Faktoring je finansijski instrument koji ima za cilj da poveriocima ubrza naplatu potraživanja od dužnika, koja dospevaju sa odloženim rokom plaćanja.

Putem faktoringa Banka kao novi poverilac stiče pravo da prima uplate i da zastupa potraživanja klijenta (ustupioca), o čemu dužnici u skladu sa zakonom moraju biti obavešteni.

Troškovi finansiranja potraživanja koje klijent snosi su naknade za obradu zahteva i otkup fakture, kao i kamata koja se obračunava na finansirani iznos potraživanja od otkupa do datuma dospeća potraživanja.

Faktoring može biti sa pravom regresa na ustupioca, kada Banka ima parvo da u slučaju nenaplate potraživanja od dužnika obeštećenje traži od ustupioca, ili bez prava regresa na prenosioca, kada Banka preuzima rizik naplate od dužnika.

Mobile Phones
M Banking

M banking usluga je dostupna samo za fizička lica.

ili ili

Kontakti

Kontakt centar
+ 381 11 3777 888
Pozivanje ovog broja se naplaćuje po ceni lokalnog poziva sa bilo kojeg mesta u Srbiji
Sedište banke
Rajićeva 27-29,
11000 Beograd

Kursna lista

EUR
Strana valuta
Srednji kurs
Sve valute
Spinning wheel animation

Loading