Finansiranje trgovine

UniCredit Banka smatra svojom obavezom da zadovolji potrebe klijenata u vezi sa njihovim komercijalnim aktivnostima prilagodljivim rešenjima.

Naše kolege imaju značajno iskustvo u oblasti finansiranja trgovine kao i transakcijama dokumentarnog poslovanja, što im omogućava da odaberu optimalna rešenja u culju pomoći klijentima savetovanjem koje se tiče finansiranja trgovine.

U okviru ovog proizvoda koji ima karakter pretežno kratkoročnog revolving finansiranja, UniCredit Banka omogućava struktuirano rešenje - da se finansiranje obrtnog kapitala prilagodi konkretnoj trgovinskoj transakciji koja bi odgovarala specifičnostima u poslovanju klijenta.

Bankarska Garancija je dodatna ugovorna obaveza uz ugovoru o osnovnom poslu.

Izdavanjem bankarske garancije, Banka neopozivo preuzima obavezu da plati umesto svoga klijenta trećem licu, naznačenom od strane klijenta u slučaju ispunjenja garantovanih uslova, u datom vremenskom okviru i do određenog iznosa.

UniCredit Banka izdaje bankarske garancije na zahtev klijenanta i proverava registraciju i autentičnost primljene garancije u korist svojih klijenata.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo