene;
 11. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava SA PRENOSOM ZARADE) - FORM 3 PREUZMITE U NASTAVKU;
 12. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava BEZ PRENOSA ZARADE) - FORM 3 PREUZMITE U NASTAVKU;
Keš kredit
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš bračnog druga, ukoliko je klijent u braku - kopija (Obavezan dokument ukoliko je kredit preko 8,000 EUR);
 3. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa zarade i u opciji sa prenosom zarade ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 6 meseci na račun u UCB);
 4. Ukoliko klijenti primaju zaradu u gotovini, isplatni listići /nalog za isplatu sa blagajne (za poslednjih 6 meseci);
 5. Ukoliko se radi o kreditu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 6. Finansijski izvestaji za poslednje dve godine i bruto bilans (osim u slučaju kad je paušalac);
 7. Rešenje o akontacionom zaduženju za socijalno osiguranje (ukoliko preduzetnika porez plaća paušalno);
 8. Rešenje o akontacionom porezu na dohodak građana (ukoliko preduzetnika porez plaća paušalno);
 9. Potvrda PPDG 15 obrasca (ukoliko preduzetnik plaća porez samooporezivanjem);
 10. Platne liste (ukoliko preduzetnik plaća porez prilikom isplate lične zarade);
 11. Potvrda PU da su poreske obaveze preduzetničke radnje klijenta izmirene;
 12. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava SA PRENOSOM ZARADE) i obrazac Rešenje o administrativnoj zabrani -FORM 3 (SA ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM ZA KEŠ KREDIT) PREUZMITE U NASTAVKU;
 13. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava BEZ PRENOSA ZARADE) i obrazac Rešenje o administrativnoj zabrani - FORM 3 (SA ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM ZA KEŠ KREDIT) PREUZMITE U NASTAVKU;
Dozvoljeni minus / Kreditna kartica
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa zarade i u opciji sa prenosom zarade ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 6 meseci na račun u UCB);
 3. Ukoliko klijenti primaju zaradu u gotovini, isplatni listići /nalog za isplatu sa blagajne (za poslednjih 6 meseci);
 4. Ukoliko se radi o zahtevu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 5. Finansijski izvestaji za poslednje dve godine i bruto bilans (osim u slučaju kad je paušalac);
 6. Potvrda PU da su poreske obaveze preduzeća klijenta izmirene;
 7. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava SA PRENOSOM ZARADE) - FORM 3 PREUZMITE U NASTAVKU;
 8. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava BEZ PRENOSA ZARADE) - FORM 3 PREUZMITE U NASTAVKU;
Keš kredit
 1. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija;
 2. Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš bračnog druga, ukoliko je klijent u braku - kopija (Obavezan dokument ukoliko je kredit preko 8,000 EUR);
 3. Overen izvod sa računa druge banke (ukoliko je kredit bez prenosa zarade i u opciji sa prenosom zarade ukoliko se primanja uplaćuju kraće od 6 meseci na račun u UCB);
 4. Ukoliko klijenti primaju zaradu u gotovini, isplatni listići /nalog za isplatu sa blagajne (za poslednjih 6 meseci);
 5. Ukoliko se radi o kreditu sa refinansiranjem, potvrda ili anuitetni plan iz druge banke o visini obaveza duga izdata od druge banke;
 6. Potvrda o izmirenim obavezama iz drugih banaka (ukoliko se radi o refinansiranju kreditnih obaveza u drugoj banci);
 7. Finansijski izvestaji za poslednje dve godine i bruto bilans za tekuću godinu;
 8. Potvrda PU da su poreske obaveze preduzeća klijenta izmirene;
 9. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava SA PRENOSOM ZARADE) i obrazac Rešenje o administrativnoj zabrani - FORM 3 (SA ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM ZA KEŠ KREDIT) PREUZMITE U NASTAVKU;
 10. Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca za klijenta sa ili bez popunjenog dela o prenosu zarade (u zavisnosti da li se kredit odobrava BEZ PRENOSA ZARADE) i obrazac Rešenje o administrativnoj zabrani - FORM 3 (SA ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM ZA KEŠ KREDIT) PREUZMITE U NASTAVKU;
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo