Depozit po viđenju

 • Konstantan pristup sredstvima
 • Jedinstvena kamatna stopa
 • Jednostavno dopunjavanje računa čak i više puta dnevno
 • Ne postoji minimum depozita
 • Mogućnost obračuna „bonus“ kamata od određenog iznosa
 • Mogućnost otvaranja računa u bilo kojoj valuti

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
U nastavku pogledajte Vodič za osiguranje depozita, koji izdaje Agencije za osiguranje depozita.

VODIČ KROZ OSIGURANJE DEPOZITA PDF 1MB Preuzmite

Oročeni depoziti

 • Nema ograničenja u iznosu sredstava
 • Mogućnost oročenja do dve godine, a po dogovoru i duže
 • Mogućnost pripisa kamate u slučaju prevremenog razoročenja
 • Oslobađanje sredstava na dan zahteva, bez prethodne najave
 • Izdavanje srtedstava obezbeđenja za oročeni depozit
 • Mogućnost oročenja svih valuta

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
U nastavku pogledajte Vodič za osiguranje depozita, koji izdaje Agencije za osiguranje depozita.

VODIČ KROZ OSIGURANJE DEPOZITA PDF 1MB Preuzmite
mobilno bankarstvo
mBanking
mBanking usluga je dostupna samo za fizička lica.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading