Planiram

Proširenje biznisa

Pravo rešenje za ostvarenje poslovnih planova

Više detalja

Krediti za obrtna sredstva

Iskoristite ponudu dinarskih kredita za obrtna sredstva sa rokom otplate do 42 meseca

Bez valutne klauzule i rizika promene kursa

Jednostavna i brza procedura

 

Način otplate

Izaberite način otplate u mesečnim anuitetima ili revolving

 • Anuitetna otplata do 42 meseca
 • Revolving otplata do 12 meseci

 

Instrumenti obezbeđenja

 • Sredstvo obezbeđenja: menice
 • U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta banka može tražiti dodatno obezbeđenje

Pravo rešenje za Vas je Kratkoročni kredit indeksiran u evrima UniCredit Banke.

Na Vama je samo da se opredelite za iznos kredita koji najbolje odgovara Vašim poslovnim potrebama. Period otplate za Kratkoročni kredit u evrima je do 36 meseci.

Nakon odobrenja iznos kredita ce biti uplaćen na Vaš tekuci račun.

Preduslovi

 

 • Klijenti je registrovan u Srbiji
 • Klijent posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Pro Standard, Pro Gold ili Pro Prestige u UniCredit Banci
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Vlasnik ima najmanje 22 godine i najviše 65 godina u trenutnku otplate poslednje rate
 • Račun je najduže bio 15 dana u blokadi
Uslovi
 • Minimalni iznos kredita: 3.000 EUR
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000 EUR
 • Kamatna stopa:
  fiksna od 4,2% godišnje
  varijabilna od 6M/12M EURIBOR + 4,3% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa:
  od 4,97% (fiksna)
  godišnje
  of 4,53% (varijabilna) godišnje
 • Jednokratna naknada: 0,9%
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška
 • Period otplate: do 36 meseci
Troškovi
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:
 • 649/ 799/ 1649 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs).
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 720,00 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*
 • *Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)
Instrumenti obezbeđenja
 • Banka će kombinovati različite vidove obezbeđenja u zavisnosti od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i ukupne zaduženosti klijenta u Banci:
 • Menice overene (potpisane i pečatirane) od strane ovlašćene osobe preduzeća (klijenta) i vlasnika
 • Jemstvo drugog pravnog lica (menice overene od strane ovlašćene osobe jemca)
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeduje ispunjenje odnosa od 1:1.25 ukoliko je stambeni objekat ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat uz polisu osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist Banke
Reprezentativni primer

Kredit za obrtna sredstva u evrima sa varijabilnom kamatnom stopom

Iznos kredita
NKS na godišnjem nivou
EKS na godišnjem nivou
Iznos mesečne rate, varijabilna kamata
Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna 
Administrativni trošak
Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
100.000 EUR
4,2% fiksna
4,97%*
2.964,27 EUR
bez troška 0,9% fiksno od odobrenog iznosa kredita
106.807,07 EUR 36 meseci
100.000 EUR 3,78%, 6M EURIBOR** + fiksna margina 4,3% 4,53%* 2.945,28 EUR bez troška 0,9% fiksno od odobrenog iznosa kredita 107.144,12 EUR 36 meseci


*EKS je obračunata na dan 25.02.2021. godine
Trošak kreditnog biroa i menice je uračunat u prikazanu EKS
***Vrednost EURIBOR-a na dan 15.12.2020 iznosi -0,52%. 6M EURIBOR se usklađuje polugodišnje, svakog 15.6, i 15.12. u mesecu, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana dva radna dana ranije.
Margina je fiksna. Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Važne napomene:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Dinarski kratkoročni kredit

 

 

Preduzetnicima kojima su potrebna finansijska sredstva na kraći rok predstavljamo Dinarski kratkoročni kredit koji se odobrava na period otplate do 36 meseci, a na Vama je samo da se opredelite za iznos kredita u rasponu od 240.000 do 36.000.000 dinara.

Nakon odobrenja iznos kredita će biti uplaćen na Vaš tekući račun.

 

 

Preduslovi

 • Klijenti je registrovan u Srbiji
 • Klijent posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Pro Standard, Pro Gold ili Pro PRestige u UniCredit Banci
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun je najduže bio 15 dana u blokadi

 

Uslovi
 • Minimalni iznos kredita: 240.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita: 36.000.000 RSD
 • Kamatna stopa:
  • varijabilna od 3M BELIBOR + 3,5% godišnje
  • fiksna, od 6,5% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa:
  • od 5,19% (varijabilna) godišnje
  • od 7,45% (fiksna) godišnje
 • Jednokratna naknada: 0,9%
 • Naknada za održavanje kredita: bez troška
 • Period otplate: do 36 meseci

 

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:

 • 649/ 799/ 1649 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs.
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 720 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

 

Instrumenti obezbeđenja

Banka će kombinovati različite vidove obezbeđenja u zavisnosti od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i ukupne zaduženosti klijenta u Banci:

 • Menice overene (potpisane i pečatirane) od strane ovlašćene osobe preduzeća (klijenta) i vlasnika
 • Jemstvo drugog pravnog lica (menice overene od strane ovlašcene osobe jemca)
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeduje ispunjenje odnosa od 1:1.25 ukoliko je stambeni objekat ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat uz polisu osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist banke.

 

Reprezentativni primer

Kredit za obrtna sredstva u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita Administrativni trošak Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
12.000.000 RSD 4,40%, 3M BELIBOR**+ fiksna margina 3,5% 5,19%* 356.800,74 RSD bez troška 0,9% fiksno od odobrenog iznosa kredita 12.856.559,96 RSD 36 meseci

 

Kredit za obrtna sredstva u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate Godišnja naknada za održavanje kredita Administrativni trošak Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita Period otplate
12.000.000 RSD 6,5% fiksna 7,45%* 368.351,40 RSD bez troška 0,9% od odobrenog iznosa kredita 13.277.983,65 RSD 36 meseci

 

*Kredit je bez indeksacije
EKS je obračunata na dan 25.02.2021. godine
Trošak kreditnog biroa i menice je uračunat u prikazanu EKS
**Vrednost BELIBORA na dan 06.02.2021. iznosi 0,59%. 1M BELIBOR se usklađuje mesečno, svakog 6. u mesecu.
Margina je fiksna. Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Važne napomene:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo