Depoziti

Depozit po viđenju

 • Konstantan pristup sredstvima
 • Jedinstvena kamatna stopa
 • Jednostavno dopunjavanje računa čak i više puta dnevno
 • Ne postoji minimum depozita
 • Mogućnost obračuna „bonus“ kamata od određenog iznosa
 • Mogućnost otvaranja računa u bilo kojoj valuti

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
U nastavku pogledajte Vodič za osiguranje depozita, koji izdaje Agencije za osiguranje depozita.

VODIČ KROZ OSIGURANJE DEPOZITA PDF 1MB Preuzmite

Oročeni depoziti

 • Nema ograničenja u iznosu sredstava
 • Mogućnost oročenja do dve godine, a po dogovoru i duže
 • Mogućnost pripisa kamate u slučaju prevremenog razoročenja
 • Oslobađanje sredstava na dan zahteva, bez prethodne najave
 • Izdavanje srtedstava obezbeđenja za oročeni depozit
 • Mogućnost oročenja svih valuta

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
U nastavku pogledajte Vodič za osiguranje depozita, koji izdaje Agencije za osiguranje depozita.

VODIČ KROZ OSIGURANJE DEPOZITA PDF 1MB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo