Skip to main content

Prihod od kamate po osnovu depozita je siguran način za povećanje profitabilnosti.

UniCredit Banka nudi mogućnost ulaganja viška likvidnih sredstava putem njihovog deponovanja na rok koji klijentima najviše odgovara.

U zavisnosti od planova i rokova na raspolaganju su vam:

  • Oročeni depoziti u dinarima i devizama

Rokovi za dinarske depozite su: 1 nedelja, 1 mesec, 3 meseca i 6 meseci.

Rokovi za depozite u devizama su: 1 nedelja, 1 mesec, 3 meseca,  6 meseci i 1 godina.

Mobile Phones
M Banking

M banking usluga je dostupna samo za fizička lica.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading