close

*Plaćanje kreditnim karticama bez kamate i naknade za podelu na rate važi u promotivnom periodu od 1.10.2019 do 31.12.2020. godine.

Neophodnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka.

Uputstvo za korišćenje jednokratne lozinke prilikom Internet plaćanja

PLAĆANJE PUTEM INTERNETA KARTICAMA UNICREDIT BANKE PDF 1 MB Preuzmite

Karakteristike kreditnih kartica

Kažu da lepa reč i gvozdena vrata otvara.

Međutim, kada krenete u kupovinu, vrata Vam otvara Flexia Mastercard kreditna kartica! Pomaže Vam kada je to najpotrebnije! Lepe reči dođu same od sebe.

Da biste dobili ovu karticu koja Vam otvara vrata na svakom kontinentu nije neophodno da budete klijent UniCredit Banke!

Osnovne karakteristike
 • Međunarodno važeća kreditna kartica namenjena plaćanju robe i usluga.
 • Mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu 24 sata dnevno.
 • Flexia Mastercard kreditna kartica Vam omogućava maksimalan komfor i fleksibilnost tako što sami birate jedan od sledećih modela otplate:
  • Kupovina na rate - Svaku transakciju, veću od 3.000 RSD, bez obzira na to da li je zaključena u zemlji ili inostranstvu, možete podeliti na 3,6 ili 12 rata. Naknada za podelu na rate se ne naplaćuje u periodu od 1.oktobra 2019, do 31. decembra 2020. godine.
  • Odloženo plaćanje - Kamata se ne obračunava kada “Trenutno zaduženje” iz prethodnog perioda isplatite u celosti.
  • Revolving - Kamata se obračunava u slučaju mesečne otplate dela duga (minimalni iznos otplate je 5% od ukupnog iznosa koji ste potrošili).
 • Sve nastale obaveze se obračunavaju u dinarima, bez obzira na to da li su transakcije zaključene u zemlji ili inostranstvu.
 • Za realizaciju beskontaktnih transakcija za iznose do 4.000 dinara nije neophodan unos PIN-a.
 • Iznos raspoloživih sredstava u odnosu na odobreni limit kartice se može proveriti na svim bankomatima UniCredit Banke širom zemlje.
 • Mesečni izvodi se mogu dostavljati poštom, mejlom ili putem e-bankinga.
 • SMS Card Alarm servis - nakon svake zaključene transakcije karticom, dobijate obaveštenje putem SMS poruke na Vaš mobilni telefon, u cilju veće bezbednosti.
 • Period važenja kartice je do 3 godine
 • Ukoliko dođe do gubitka ili krađe kartice, potrebno je da o tome što pre obavestite UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
Korišćenje kartice
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PINa podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PINa, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
 • Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu, potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
Dodatne pogodnosti

Model Kupovina na rate

 • Mogućnost korišćenja modela kod svih akceptanata (trgovaca)
 • Važi za sve transakcije koje su zaključene kreditnom karticom u zemlji i inostranstvu
 • Važi za sve transakcije sa POS terminala i sa bankomata, odnosno transakcije, plaćanja i podizanja gotovine
 • Važi za sve transakcije u toku tekućeg meseca, što znači da klijent nije primoran da odluku o kupovini na rate donese odmah na licu mesta prilikom zaključenja transakcije, već to može učiniti u bilo kom trenutku u toku tekućeg meseca.
Uslovi i dokumentacija
 • Zahtev za izdavanje kreditne kartice mogu podneti državljani i rezidenti Srbije, kao i nerezidenti
 • Kreditna sposobnost klijenta određuje se u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza
 • Za izdavanje Flexia Mastercard kreditne kartice nije neophodno imati otvoren račun u UniCredit Banci
 • Iznos kreditnog dinarskog limita za zaposlene iznosi do 4 mesečne zarade, za penzionere do 3 mesečne penzije, a minimalni limit je 5.000 RSD
 • Potrebna je potvrda o zaposlenju
Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za revolving potrošnju

 

Valuta u kojoj se odobrava kredit
Iznos kreditnog limita Period otplate Minimalna mesečna obaveza NKS na godišnjem nivou (fiksna kamatna stopa) *EKS na godišnjem nivou Mesečna članarina Izveštaj kreditnog biroa Menica Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda
RSD 100.000 36 meseci 5%, minimum 600 RSD 22% 26,55% 100 RSD 246 RSD 50 RSD 146.950,58 RSD

 

*Obračun EKS-a je urađen na dan 1.4.2019. godine.
Ukoliko je celokupan iznos limita inicijalno potrošen, iznos prve revolving rate je 5% ukupne potrošnje, i u prvom obračunskom periodu kamata se ne obračunava (grejs period). Svaka sledeća revolving rata podrazumeva obračun kamate.

Naknade i kamate imaju prioritet prilikom naplate obaveza i moraju se platiti u celosti.

 

Reprezentativni primer za potrošnju podeljenu na rate

 

Valuta u kojoj se odobrava kredit
Iznos kreditnog limita Period otplate
Mesečna rata
*EKS na godišnjem nivou Mesečna članarina
Izveštaj kreditnog biroa
Menica Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda
RSD 100.000 6 meseci 16.766,67 RSD 1,78% 100 RSD 246 RSD 50 RSD 100.896 RSD

 

*Obračun EKS-a je urađen na dan 18.10.2019. godine
**Naknada za podelu na rate se ne naplaćuje u promotivnom periodu od 1. oktobra 2019. godine, do 31. decembra 2020. godine

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

POTVRDA_O_ZAPOSLENJU_SA_I_BEZ_PRENOSA_ZARADE_SA_ADMINISTRATIVNOM_ZABRANOM PDF 241kB Preuzmite

Ova premijum kartica pruža brojne pogodnosti širom sveta. Ako je uživanje u zadovoljstvima života vaša strast, ova kartica je pravi izbor za vas.

Osnovne karakteristike
 • Međunarodno važeća kreditna kartica namenjena plaćanju robe i usluga.
 • Mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu 24 sata dnevno.
 • Mastercard Platinum Vam omogućava da sami izaberete jedan od sledećih modela otplate:
  • Kupovina na rate - Svaku transakciju, veću od 3.000 RSD, bez obzira na to da li je zaključena u zemlji ili inostranstvu, možete podeliti na 3,6 ili 12 rata. Naknada za podelu na rate se ne naplaćuje u promotivnom periodu od 1.oktobra 2019, do 31. decembra 2020. godine.
  • Odloženo plaćanje - Kamata se ne obračunava kada “Trenutno zaduženje” iz prethodnog perioda isplatite u celosti.
  • Revolving - Kamata se obračunava u slučaju mesečne otplate dela duga (minimalni iznos otplate je 5% od ukupnog iznosa koji ste potrošili).
 • Sve nastale obaveze se obračunavaju u dinarima, bez obzira na to da li su transakcije zaključene u zemlji ili inostranstvu.
 • Za realizaciju beskontaktnih transakcija za iznose do 4.000 dinara nije neophodan unos PIN-a.
 • Iznos raspoloživih sredstava u odnosu na odobreni limit kartice se može proveriti na svim bankomatima UniCredit Banke širom zemlje.
 • Mesečni izvodi se mogu dostavljati poštom, mejlom ili putem e-bankinga.
 • SMS Card Alarm servis - nakon svake zaključene transakcije karticom, dobijate obaveštenje putem SMS poruke na Vaš mobilni telefon, u cilju veće bezbednosti.
 • Period važenja kartice je do 3 godine
 • Ukoliko dođe do gubitka ili krađe kartice, potrebno je da o tome što pre obavestite UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.

 

Korišćenje kartice
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PINa podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PINa, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
 • Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu, potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
Dodatne pogodnosti

Model Kupovina na rate

 • Mogućnost korišćenja modela kod svih akceptanata (trgovaca)
 • Važi za sve transakcije koje su zaključene kreditnom karticom u zemlji i inostranstvu
 • Važi za sve transakcije sa POS terminala i sa bankomata, odnosno transakcije, plaćanja i podizanja gotovine
 • Važi za sve transakcije u toku tekućeg meseca, što znači da klijent nije primoran da odluku o kupovini na rate donese odmah na licu mesta prilikom zaključenja transakcije, već to može učiniti u bilo kom trenutku u toku tekućeg meseca.


Zdravstveno-putno kombinovano osiguranje


U želji da svako putovanje i boravak u inostranstvu budu prijatni i sigurni, obezbedili smo i posebno VIP zdravstveno - putno osiguranje, važeće u svim zemalja sveta. Zajedno sa Platinum karticom dobija se i posebno dizajnirana kartica zdravstveno - putnog osiguranja Wiener Stadische.

Ova kartica obezbeđuje kombinovano osiguranje u slučaju gubitka i krađe kartice, kao i nadoknadu u slučaju nepredviđenih troškova nastalih u toku leta avionom (kašnjenje, gubitak ili krađa prtljaga, kašnjenje ili gubitak leta i dr.) i za posebne slučajeve koje pokriva zdravstveno osiguranje. Telefonski servis u vezi sa osiguranjem je dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini: + 381 11 36 36 990

Priority Pass servis

UniCredit Banka je u sklopu VIP paketa obezbedila i posebnu pogodnost, odnosno privilegiju - Priority Pass karticu, koja korisnicima obezbeđuje pristup VIP salonima na preko 1000 aerodroma širom sveta.

Kako biste izbegli gužve karakteristične za aerodromske terminale, VIP salon pruža privilegovan komfor, servis i privatnost, gde može da se predahne, obavi neodložan telefonski razgovor, pošalje mejl ili prelistaju omiljeni magazini.

Detaljne informacije o radnom vremenu, lokaciji na aerodromu, dres kodu, prostorijama za pušače i nepušače i slično mogu da se pronađu na sledećoj adresi: www.prioritypass.com i preuzmu na Palm, PDA, Blackberry ili džepni PC u svakom trenutku.

Mastercard Premium program
Mastercard Premium program vam omogućava da običnu kupovinu pretvorite u posebno iskustvo. Platinum kartica obezbeđuje brojne ekskluzivne ponude koje su prilagođene interesovanjima i stilu života njenih korisnika. Pored toga, osmišljene su i mnoge druge privilegije kao što su usluga savetovanja prilikom odabira poklona, pomoć ličnog savetnika za šoping, posebna dobrodošlica ili mogućnost privatne kupovine po sniženim cenama.

Sve dodatne informacije, kompletnu ponudu kao i sve detalje o popustima prilikom plaćanja Platinum karticom, možete pronaći na http://www.mastercard.com/rs/consumer/premium-program_new.html

Usluga Biznis klubova:

Bez obzira na to da li putujete privatno ili poslovno, MasterCard Platinum kartica Vam omogućava besplatno korićenje sledećih Biznis klubova (uz važeću bording kartu ili pasoš)

Na beogradskom aerodromu (Terminal 2, pored izlaza A4) ER A4

 • Biznis klub pruža sledeće usluge:
 • Neograničenu konzumaciju hrane i pića
 • Besplatnu upotrebu Wi-Fi i IP TV
 • Stranu i domaću štampu
 • Upotrebu računara, faksa i mašine za fotokopiranje

2. Na aerodromu u Beču (Sky i Jet salon)

3. Na aerodromu u Sarajevu (Prvi sprat, terminal B)

Sve dodatne informacije možete pronaći na http://www.mastercard.com/rs/consumer/pristup-biznis-klubovima.html

Uslovi i dokumentacija
 • Zahtev za izdavanje kreditne kartice mogu podneti državljani i rezidenti Srbije, kao i nerezidenti
 • Kreditna sposobnost klijenta određuje se u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza
 • Za izdavanje Mastercard Platinum kreditne kartice nije neophodno imati otvoren račun u UniCredit Banci
 • Iznos kreditnog dinarskog limita za zaposlene iznosi do 4 mesečne zarade, za penzionere do 3 mesečne penzije, a minimalni limit je 5.000 RSD
 • Potrebna je potvrda o zaposlenju
Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za revolving potrošnju

 

Valuta u kojoj se odobrava kredit
Iznos kreditnog limita Period otplate Minimalna mesečna obaveza NKS na godišnjem nivou (fiksna kamatna stopa) *EKS na godišnjem nivou Godišnja članarina Izveštaj kreditnog biroa Menica Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda
RSD 500.000 36 meseci 5%, minimum 15.000 RSD 22% 30,69% 15.000 RSD 246 RSD 50 RSD 747.498,42 RSD

 

*Obračun EKS-a je urađen na dan 1.4.2019. godine.
Ukoliko je celokupan iznos limita inicijalno potrošen, iznos prve revolving rate je 5% ukupne potrošnje, i u prvom obračunskom periodu kamata se ne obračunava (grejs period). Svaka sledeća revolving rata podrazumeva obračun kamate.

Naknade i kamate imaju prioritet prilikom naplate obaveza i moraju se platiti u celosti.

 

Reprezentativni primer za potrošnju podeljenu na rate

 

Valuta u kojoj se odobrava kredit
Iznos kreditnog limita Period otplate
Mesečna rata
*EKS na godišnjem nivou Godišnja članarina
Izveštaj kreditnog biroa
Menica Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda
RSD 500.000 12 meseci 41.666,66 RSD 3,09% 15.000 RSD 246 RSD 50 RSD 515.296 RSD

 

*Obračun EKS-a je urađen na dan 10.10.2019. godine
**Naknada za podelu na rate se ne naplaćuje u promotivnom periodu od 1. oktobra 2019. godine, do 31. decembra 2020. godine

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

POTVRDA_O_ZAPOSLENJU_SA_I_BEZ_PRENOSA_ZARADE_SA_ADMINISTRATIVNOM_ZABRANOM PDF 241kB Preuzmite

Zašto biste morali da razmišljate o stvarima o kojima ne morate?

Sa DinaCard kreditnom karticom UniCredit Banke, više ne morate da brinete o gotovini! Ukoliko želite, troškove možete da podelite na rate!

DinaCard kreditna kartica Vam omogućava da sve ono što kupite plaćate odloženo. Na Vama je samo da odaberete model plaćanja, odnosno da se odlučite da li ćete svakog meseca otplaćivati trećinu, šestinu ili dvanaestinu potrošenog iznosa.

Osnovne karakteristike
 • Nacionalna kartica namenjena plaćanju robe i usluga.
 • Mogućnost podizanja gotovine u zemlji 24 sata dnevno.
 • DinaCard kreditna kartica Vam omogućava maksimalan komfor i fleksibilnost tako što sami birate jedan od sledećih modela otplate:
  • Kupovina na rate - Svaku transakciju, veću od 3.000 RSD možete podeliti na 3,6 ili 12 rata. Naknada za podelu na rate se ne naplaćuje u periodu od 1.oktobra 2019, do 31. decembra 2020. godine.
  • Odloženo plaćanje - Kamata se ne obračunava kada “Trenutno zaduženje” iz prethodnog perioda isplatite u celosti.
  • Revolving - Kamata se obračunava u slučaju mesečne otplate dela duga (minimalni iznos otplate je 5% od ukupnog iznosa koji ste potrošili).
 • Iznos raspoloživih sredstava u odnosu na odobreni limit kartice se može proveriti na svim bankomatima UniCredit Banke širom zemlje.
 • Mesečni izvodi se mogu dostavljati poštom, mejlom ili putem e-bankinga.
 • SMS Card Alarm servis - nakon svake zaključene transakcije karticom, dobijate obaveštenje putem SMS poruke na Vaš mobilni telefon, u cilju veće bezbednosti.
 • Period važenja kartice je do 3 godine
 • Ukoliko dođe do gubitka ili krađe kartice, potrebno je da o tome što pre obavestite UniCredit Banku na telefon: +381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
Korišćenje kartice
 • Odmah nakon prijema potpišite karticu na označenom mestu na poleđini kartice.
 • Zajedno sa karticom u ekspozituri banke će Vam u odgovarajućoj zatvorenoj koverti biti uručen i Vaš lični identifikacioni broj (PIN). Prilikom korišćenja kartice na POS terminalu, ili bankomatu, identifikacija korisnika kartice se u cilju veće bezbednosti obavlja putem PIN-a, zbog čega je važno  da Vaš lični identifikacioni broj (PIN) čuvate u tajnosti. Nikada ga nemojte čuvati zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugim licima.
 • Ukoliko želite, možete promeniti PIN na bilo kom bankomatu UniCredit Banke, izborom opcije „PROMENA PIN-a”.
  Postupak promene PINa podrazumeva unos postojećeg, a potom unos novog PINa, koji mora da sadrži četri cifre.

 • U slučaju da ste zaboravili PIN, postupak je sledeći:
 • Ukoliko niste menjali PIN na bankomatu, potrebno je u ekspozituri zahtevati uslugu „reprint PIN-a”. Štampani PIN će biti dostavljen u Vašu ekspozituru u zatvorenoj koverti, o čemu ćete biti obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Ukoliko ste menjali PIN na bankomatu, potrebno je o tome obavestiti zaposlenog u ekspozituri i u tom slučaju će Vam biti proizvedena nova kartica i novi pripadajući PIN, koji će biti dostavljeni u Vašu ekspozituru.  O prispeću nove kartice i PINa bićete obavešteni od strane Vaše ekspoziture.
 • Kada plaćate Visa karticom, dobićete račun (slip) koji treba da zadržite u Vašoj ličnoj evidenciji. Uvek proverite iznos i valutu na računu (slipu) pre njegovog potpisivanja!
 • Nakon korišćenja kartice na ATM terminalima, vodite računa da ne zaboravite karticu jer će Vam u suprotnom biti oduzeta iz bezbednosnih razloga.
 • Nemojte da držite karticu blizu elektromagnetnih izvora (baterija, mobilnih telefona, radijatora). Elektronske informacije na magnetnom zapisu kartice mogu se na taj način izbrisati ili oštetiti, što može prouzrokovati tehničku neispravnost kartice.
 • Pre odlaska na duže putovanje, molimo Vas da proverite stanje na svom računu.
 • Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, potrebno je da o tome što je moguće pre UniCredit Banku na telefon: + 381 11 3777 888 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kartica će momentalno biti blokirana i zaštićena od dalje neovlašćene upotrebe.
Kupovina na rate

Kreditne kartice UniCredit Banke možete koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje na rate.* Pogledajte kako u uputstvu

 • Zahtev za podelu na rate možete poslati do kraja meseca u kome je kupovina obavljena
 • U slučaju da zahtev nije prihvaćen, dobićete poruku sa obaveštenjem
 • SMS poruka za podelu na rate se šalje posebno za svaku transakciju
 • Najmanji iznos transakcije za podelu na rate je 3.000 dinara
 • Ukoliko dospela rata nije izmirena u celosti i na vreme, banka će na neizmireni deo rate obračunati ugovorenu kamatu za svaki dan kašnjenja
 • *Naknada za podelu transakcija na rate je ukinuta do 31. decembra 2020. godine.
Dodatne pogodnosti

Model Kupovina na rate

 • Mogućnost korišćenja modela kod svih akceptanata (trgovaca)
 • Važi za sve transakcije koje su zaključene kreditnom karticom u zemlji i inostranstvu
 • Važi za sve transakcije sa POS terminala i sa bankomata, odnosno transakcije, plaćanja i podizanja gotovine
 • Važi za sve transakcije u toku tekućeg meseca, što znači da klijent nije primoran da odluku o kupovini na rate donese odmah na licu mesta prilikom zaključenja transakcije, već to može učiniti u bilo kom trenutku u toku tekućeg meseca.
Uslovi i dokumentacija
 • Zahtev za izdavanje kreditne kartice mogu podneti državljani i rezidenti Srbije, kao i nerezidenti
 • Kreditna sposobnost klijenta određuje se u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza
 • Za izdavanje Flexia Mastercard kreditne kartice nije neophodno imati otvoren račun u UniCredit Banci
 • Iznos kreditnog dinarskog limita za zaposlene iznosi do 4 mesečne zarade, za penzionere do 3 mesečne penzije, a minimalni limit je 5.000 RSD
 • Potrebna je potvrda o zaposlenju
Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za revolving potrošnju

 

Valuta u kojoj se odobrava kredit
Iznos kreditnog limita Period otplate Minimalna mesečna obaveza NKS na godišnjem nivou (fiksna kamatna stopa) *EKS na godišnjem nivou Mesečna članarina Izveštaj kreditnog biroa Menica Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda
RSD 100.000 36 meseci 8,33%, minimum 500 RSD 24% 31,03% 0 RSD 246 RSD 50 RSD 134.583,04 RSD

 

*Obračun EKS-a je urađen na dan 1.4.2019. godine.
Ukoliko je celokupan iznos limita inicijalno potrošen, iznos prve revolving rate je 8,33%, odnosno 500 dinara ukupne potrošnje, i u prvom obračunskom periodu kamata se ne obračunava (grejs period). Svaka sledeća revolving rata podrazumeva obračun kamate.

Naknade i kamate imaju prioritet prilikom naplate obaveza i moraju se platiti u celosti.

 

Reprezentativni primer za potrošnju podeljenu na rate

 

Valuta u kojoj se odobrava kredit
Iznos kreditnog limita Period otplate
Mesečna rata
*EKS na godišnjem nivou Mesečna članarina
Izveštaj kreditnog biroa
Menica Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda
RSD 100.000 3 meseca 33.333,33 RSD 1,16% 0 RSD, ako je deo paketa. Ako je van paketa naplaćuje se 100 rsd
246 RSD 50 RSD 100.296 RSD

 

*Obračun EKS-a je urađen na dan 10.10.2019. godine
Naknade imaju prioritet prilikom naplate obaveza i moraju se platiti u celosti.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3777-888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

POTVRDA_O_ZAPOSLENJU_SA_I_BEZ_PRENOSA_ZARADE_SA_ADMINISTRATIVNOM_ZABRANOM PDF 241kB Preuzmite

Sve naknade su promenljive u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs )

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo