Dozvoljeno prekoračenje

Mnogo dobrih planova ne uspe samo zbog manjka novca! Koliko puta Vam se dogodilo da zbog kašnjenja uplate na Vaš račun ne možete da ostvarite zacrtane planove? UniCredit Banka preduzetnicima nudi Dozvoljeno prekoračenje po računu, za rešavanje svih vanrednih situacija.

Dozvoljeno prekoračenje po računu se odobrava na period korišćenja do 12 meseci. Iznos odobrenog kredita predstavlja maksimalno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu klijenta u dinarima.

 

Preduslovi

 • Registrovan u Srbiji
 • Posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Profi/Premium u UniCredit Banci
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun najduže bio 15 dana u blokadi

Uslovi

 • Maksimalni iznos kredita: 40.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Nominalna kamatna stopa: 22% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa: od 22,08% godišnje
 • Period korišćenja: do 12 meseci

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:

 • 499/ 799 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs).
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Namena i način korišćenja kredita

 • Iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenje po tekućem računu klijenta u dinarima.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/ 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Važna napomena

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Iznos dozvoljenog prekoračenja NKS (na godišnjem nivou-fiksna) EKS (na godišnjem nivou) Ukupan iznos kamate koju bi klijent platio u toku 6
meseci, ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 6 meseci
(kamata se naplaćuje kvartalno)
Period otplate
2.000.000,00 RSD 22,00% 22,10% 442.410,96 RSD 12 meseci

EKS je obračunata na dan 02.10.2015. godine. Trošak menice i izveštaj kreditnog biroa uračunati su u obračunatu EKS.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo