Ulažem

u sigurnu budućnost

Štedni račun je besplatan

Štedni račun je besplatan račun i namenjen je klijentima koji su se opredelili za samo jednu oblast bankarskog poslovanja.

Štedni račun sadrži:

  • Račun štednje po viđenju
  • Račun oročenog depozita
  • Telefonski servis


Opcione usluge* koje mogu koristiti klijenti, korisnici Štednog računa.

  • MasterCard kreditna kartica
  • Visa Installment kreditna kartica
  • MasterCard Platinum kreditna kartica

*Naknada za ove usluge biće obračunata i naplaćena odvojeno od mesečnog održavanja računa a u skladu sa Tarifom za opšte bankarske usluge fizičkim licima i poljoprivrednicima.

Saznajte više

 

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo