Uporedite karakteristike kreditnih kartica

 • DinaCard kreditna kartica
 • Flexia Mastercard kreditna kartica
 • Mastercard Platinum

DinaCard kreditna kartica

Nacionalna platna kartica, omogućava podelu na rate

Želim karticu
DinaCrad
DinaCard

Karakteristike kreditne kartice

 • Dnevni limit na ATM i POS terminalima: 80.000 RSD
 • Dnevni limit na ATM (bankomati): 35.000 RSD
 • Dnevni limit na POS terminalima: 45.000 RSD
 • Dnevni limit transakcija: 16
 • Plaćanje na 3, 6 ili 12 rata: bez naknade do 31.01.2022. godine
 • Različiti modeli kreditiranja - Dina 3, Dina 6 ili Dina 12 (izbor prilikom podnošenja zahteva)
Izdvajamo

Flexia Mastercard kreditna kartica

Korisnicima pruža fleksibilnost, kroz različite modele otplate dugovanja

Želim karticu
Flexia Mastercard
Flexia Mastercard

Karakteristike kreditne kartice

 • Dnevni limit na ATM i POS terminalima: 240.000 RSD
 • Dnevni limit na ATM (bankomati): 80.000 RSD
 • Dnevni limit na POS terminalima: 160.000 RSD
 • Dnevni limit transakcije: 20
 • Plaćanje na 3, 6 ili 12 rata: bez naknade do 31.01.2022. godine

Mastercard Platinum

Pravi izbor za potrebe VIP klijenata, pruža brojne pogodnosti

Želim karticu
Mastercard Platinum
Mastercard Platinum

Karakteristike kreditne kartice

 • Dnevni limit na ATM i POS terminalima: 480.000 RSD
 • Dnevni limit na ATM (bankomati): 120.000 RSD
 • Dnevni limit na POS terminalima: 360.000 RSD
 • Dnevni limit transakcija: 20
 • Plaćanje na 3, 6 ili 12 rata: bez naknade do 31.01.2022. godine
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Priority Pass servis

Aktuelna pogodnost za korisnike Flexia Mastercard kreditne kartice.
Kupovina uređaja iz Miele asortimana na 24 rate.
Detaljnije

Posebne pogodnosti kreditne kartice
Mastercard Platinum
 • Putno zdravstveno osiguranje za ceo svet

 • Pristup biznis klubovima

 • Mastercard premium program

Prednosti i način obavljanja podele transakcije na rate

Uslovi i korišćenje kreditnih kartica

 • Zahtev za izdavanje kreditne kartice mogu podneti fizička lica, rezidenti Republike Srbije, sa stalnim zaposlenjem ili u penziji, kao i nerezidenti, pod određenim uslovima
 • Kreditna sposobnost klijenta određuje se u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza, a odobrenje vrši u skladu sa kreditnim kriterijumima Banke
 • Minimalni iznos odobrenog kreditnog limita je 5.000 RSD, maksimalni iznos kreditnog limita za zaposlene iznosi do 4 mesečne zarade, za penzionere do 3 mesečne penzije 
 • Za izdavanje kreditne kartice nije neophodno imati otvoren tekući račun u UniCredit Banci 
 • Flexia Mastercard kreditna kartica i Platinum Mastercard kredinta kartica su međunarodno važeće kartice, namenjene plaćanju robe i usluga na prodajnim mestima i putem Interneta kao i podizanju gotovine, u zemlji i inostranstvu. 
 • DinaCard kreditna kartica se može koristiti za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima i putem Intereneta, kao i podizanju gotovine u zemlji.
 • Sve nastale obaveze se obračunavaju i izmiruju u dinarima

Modeli otplate dugovanja

 • Revolving – podrazumevani način otplate – mesečno izmirivanje minimalnog iznosa za uplatu 
 • Kupovina na rate – svaku transakciju veću od 3.000 RSD moguće je podeliti na 3,6 ili 12 rata, prema izboru korisnika. 
 • Odloženo plaćanje bez kamate, uz grejs period do 45 dana – u slučaju izmirivanja celokupnog dugovanja do roka za uplatu, Banka ne obračunava kamatu

Kupovina na rate

 • Preduslov za korišćenje modela Kupovina na rate jeste aktiviran SMS CARD ALARM servis (dostupan u okviru Paket računa usluga ili kao samostalna usluga, uz mesečnu naknadu od 73RSD)
 • Nije neophodno da odluku o podeli na rate donesete odmah nakon korišćenja kartice i dobijanja SMS poruke o transakciji, već to možete da učinite u bilo kom trenutku tokom tekućeg meseca slanjem SMS poruke za podelu na rate, a najkasnije do kraja poslednjeg dana tekućeg meseca.
 • Usluga podele na rate dostupna je bez naknade do 31.01.2022.godine

Uputstva i nepohodna dokumentacija

PODELA TRANSAKCIJE NA RATE UZ POMOĆ KREDITNIH KARTICA UNICREDIT BANKE - UPUTSTVO_2021 PDF 560kB Download
PLAĆANJE PUTEM INTERNETA KARTICAMA UNICREDIT BANKE PDF 1MB Download
 • Čuvajte Vaš lični identifikacioni broj (PIN) u tajnosti, odvojeno od kartice
 • Ukoliko želite, PIN možete promeniti na bilo kom bankomatu UniCredit banke, vodeći računa da ne koristite lične podatke ili jednostavne kombinacije za izbor PIN-a
 • Ukoliko ste izgubili ili Vam je kartica ukradena, obavestite o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: (+ 381 11 3777 888) koji je u funkciji 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će istog trenutka biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice
 • Ukoliko dođe do izmene Vaših ličnih podataka, uništenja kartice, njene tehničke neispravnosti ili ukoliko zaboravite Vaš lični identifikacioni broj (PIN) obratite se najbližoj ekspozituri UniCredit Banke
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo

Posebne pogodnosti za korisnike kartica

Paket računi UniCredit Banke