Klik koji vašu onlajn kupovinu

čini jednostavnom

Ostvarite povraćaj novca
uz Mastercard®
kartice UniCredit Banke

Detaljnije

Plaćajte onlajn uz pomoć Mastercard kartica UniCredit Banke i ostvarite povraćaj novca

Ostvarite povraćaj novca u minimalnom iznosu od 980 dinara* uz pomoć Mastercard debitne ili kreditne kartice UniCredit Banke prilikom onlajn kupovine na sajtovima ili aplikacijama domaćih trgovaca, uz obavljanje najmanje pet transakcija u ukupnom iznosu od 5.000 dinara.

Kako možete učestvovati u promociji?

Za učešće u promociji internet kupovine i onlajn plaćanja, dovoljno je da u toku promotivnog perioda, od 15. maja do 15. juna 2021. godine, obavite najmanje pet onlajn plaćanja Mastercard platnim karticama UniCredit Banke, ukupne zbirne vrednosti od 5.000 dinara ili više, čime automatski ostvarujete pravo na povraćaj novca (keš-bek) u minimalnom iznosu od 980 dinara.

U promociji učestvuju debitne i kreditne Mastercard kartice UniCredit banke, koje glase na fizičko lice. U promociji ne učestvuju Maesto kartice UniCredit banke.

Da li se računaju plaćanja obavljena jednom ili uz pomoć više kartica?

Računaju se plaćanja obavljena jednom Mastercard platnom karticom sa jedinstvenim brojem kartice. Ukoliko posedujete više Mastercard platnih kartica, plaćanja obavljena svakom od njih će se zasebno računati. Takođe, svaka dodatna kartica vezana za jedan račun se smatra posebnom karticom, ukoliko je broj kartice različit. 

Kako se vrši povraćaj novca i u kom iznosu?

Povraćaj novca vrši se uplatom na račun za koji je kartica vezana.

*Uplatu keš beka u originalnom iznosu od 1.010 dinara obavlja Mastercard, u periodu od 30 dana od dana poslednje kupovine. 

S obzirom na to da je u pitanju transakcija koju inicira Mastercard Europe, kao kompanija koja posluje van teritorije Srbije, obračunska valuta za ovu transakciju jeste EUR i njeno dalje knjiženje se vrši u skladu sa Posebnim uslovima poslovanja banke za debitne, odnosno kreditne kartice, za transakcije nastale u inostranstvu. Iznos keš beka koju ostvaruje klijent zavisi od primenjenog kursa za taj tip transakcije, pri čemu iznos keš beka ne može biti manji od 980 dinara.

Da li možete da ostvarite povraćaj sredstava ukoliko tri plaćanja obavite putem interneta, a dva u fizičkoj prodavnici?

Ne. Povraćaj sredstava je moguće ostvariti ukoliko obavite pet onlajn plaćanja Mastercard platnim karticama UniCredit Banke.

Da li je važno koji uređaj koristite prilikom onlajn plaćanja?

Ne. Nebitno je da li onlajn plaćanje svojom Mastercard platnom karticom UniCredit Banke obavljate putem laptop ili desktop računara, tableta ili mobilnog telefona.

Koliko vremena je potrebno da dobijete povraćaj novca na svoj račun za koji je kartica vezana?

Povraćaj sredstava na račun biće obavljen najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog poslednjeg, odnosno petog onlajn plaćanja kojim se korisnik kvalifikuje za povraćaj sredstava.

Da li sva onlajn plaćanja učestvuju u promociji?

U promociji učestvuju sve kupovine obavljene na Internetu uz pomoć Mastercard platnih kartica UniCredit Banke u dinarima, kod bilo kog domaćeg trgovca registrovanog u Srbiji, pri čemu je jedino važno da ukupan zbirni iznos svih plaćanja (najmanje pet) iznosi najmanje 5.000 dinara. U promociji mogu učestvovati plaćanja mesečnih komunalnih računa koja obavite onlajn svojom platnom karticom na portalima ili u aplikacijama izdavaoca komunalnih računa koji tu opciju podržavaju (npr. eSanduče, aplikacije telekom i kablovskih operatera), kao i plaćanja poreza i taksi (npr. na portalu eUprava).

Onlajn transakcije koje ne učestvuju u promociji su MoneySend, transakcije refundacije, kao i transakcije koje se odnose na kockanje i igre na sreću.

Da li se za učešće u ovoj promociji računaju i plaćanja mesečnih računa koja se obavljaju u okviru e-banking ili m-banking aplikacija?

Ne. Da biste učestvovali u ovoj promociji, potrebno je da plaćate preko interneta Mastercard platnom karticom, a ne putem e-banking ili m-banking aplikacija. U promociji mogu učestvovati plaćanja mesečnih komunalnih računa koja obavite onlajn svojom platnom karticom na
portalima ili u aplikacijama izdavaoca komunalnih računa koji tu opciju podržavaju (npr. eSanduče, aplikacije telekom i kablovskih operatera), kao i plaćanja poreza i taksi (npr. na portalu eUprava).

Koliko korisnika može da učestvuje u promociji?

Obezbeđena su sredstva za prvih 20.000 jedinstvenih Mastercard kartica svih banaka izdavalaca.

Da li možete da ostvarite keš-bek više puta u toku trajanja promocije?

U toku trajanja promocije, pravo na povraćaj sredstava (keš-bek) možete ostvariti samo jednom po jednoj platnoj Mastercard kartici.

*Dokument Uslovi korišćenja preuzmite OVDE

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo