Kredit za obrtna sredstva

Pravo rešenje za Vas je Kratkoročni kredit indeksiran u evrima UniCredit Banke.

Na Vama je samo da se opredelite za iznos kredita koji najbolje odgovara Vašim poslovnim potrebama. Period otplate za Kratkoročni kredit u evrima je do 36 meseci.

Nakon odobrenja iznos kredita ce biti uplaćen na Vaš tekuci račun.

Preduslovi

 • Klijenti je registrovan u Srbiji
 • Klijent posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Profi/Premium u UniCredit Banci
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Vlasnik ima najmanje 22 godine i najviše 65 godina u trenutnku otplate poslednje rate
 • Račun je najduže bio 15 dana u blokadi

Uslovi

 • Minimalni iznos kredita: 3.000 EUR
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000 EUR
 • Kamatna stopa: od 4,2% godišnje fiksna (anuitetna/jednokratna otplata)
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Efektivna kamatna stopa: od 6,87% (fiksna) godišnje
 • Jednokratna naknada: 2%
 • Naknada za održavanje kredita: 0,3% kvartalno

Troškovi

 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:
 • 499/ 799 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs).
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*
 • *Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Instrumenti obezbeđenja

 • Banka će kombinovati različite vidove obezbeđenja u zavisnosti od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i ukupne zaduženosti klijenta u Banci:
 • Menice overene (potpisane i pečatirane) od strane ovlašćene osobe preduzeća (klijenta) i vlasnika
 • Jemstvo drugog pravnog lica (menice overene od strane ovlašćene osobe jemca)
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeduje ispunjenje odnosa od 1:1.25 ukoliko je stambeni objekat ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat uz polisu osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist Banke

Reprezentativni primer

Kredit za obrtna sredstva u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita
NKS na godišnjem nivou, fiksna
EKS na godišnjem nivou
Iznos mesečne rate, varijabilna kamata
Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna 
Administrativni trošak, fiksno
Period otplate
300.000 EUR
fiksna 4,2%
6,88%
8.890,89 EUR
0,30%
2% od iznosa kredita
36 meseci

Metod obračuna kamate je proporcionalan.
EKS je obračunata na dan 14.12.2016. godine. Trošak menice i izveštaj kreditnog biroa uračunati su u obračunatu EKS.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Važne napomene:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Dinarski kratkoročni kredit

Preduzetnicima kojima su potrebna finansijska sredstva na kraći rok predstavljamo Dinarski kratkoročni kredit koji se odobrava na period otplate do 36 meseci, a na Vama je samo da se opredelite za iznos kredita u rasponu od 240.000 do 36.000.000 dinara.

Nakon odobrenja iznos kredita će biti uplaćen na Vaš tekući račun.

Preduslovi

 • Klijenti je registrovan u Srbiji
 • Klijent posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Profi/Premium u UniCredit Banci
 • Ukoliko preduzetnik vodi knjige, pozitivan rezultat za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun je najduže bio 15 dana u blokadi

Uslovi

 • Minimalni iznos kredita: 240.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita: 36.000.000 RSD
 • Kamatna stopa:
  • varijabilna kamata od 3M BELIBOR + 3% godišnje (anuitetna/jenokratna otplata)
  • fiksna kamata od 8,0% godišnje (anuitetna/jednokratna otplata)
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Efektivna kamatna stopa:
  • varijabilna od 5,57% (anuiteti/jenokratna otplata) godišnje
  • fiksna od 11,07% (anuiteti/jednokratna otplata) godišnje
 • Jednokratna naknada: 2 %
 • Naknada za održavanje kredita: 0,3 % kvartalno

Troškovi

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenjliv:

 • 499/ 799 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs.
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos trošak održavanja računa se primenjuje u narednoj godini.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Ostali troškovi:

 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD osnovni izvestaj za pravno lice- preduzetnika (po jednom izveštaju),osnovi izvestaj za jemca 102,00 RSD (fizicko lice –vlasnik preduzetnik)*
 • Trošak menica: 50 RSD po menici*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)

Instrumenti obezbeđenja

Banka će kombinovati različite vidove obezbeđenja u zavisnosti od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i ukupne zaduženosti klijenta u Banci:

 • Menice overene (potpisane i pečatirane) od strane ovlašćene osobe preduzeća (klijenta) i vlasnika
 • Jemstvo drugog pravnog lica (menice overene od strane ovlašcene osobe jemca)
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeduje ispunjenje odnosa od 1:1.25 ukoliko je stambeni objekat ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat uz polisu osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist banke.

Reprezentativni primer

Kredit za obrtna sredstva u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
36.000.000 RSD
6,51% 3MBELIBOR* + margina fiksna 3%
9,42%
1.104.851,76 RSD
0,30% 2% od iznosa kredita 36 meseci

*3M BELIBOR: Vrednost 3M Belibora na dan 06.10.2016. iznosi 3,51%. 3M BELIBOR se usklađuje kvartalno, svakog 06.01, 06.04, 06.07 i 06.10, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna. Metod obračuna kamate je proporcionalan.

EKS je obračunata na dan 14.12.2016. godine. Trošak menice i izveštaj kreditnog biroa uračunati su u obračunatu EKS.

Kredit za obrtna sredstva u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita
NKS na godišnjem nivou, fiksna
EKS na godišnjem nivou
Iznos mesečne rate, varijabilna kamata
Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna
Administrativni trošak, fiksno
Period otplate
36.000.000 RSD 8%
11,08%
1.129.756,11 RSD
0,30%
2% od iznosa kredita
36 meseci

Metod obračuna kamate je proporcionalan.
EKS je obračunata na dan 14.12.2016. godine. Trošak menice i izveštaj kreditnog biroa uračunati su u obračunatu EKS.

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Važne napomene:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs
Spinning wheel animation

Loading