Oprema i mašine 

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa domaćim dobavljačima, kao i strateškom partnerstvu UniCredit Grupe sa inostranim dobavljačima, nudimo vam mogućnost  finansiranja mašina, opreme i industrijske mehanizacije kao što su:

  • Građevinska oprema
  • Medicinska oprema
  • Drvna industrija
  • Industrija plastike i metalurgije
  • Logistika
  • Obnovljivi izvori energije
  • Štamparska industrija
  • Tekstilna industrija
  • IT tehnologija
  • Rudarstvo

Ponuda opreme:

FINANSIJSKI LIZING ZA NABAVKU OPREME PDF 152 kB Preuzmite

Korišćenje kreditnih i lizing proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Na ovoj stranici su prikazane informacije o UniCredit Leasing Srbija d.o.o, koje imaju isključivo informativnu vrednost i nisu deo proizvoda i usluga UniCredit Bank Srbija a.d. Za sva moguća pitanja, molimo vas da kontaktirate UniCredit Leasing Srbija putem telefona na 011 3093500 ili elektronskim putem na ucl-sales@unicreditgroup.rs i na taj način izbegnete rizik od eventualnog pogrešnog tumačenja. Prikazane iInformacije se redovno ažuriraju i mogu se menjati u skladu sa trenutnom poslovnom politikom.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo