Skip to main content

Štedni račun je besplatan račun i namenjen je klijentima koji su se opredelili za samo jednu oblast bankarskog poslovanja.

Štedni račun sadrži:

  • Račun štednje po viđenju
  • Račun oročenog depozita
  • Telefonski servis

Štedni račun je besplatan.


Opcione usluge* koje mogu koristiti klijenti, korisnici Štednog računa.

  • MasterCard kreditna kartica
  • Visa Installment kreditna kartica
  • MasterCard Platinum kreditna kartica

*Naknada za ove usluge biće obračunata i naplaćena odvojeno od mesečnog održavanja računa a u skladu sa Tarifom za opšte bankarske usluge fizičkim licima i poljoprivrednicima.

Saznajte više

Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading