Nova vozila do 3,5t

Finansiranje kategorije vozila do 3,5t uključuje:

  • Putnička vozila
  • Laka dostavna vozila
  • Teretna vozila do 3,5t
  • Finansiranje flote

Za svakog klijenta kreiramo posebnu ponudu u skladu sa željama i potrebama. Kako biste podneli zahtev za finansiranje, preuzmite i popunite dokument u nastavku

ZAHTEV ZA FINANSIRANJE - FIZIČKA LICA PDF 1 MB Preuzmite
ZAHTEV ZA FINANSIRANJE - PRAVNA LICA PDF 857 KB Preuzmite
ZAHTEV ZA FINANSIRANJE - PREDUZETNICI PDF 925 KB Preuzmite

Korišćenje kreditnih i lizing proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Na ovoj stranici su prikazane informacije o UniCredit Leasing Srbija d.o.o, koje imaju isključivo informativnu vrednost i nisu deo proizvoda i usluga UniCredit Bank Srbija a.d. Za sva moguća pitanja, molimo vas da kontaktirate UniCredit Leasing Srbija putem telefona na 011 3093500 ili elektronskim putem na ucl-sales@unicreditgroup.rs i na taj način izbegnete rizik od eventualnog pogrešnog tumačenja. Prikazane iInformacije se redovno ažuriraju i mogu se menjati u skladu sa trenutnom poslovnom politikom.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo