Etika

i poštovanje

Uradi pravu stvar

Etika i poštovanje su dve vrednosti koje predstavljaju ono što je našoj Grupi danas važno. Ove vrednosti ujedinjuju i definišu našu kulturu: način na koji donosimo odluke i kako ih sprovodimo. Kroz Etiku i poštovanje UniCredit sprovodi dugoročne, održive i poslovne aktivnosti.

Težimo tome da stvorimo radno mesto koje odiše različitostima i inkluzijom, gde svaki pojedinac ima priliku da doprinese našem uspehu. Naše vrednosti preslikavaju se i na aktivnosti ljudskih resursa, koji aktivno promovišu puno poštovanje prava, vrednosti i dostojanstva ljudi i okoline, čineći nas poslodavcem prvog izbora.

"Duh etike i poštovanja, Uradi pravu stvar, je izuzetno važan i trebalo bi da nam bude zvezda vodilja u svakodnevnom donošenju odluka i ponašanju. Taj duh pojašnjava očekivanja o tome kako da radimo kao Jedan tim, jedan UniCredit i pruža nam podršku u ispunjavanju naših Pet postulata, koji su danas važniji nego ikada i nastaviće da nas vode kroz naše svakodnevno poslovanje.

Svi treba da se vodimo ovim primerom. Zajedno ćemo se pobrinuti da UniCredit ostane panevropski pobednik. Hvala svima na posvećenosti i zapamtite: Uradi pravu stvar!”
Žan Pjer Mustijer, CEO UniCredit Grupe

Etika i poštovanje: Vodič u našim svakodnevnim aktivnostima

 • Etika i poštovanje je princip koji se primenjuje u odnosima među svim zaposlenima Grupe. 
  Od koleginica i kolega u UniCreditu se očekuje da svakodnevnim aktivnostima doprinesu kreiranju i održavanju radnog okruženja koje podrazumeva poštovanje i sklad.
 • Etika i poštovanje je princip kojim se promoviše različitost i balans između privatnog i poslovnog života, ključno za našu Grupu. 
  Želimo da kreiramo okruženje u kojem se poštovanje i pažnja za potrebe koleginica i kolega, zdravlje, balans između poslovnog i privatnog života i blagostanje smatraju ključnim za postizanje održivih rezultata.
 • Etika i poštovanje je princip koji podstiče osnaživanje „kulture govora“ i zaštite protiv odmazde, tako da se naši zaposleni i treća lica osećaju ugodno da učestvuju u otvorenoj i iskrenoj komunikaciji.
  Ohrabrujemo zaposlene da govore i iskažu svoju zabrinutost bez straha od odmazde u vezi sa bilo kojom situacijom koja može uključivati neetično, ili nezakonito ponašanje ili neodgovarajući odnos sa drugima.
 • Etika i poštovanje primenjuju se u svim poslovnim politikama Grupe koje se odnose na održivost i odnose sa svim zainteresovanim stranama, omogućavajući dostizanje održivih poslovnih uspeha i dugoročnih ciljeva. 
  Ciljevi i ostali poslovni rezultati ne smatraju se postignutim ukoliko to nije učinjeno u skladu sa principima Grupe.
 • Etika i poštovanje su vodeći principi fer poslovanja i poštovanja svih zainteresovanih strana sa ciljem da se ostvare održivi rezultati.
  Od koleginica i kolega u UniCreditu, bez obzira na poziciju, nivo odgovornosti i geografsko prisustvo, se očekuje da urade pravu stvar u svakodnevnim aktivnostima i da posluju fer sa svim zainteresovanim stranama kako bismo zadobili i zadržali njihovo poverenje. 

Etika i poštovanje: proaktivna promocija

Uznemiravanje, seksualna zloupotreba i maltretiranje

Redovno i aktivno obučavamo sve naše zaposlene o tome šta su pojave uznemiravanja, seksualne zloupotrebe, ili maltretiranja, i kako pružiti podršku pojedincima. Jasno naznačavamo kanale kroz koje se ove pojave mogu prijaviti.

Preuzmite naš pravilnik

Zabrana odmazde

Grupa striktno zabranjuje bilo koji oblik odmazde zaposlenih koji prijave moguće etičke prekršaje u dobroj veri. Štitimo zaposlene koji prijavljuju neadekvatno ponašanje putem zaštićenih kanala.

Preuzmite naš pravilnik

Promocija rodne ravnopravnosti

Naša Globalna Politika za rodnu ravnopravnost, usvojena je 2013. godine i definiše principe i smernice za obezbeđivanje jednakih uslova rada u čitavoj banci kao jedan od načina kreiranja veće vrednosti. Potpisivanjem Povelje Velike Britanije pod nazivom Žene u finansijama u julu 2018. godine, postavili smo cilj udvostručenja broja žena na rukovodećim pozicijama na 20% na Grupnom nivou do 2022. godine. Ponosni smo na to što smo uključeni u Bloomberg indeks rodne ravnopravnosti 2020.

UniCredit ostvaruje osetan napredak u pogledu negovanja različitosti, na putu stvaranja novih lidera.

Vrednovanje inkluzije

Slušamo koje su različite potrebe naših zaposlenih stvarajući bolje i pristupačnije radno okruženje zasnovano na inkluziji. Menadžer za različitost i inkluziju Grupe radi zajedno sa našim CEO-om i ostalim menadžerima na posebnim sastancima, gde se diskutuje o važnosti ove teme. Kontinuirano podižemo svest o tome koliko je važno da prepoznamo nesvesne predrasude, kako bismo negovali kulturu inkluzije.

UniCreditova Nedelja različitosti i inkluzije 2019. godine

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo