close

Uputstvo za korišćenje jednokratne lozinke prilikom Internet plaćanja

PLAĆANJE PUTEM INTERNETA KARTICAMA UNICREDIT BANKE PDF 1 MB Preuzmite

Karakteristike debitnih kartica

Visa Classic je debitna platna kartica koja Vam omogućava besplatno podizanje novca sa bankomata UniCredit Grupe širom Evrope!

Kartica se izdaje na period od 5 godina i ističe poslednjeg dana u mesecu koji je naznačen na prednjoj strani kartice.

Karakteristike
 • Visa Classic kartica poseduje naprednu payWave tehnologiju (Tap&Go) koja vam omogućava da jednostavnim prislanjanjem kartice na payWave čitač obavite vašu kupovinu brže nego ikada.
 • Osim što dodatno štedi Vaše vreme, ova beskontaktna kartica poseduje i visok nivo sigurnosti jer sadrži čip modul.
 • Plaćanje robe i usluga manjih vrednosti Vašom beskontaktnom, payWave karticom, je veoma jednostavno - prislanjanjem kartice POS terminalu sa payWav čitačem, transakcija će biti realizovana u veoma kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko sekundi.
 • Za realizaciju beskontaktnih transakcija za iznose do 4.000 dinara nije neophodan unos PIN-a.
 • Visa Classic je debitna platna kartica koja Vam omogućava besplatno podizanje novca sa bankomata UniCredit Grupe širom Evrope!
 • Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 180 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM-ova.
 • Ušteda vremena. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM-u. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
 • Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama. Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa Classic kartice.
 • SMS Card alarm dodatno povećava Vašu sigurnost! Korisnici putem SMS poruke dobijaju obaveštenje nakon svake izvršene transakcije što dodatno smanjuje rizik korišćenja kartica i sprečava zloupotrebe. Dovoljno je da podnesete Zahtev za aktivaciju u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije. Usluga se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada platnih i kreditnih kartica za fizička lica i poljoprivrednike.
 • Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
Korišćenje
 • Sve što je potrebno je da otvorite jedan od tekućih računa UniCredit Banke i na samom Zahtevu za otvaranje računa, izaberete Visa Classic karticu.
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PINa podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PINa, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
 • Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu, potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
 • Ukoliko dođe do izmene Vaših ličnih podataka unetih u Zahtevu za izdavanje kartice, uništenja kartice, njene tehničke neispravnosti, ili ukoliko zaboravite Vaš lični identifikacioni broj (PIN), molimo Vas da o tome obavestite službenika ekspoziture UniCredit Banke.
 • Kartica se može vezati za tekući račun u valutama za koje se Vi opredelite.
Aplicirajte

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Visa Gold kartica namenjena je pojedincima koji žele više od klasične platne kartice i čiji stil života zahteva fleksibilnost pri plaćanju, kombinovanu sa dodatnim prednostima.

Reč je o platnoj kartici koja omogućava veće limite u potrošnji.

Ova kartica Vam omogućava besplatno podizanje novca na svim bankomatima UniCredit Grupe širom Evrope!

Karakteristike
 • Predstavljamo Vam najsavremeniji način beskontaktnog plaćanja, Visa Gold payWave karticu. Ova kartica poseduje naprednu payWave tehnologiju (Tap&Go) koja vam omogućava da jednostavnim prislanjanjem kartice na payWave čitač obavite vašu kupovinu brže nego ikada.
 • Osim što dodatno štedi Vaše vreme, ova beskontaktna kartica poseduje i visok nivo sigurnosti jer sadrži čip modul.
 • Plaćanje robe i usluga manjih vrednosti Vašom beskontaktnom, payWave karticom je veoma jednostavno - prislanjanjem kartice POS terminalu sa payWave čitačem. Transakcija će biti realizovana u veoma kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko sekundi.
 • Za realizaciju beskontaktnih transakcija za iznose do 4.000 dinara nije neophodan unos PIN-a.
 • Visa Gold kartica namenjena je pojedincima koji žele više od klasične platne kartice i čiji stil života zahteva fleksibilnost pri plaćanju, kombinovanu sa dodatnim prednostima.
 • Reč je o platnoj kartici koja omogućava veće limite u potrošnji.
 • Ova kartica Vam omogućava besplatno podizanje novca na svim bankomatima UniCredit Grupe širom Evrope!
 • Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 250 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM-ova.
 • Ušteda vremena. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM-u. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
 • Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama. Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa Gold kartice.
 • SMS Card alarm dodatno povećava Vašu sigurnost! Korisnici putem SMS poruke dobijaju obaveštenje nakon svake izvršene transakcije što dodatno smanjuje rizik korišćenja kartica i sprečava zloupotrebe. Dovoljno je da podnesete Zahtev za aktivaciju u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije. Usluga se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada platnih i kreditnih kartica za fizička lica i poljoprivrednike.
 • Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
Korišćenje
 • Sve što je potrebno je da budete korisnik jednog od tekućih računa UniCredit Banke.
 • Popunite Zahtev za izdavanje Visa Gold kartice koji možete dobiti u svim ekspoziturama UniCredit Banke.
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PIN-a podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PIN-a, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
  Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
  Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu
  , potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
 • Ukoliko dođe do izmene Vaših ličnih podataka unetih u Zahtevu za izdavanje kartice, uništenja kartice, njene tehničke neispravnosti, ili ukoliko zaboravite Vaš lični identifikacioni broj (PIN), molimo Vas da o tome obavestite službenika ekspoziture UniCredit Banke.
 • Kartica se može vezati za tekući račun u valutama za koje se Vi opredelite.
 • Kartica se izdaje na period od 5 godina i ističe poslednjeg dana u mesecu koji je naznačen na prednjoj strani kartice.
Aplicirajte

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Visa Platinum kartica je premijum kartica koja omogućava veće limite u potrošnji, kao i brojne popuste i pogodnosti kod trgovaca partnera.

Ova kartica Vam omogućava besplatno podizanje novca na svim bankomatima UniCredit Grupe širom Evrope!

Karakteristike
 • Visa Platinum payWave kartica poseduje naprednu payWave tehnologiju (Tap&Go) koja vam omogućava da jednostavnim prislanjanjem kartice na payWave čitač obavite vašu kupovinu brže nego ikada.
 • Osim što dodatno štedi Vaše vreme, ova beskontaktna kartica poseduje i visok nivo sigurnosti jer sadrži čip modul.
 • Plaćanje robe i usluga manjih vrednosti Vašom beskontaktnom, payWave karticom je veoma jednostavno - prislanjanjem kartice POS terminalu sa payWave čitačem. Transakcija će biti realizovana u veoma kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko sekundi.
 • Za realizaciju beskontaktnih transakcija za iznose do 4.000 dinara nije neophodan unos PIN-a.
 • Visa Platinum kartica namenjena je pojedincima koji žele više od klasične platne kartice i čiji stil života zahteva fleksibilnost pri plaćanju, kombinovanu sa dodatnim prednostima.
 • Reč je o platnoj kartici koja omogućava veće limite u potrošnji.
 • Ova kartica Vam omogućava besplatno podizanje novca na svim bankomatima UniCredit Grupe širom Evrope!
 • Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 250 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM-ova.
 • Ušteda vremena. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM-u. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
 • Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama. Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa
  Gold kartice.
 • SMS Card alarm dodatno povećava Vašu sigurnost! Korisnici putem SMS poruke dobijaju obaveštenje nakon svake izvršene transakcije što dodatno smanjuje rizik korišćenja kartica i sprečava zloupotrebe. Dovoljno je da podnesete Zahtev za aktivaciju u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije. Usluga se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada platnih i kreditnih kartica za fizička lica i poljoprivrednike.
 • Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
Korišćenje
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Čuvajte Vaš lični identifikacioni broj (PIN) u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti
  oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte držati karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
 • Ukoliko dođe do izmene Vaših ličnih podataka unetih u Zahtevu za izdavanje kartice, uništenja kartice, njene tehničke neispravnosti, ili ukoliko zaboravite Vaš lični identifikacioni broj (PIN), molimo Vas da o tome obavestite službenika ekspoziture UniCredit Banke.
 • Kartica se može vezati za tekući račun u valutama za koje se Vi opredelite.
 • Kartica se izdaje na period od 5 godina iističe poslednjeg dana u mesecu koji je naznačen na prednjoj strani kartice.
Aplicirajte

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

DinaCard je nacionalna debitna platna kartica koja se može koristiti za podizanje gotovine i plaćanje robe i usluga u Republici Srbiji.

Kartica se izdaje na period od 5 godina i ističe poslednjeg dana u mesecu koji je naznačen na prednjoj strani kartice.

 

Karakteristike
 • Ušteda vremena i jednostavan pristup Vašim sredstvima u Banci, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 
 • Besplatno podizanje novca na bankomatima Banke, kao i  brzo, jednostavno i komforno plaćanje na svim prodajnim mestima gde postoji DinaCard znak.
 • SMS Card alarm servis dodatno povećava Vašu sigurnost!. Korisnici putem SMS poruke dobijaju obaveštenje nakon svake izvršene transakcije što dodatno smanjuje rizik korišćenja kartica i sprečava zloupotrebe. Dovoljno je da podnesete Zahtev za aktivaciju ovog servisa u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije. Usluga se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada platnih i kreditnih kartica za fizička lica i poljoprivrednike.
Korišćenje
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PINa podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PINa, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
 • Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu, potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
Aplicirajte

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Predstavljamo Vam najsavremeniji način beskontaktnog plaćanja, Mastercard Debit PayPassTM karticu. Ova kartica poseduje naprednu PayPass tehnologiju (Tap&Go) koja vam omogućava da jednostavnim prislanjanjem kartice na PayPass čitač obavite vašu kupovinu brže nego ikada.

Kartica se izdaje na period od 5 godina i ističe poslednjeg dana u mesecu koji je naznačen na prednjoj strani kartice.

Karakteristike
 • Predstavljamo Vam najsavremeniji način beskontaktnog plaćanja, Mastercard Debit PayPass karticu. Ova kartica poseduje naprednu PayPass tehnologiju (Tap&Go) koja vam omogućava da jednostavnim prislanjanjem kartice na PayPass čitač obavite vašu kupovinu brže nego ikada.
 • Osim što dodatno štedi Vaše vreme, ova beskontaktna kartica poseduje i visok nivo sigurnosti jer sadrži čip modul.
 • Plaćanje robe i usluga manjih vrednosti Vašom beskontaktnom, PayPass karticom je veoma jednostavno - prislanjanjem kartice POS terminalu sa PayPass čitačem. Transakcija ce biti realizovana u veoma kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko sekundi.
 • Za realizaciju beskontaktnih transakcija za iznose do 4.000 dinara nije neophodan unos PIN-a.
 • Ova kartica Vam omogućava besplatno podizanje novca na svim bankomatima UniCredit Grupe širom Evrope!
 • Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 180 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM-ova.
 • Ušteda vremena. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM-u. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
 • Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama. Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Mastercard Debitnom karticom.
 • SMS Card alarm dodatno povećava Vašu sigurnost! Korisnici putem SMS poruke dobijaju obaveštenje nakon svake izvršene transakcije što dodatno smanjuje rizik korišćenja kartica i sprečava zloupotrebe. Dovoljno je da podnesete Zahtev za aktivaciju u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije. Usluga se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada platnih i kreditnih kartica za fizička lica i poljoprivrednike.
 • Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
Korišćenje
 • Sve što je potrebno je da otvorite jedan od tekućih računa UniCredit Banke i na samom Zahtevu za otvaranje računa, izberete Mastercard Debit karticu i to je sve!
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na njenoj poleđini.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PINa podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PINa, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
  Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.

  Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu
  , potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Mastercard karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
 • Ukoliko dođe do izmene Vaših ličnih podataka unetih u Zahtevu za izdavanje kartice, uništenja kartice, njene tehničke neispravnosti, ili ukoliko zaboravite Vaš lični identifikacioni broj (PIN), molimo Vas da o tome obavestite službenika ekspoziture UniCredit Banke.
 • Kartica se može vezati za tekući račun u valutama za koje se Vi opredelite.
 • Kartica se izdaje na period od 5 godina i ističe poslednjeg dana u mesecu koji je naznačen na prednjoj strani kartice.
Aplicirajte

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo