Paket računi

UniCredit Banka Vam nudi dva Paket Računa skrojena prema Vašim potrebama i željama.

U Paket Račun Profi su uključeni dinarski tekući račun, trajni nalog, račun oročenog depozita i Visa Electron business, debitna kartica.

Paket Račun Profi sadrži

 • Dinarski tekući račun
 • Devizni tekući račun
 • Trajni nalog
 • Oročeni depozit
 • Visa Electron business, debitnu karticu
 • Elektronsko bankarstvo (GWS)
 • mBiznis - mobilna aplikacija

Neophodna dokumentacija

 • Rešenje o registraciji izdato od strane nadležnog organa
 • Izvod iz statistike
 • Potvrda o izvršenoj registraciji (PIB)
 • OP obrazac
 • Lične karte vlasnika i potpisnika

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 599 dinara.

Ukoliko želite da odabrani Paket Račun uključuje i uslugu elektronskog bankarstva, Paket Račun Profi Premium je pravo rešenje za Vas!

Paket Račun Profi Premium sadrži

 • Dinarski tekući račun
 • Devizni tekući račun
 • Trajni nalog
 • Oročeni depozit
 • Visa Electron business, debitnu karticu
 • Elektronsko bankarstvo (Halcom), cena 300 RSD
 • mBiznis - mobilna aplikacija

Neophodna dokumentacija

 • Rešenje o registraciji izdato od strane nadležnog organa
 • Izvod iz statistike
 • Potvrda o izvršenoj registraciji (PIB)
 • OP obrazac
 • Lične karte vlasnika i potpisnika

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 599 dinara.

Spinning wheel animation

Loading