Usluge plaćanja i prikupljanja sredstava

Obezbeđujemo standardna i specijalizovana rešenja za plaćanja i prikupljanje sredstava u skladu sa potrebama kompanija

Prikupljanje sredstava

 • Prikupljanje putem amanetnih pošiljki
 • Siguran i brz način predaje, bez gubljenja vremena u redovima na šalterima banke
 • Način predaje putem dnevnih trezora
 • Rasknjižavanje  uplata se vrši u vrlo kratkom vremenskom periodu
 • Saveti u izboru kompanije za prevoz i prikupljanje novca

Rasknjižavanje plata/ Payroll

 • Na osnovu posebno zaključenih Ugovora sa klijentima, omogućava se da ukupan iznos neto zarada svih zaposlenih, kao i isplata svih poreza i doprinosa, realizuje jednim Nalogom za prenos
 • Maksimalna tajnost iznosa pojedinačnih zarada zaposlenih
 • Da na Izvodu računa klijent ima samo jednu transakciju na ukupan iznos neto zarada
 • Mogućnost dostavljanja izvoda o izvršenim plaćanjima zaradama
 • Brz i efikasan način isplate zarada
 • Sve zbirne uplate po osnovu uplate zarada i ostalih primanja se realizuju na poseban račun UniCredit Banke broj: 170-0000000040200-82, uz odgovarajuću šifru plaćanja i sa pozivom na broj odobrenja dodeljenim od strane Poreske uprave (BOP)
 • Prateći fajlovi (u priloženim formatima) se dostavljaju na e-mail adresu: rbo@unicreditgroup.rs
STRUKTURA EXCEL FAJLA ZA PAYROLL XLS 322kB preuzmite
STRUKTURA HALCOM TXT FAJLA ZA PAYROLL PDF 152kB preuzmite
STRUKTURA TXT FAJLA ZA PAYROLL DOC 913kB preuzmite
PRIMER TXT FAJLA ZA PAYROLL TXT 2kB preuzmite

Trajni nalozi

 • Predstavljaju mogućnost da klijent ovlasti banku da određena periodična plaćanja izvršava u njegovo ime. Time se pruža mogućnost da se dospele obaveze automatski izmiruju.

Direktno zaduženje

(Direct Debit) predstavlja transakciju iniciranu od strane poverioca (izdavaoca računa), a na osnovu ovlašćenja dobijenog od fizičkog lica (dužnika), u cilju automatizovane naplate sredstava sa računa dužnika.

Direktno zaduženje računa je servis koji omogućava automatizaciju proces plaćanja redovnih mesečnih obaveza.

 • Tipično korišćenje Direct Debit servisa je za:
 • Plaćanje mesečnih računa za telekom, komunalne usluge i električnu energiju
 • Plaćanje mesečne obaveze osiguranja
 • Otplatu rata za kredit ili obaveza po kreditnim karticama

Direktno zaduženje predstavlja jedan od najčešćih metoda plaćanja u Evropskoj Uniji i jedan od tri osnovna stuba platnog prometa Evropske Unije.

Fleš plaćanja

Proizvod koji omogućava plaćanja u evrima u okviru UniCredit Grupe, plaćanja sa valutom izvršenja isti dan, kao i povoljniju tarifu.

Plaćanja sa valutom izvršenja isti dan

Omogućavaju plaćanja sa valutom izvršenja isti dan izvan UniCredit Grupe preko široko rasprostranjene korespondentne mreža banaka.

Standardna plaćanja

Prema inostranstvu se obavljaju preko široko rasprostranjene korespondentne mreža banaka, sa valutom izvršenja sledeći dan (T+1) uz transparentnu tarifu.

Menice i ovlašćenja

 • Registracija menica kod NBS  čiji prijem se vrši u ekspoziturama u papirnom obliku ili elektronski dostavom predefinisane datoteke. Takođe, banka vrši i naplatu menica i ovlašćenja.
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo