Osiguranje

UniCredit Partner, član UniCredit Grupe, je zastupnik u osiguranju preko koga možete da dobijete ponude i informacije o uslovima osiguranja kod osiguravajućih društava koje zastupa. Na taj način na jednom mestu možete izabrati ponudu koja Vam najviše odgovara.

Osiguravajuća društva sa kojima sarađujemo:

  • WIENER STADTISCHE
  • GENERALI
  • DDOR
  • AMS
  • Uniqa
  • AXA Osiguranje je deo Vienna Insurance Grupe. Ime AXA i logo AXA koriste se u ograničenom vremenskom periodu po licenci AXA SA
  • DUNAV
  • TRIGLAV

Ugovor o osiguranju nije vezan za Ugovor o lizingu. Čak i kada trajanje lizinga istekne, osiguranje može da nastavi da važi. Osim toga, proizvode u vezi sa osiguranjem možete da iskoristite nezavisno i odvojeno od našeg lizinga.

Na ovoj stranici su prikazane informacije o UniCredit Leasing Srbija d.o.o, koje imaju isključivo informativnu vrednost i nisu deo proizvoda i usluga UniCredit Bank Srbija a.d. Za sva moguća pitanja, molimo vas da kontaktirate UniCredit Leasing Srbija putem telefona na 011 3093500 ili elektronskim putem na ucl-sales@unicreditgroup.rs i na taj način izbegnete rizik od eventualnog pogrešnog tumačenja. Prikazane iInformacije se redovno ažuriraju i mogu se menjati u skladu sa trenutnom poslovnom politikom.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo