Elektronski kanali

Naša E-banking rešenja su jedan od ključnih faktora održavanja i jačanja vodeće pozicije u sferi Korporativnog Internet Bankarstva u zemljama Centralne i Istočne Evrope.

Transakciono bankarstvo je posao vođen inovacijama, a UniCredit Grupa je posvećena da pruži najbolje: najmodernije i najsigurnije rešenje.

Naša E-banking rešenja su jedan od ključnih faktora održavanja i jačanja vodeće pozicije u sferi Korporativnog Internet bankarstva u zemljama Centralne i Istočne Evrope.

BusinessNet Proffesional

  • E-Banking aplikacija koja je proizvod UniCredit Grupe i uspešno se koristi u 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope je  veoma moderan i sofisticiran softver, koji se stalno unapređuje.
  • Pristup ovom softveru omogućen je na bilo kom računaru koji ima pristup internetu.Kao sigurnosno sredstvo za pristup aplikaciji koristi se Token uređaj koji generiše jedistvenu šifru za pristup i potpisivanje platnih naloga. Osim mnogih prednosti treba napomenuti, da sa jednim korisničkim imenom možete pristupiti računima više pravnih lica koje imaju otvorene račune u UniCredit Banci, kako u Srbiji tako i širom Evrope gde je UniCredit Banka prisutna.

Plaćanje prema inostranstvu business professional - preuzmi uputstvo

 

Halcom E-Bank

  • Najrasprostranjenije e-banking rešenje u Srbiji, koje daje mogućnost da se na jednu pametnu karticu za pristup aplikaciji povežu računi korisnika u više banaka u Srbiji.
  • Ovo je PC (windows) aplikacija koja mora biti instalirana na računaru koji odgovara zahtevima aplikacije. Postoje dve verzije ove aplikacije, a to su Personal (za jednog korisnika) i Corporate (za više korisnika e-bankinga, podrazumeva klijent – server arhitekturu, baziranu  na IBM DB2 platformi.

 

MultiCash

  • Je aplikacija namenjena korisnicima čije matične kompanije u Zapadnoj Evropi imaju ovu aplikaciju i baziraju pripremu i potpisivanje naloga sa više udaljenih tačaka. Pristup aplikaciji i potpisivanje naloga obezbeđeno je elektronskim ključem koji je pohranjen na USB uređaju.
  • Ova aplikacija omogućava korisniku da koristi onoliko platnih modula iz različitih zemalja koliko je to potrebno. Dakle sa jednog mesta moguće je manipulisati računima više različitih zemalja i platnih prometa kako u domaćem tako i inostranom platnom prometu.

European Gate

Ovaj proizvod je centralizovani sistem upravljanja plaćanjima sa jednom tačkom pristupa za sve zemlje u kojima je aktivan.
Po pojednostavljenoj proceduri, omogućava pristup svim računima koje klijent ima u okviru UniCredit Grupe preko jedne banke.
Podržani formati plaćanja svi nacionalni formati u zemljama koje učestvuju u European Gate-u, SWIFT MT101/104, UN/EDIFACT, SAP-IDOC, XML ISO 20022.

SWIFT MT 940 / 942

MT940 je izveštaj o stanju na računu na kraju dana, kao i MT942 (transakcionih izveštaja) putem SWIFT sistema poruka, preko e-banking aplikacija i European Gate-om, kako u okviru UniCredit Grupe tako i prema drugim bankama.

SWIFT MT 101

Swift message type 101 omogućava transfer sredstava sa računa u inostranstvu kako u domaćem platnom prometu tako i platnom prometu sa inostranstvom.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo