Kada je u pitanju dugoročno finansiranje na rok preko godinu dana, UniCredit Banka je u mogućnosti da ponudi investicione kredite finansirane iz najkonkurentnijih izvora koji su dostupni na bankarskom tržištu.

Banka je spremna da podrži investicioni rast vašeg preduzeća međunarodnim kreditnim linijama aranžiranim u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom (KFW), Evropskom investicionom bankom (EIB), Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) ili Fondom za razvoj opštinske infrastrukture (MIDF).

Banka obezbeđuje dugoročno finansiranje preduzeća sa održivim poslovnim modelom uz minimalni zahtev za instrumentima obezbeđenja zahvaljujući u saradnji sa Evropskim investicionim fondom (EIF).

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo