Savetovanje Korporativnih klijenata

UniCredit Savet Korporativnih Finansija je jedan od vodećih savetodavnih tela u Srbiji, koji se oslanja na jedinstven miks – široku platformu UniCredit Grupe, poznavanje lokalnog tržišta i iskustvo u transakcijama. CFA Srbija je integralni deo UniCredit CFA CIE sa mrežom od 11 kancelarija u regionu CIE i evidencije od preko 500 transakcija. U zajedničkoj saradnji sa specijalistima iz ovog sektora u Beču i specijalistima za proizvode u Londonu i Minhenu, obezbeđujemo pun opseg proizvoda i usluga u investicionom bankarstvu.

Tržišta dužničkog kapitala

Kao deo našeg poslovanja na primarnom tržištu dužničkih hartija od vrednosti (Debt Capital Markets – DCM), obezbeđujemo pristup lokalnim i međunarodnim tržištima za državne i korporative emitente, kako prilkom izdavanja, tako i kod otkupa emitovanih dužničkih hartija od vrednosti, putem javne ponude ili privatnog plasmana. 

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo