Kompenzacija

i benefiti

Koja je najveća vrednost UniCredita? Naši ljudi

Najvažnije što UniCredit ima su ljudi. Naš pristup kreiramo tako da privuče, angažuje i zadrži najtalentovanije i najmotivisanije ljude, kroz kompetitivan i izbalansiran paket nagrada koji kombinuje fiksne kompenzacije, podsticaje koji su nagrada za učinak na poslu i benefite.

Naša Grupna politika nadoknada propisuje principe naše prakse za kompenzaciju, u skladu sa nacionalnim i internacionalnim standardima.

 

Fiksna kompenzacija


Fiksna kompenzacija koju nudimo jeste ogledalo iskustva i odgovornosti svake uloge, u skladu sa internim i eksternim zahtevima tržišta. 

Nezavisna je od uspeha banke, uz konzistentnost koja se zadržava na nivou banke, mimo diskrecionog prava

Podsticaj za učinak na poslu
 

Promenljiva komponenta kompenzacija koje dajemo odnosi se na isplatu koja zavisi od učinka na poslu. Dajemo novčane bonuse i podsticaje, direktno zavisne od učinka u dostizanju individualnih, timskih i kompanijskih ciljeva. Podsticaji su kreirani tako da neguju dugoročne vrednosti i ostvare održivi rezultati. Banka je odobrila novi plan pod nazivom 2020-2023, odnosno plan podsticaja za viši menadžment i ključne ljude kombinujući finansijske i ESG (Okolina, Društvo i Upravljanje) ciljeve.

 

Benefiti


Težimo tome da budemo među najboljim mestima za rad. Ovo znači da nudimo različite benefite kojima pomažemo našim zaposlenima da održavaju balans između poslovnog i privatnog života, kroz promociju različitosti i inkluzije. U većini zemalja članica Grupe, sprovodimo posebno kreirane programe za dobrobit naših zaposlenih u korporativnom okruženju.

Benefiti se kreiraju na lokalnom nivou, a koordinisani su od strane Grupe, sa ciljem da isprate zahteve svake zemlje posebno, u pogledu zdravlja i potrebe porodice.


Pružamo podršku našim zaposlenima i članovima njihovih porodica, u profesionalnom i ličnom pogledu, tokom njihove karijere i nakon penzionisanja. Ovo podrazumeva zdravstvene benefite, slobodno vreme, karijerno i životno savetovanje, stambene kredite, podrška za porodiljsko odsustvo, odsustvo za očeve, i ostale porodične potrebe, programe za doprinos blagostanju.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo