Savetovanje Korporativnih klijenata


UniCredit Corporate Finance Advisory, jedan od vodećih savetnika u CIE u ovoj oblasti, oslanja se na široku mrežu UniCredit Grupe, poznavanje lokalnog tržišta i iskustvo u transakcijama. CFA Srbija je integralni deo UniCredit CFA CIE sa mrežom od 11 kancelarija u regionu CIE i preko 500 uspešnih transakcija. U zajedničkoj saradnji sa specijalistima iz ovog sektora u Beču i specijalistima u Londonu i Minhenu, pružamo pun opseg proizvoda i usluga u investicionom bankarstvu, uključujući Mergers and Acquisitions, ECM i DCM.

Tržišta dužničkog kapitala

Kao deo našeg DCM poslovanja, omogućavamo pristup lokalnim i međunarodnim tržištima kapitala ili otkup “investment grade“ i „high-yield“ instrumenata duga, putem javnog ili privatnog plasiranja.

                                           
M&A savetovanje

Kao deo M&A savetovanja, pružamo čitav spektar usluga kao i kompletnu podršku pri realizaciji transakcija u oblasti:  M&A, dezinvestiranja, prikupljanju i optimizaciji strukture kapitala, MBO i LBO, sekjuritizaciji kao i procesima restruktuiranja i privatizacije.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo