Podrška

Koja mi je potrebna

Paket računi UniCredit Banke

Više detalja

Paket računi

Izaberite jedan od Paket Računa UniCredit Banke namenjen malim i srednjim preduzećima.

Ostvarite uštede uz pomoć računa u UniCredit Banci.

 

 • Besplatne transakcije između računa u UniCredit Banci u domaćem platnom prometu
 • Transakcije možete obaviti besplatno i putem mBiznis aplikacije
 • Bez ograničenja u visini iznosa sredstava koja se transferišu
 • Besplatan transfer sredstava možete obaviti i na račune fizičkih lica, kao na primer za isplatu zarade vašim zaposlenima koji imaju račun u UniCredit Banci

 

Paket Račun Biz STANDARD je idealno rešenje za mala i srednja preduzeća koja pored osnovnih bankarskih proizvoda i usluga žele da koriste i Mastercard Business debitnu karticu.

Paket Račun Biz STANDARD sadrži:

 • Mesečno održavanje računa iznosi 640 RSD
 • Dinarski tekući račun Bez naknade
 • Namenski račun za bolovanje Bez naknade
 • Elektronsko slanje izvoda Bez naknade
 • DinaCard poslovna debitna kartica Bez naknade
 • Mastercard Business debitna kartica Bez naknade
 • SMS Card alarm Bez naknade
 • Elektronsko bankarstvo (GWS) interno rešenje Bez naknade
 • Mobilno bankarstvo – mesečna članarina Bez naknade
 • Dodatne usluge koje se mogu ugovoriti uz mesečnu nadoknadu:

Visa Business debitna kartica RSD 250

Neophodna dokumentacija za otvaranje Paket Računa

 • Rešenje o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre ili rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod zakona (propisa), ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako se osniva po zakonu
 • Izvod iz statističkog registra ili dokument koji sadrži taj podatak
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • OP obrazac
 • Punomoćje, ukoliko postoji
 • Lične karte vlasnika i potpisnika
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture
 • Računi se otvaraju uvidom u originalna dokumenta, ili uvidom u overene kopije dokumentacije izdate od strane odgovarajućeg registra, koja ne sme biti starija od 3 meseca. U dosijeu klijenta ostaju originali ili overene kopije dokumentacije

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 649 dinara.

Paket Račun Biz GOLD je idealno rešenje za mala i srednja preduzeća koja žele da pored osnovnih bankarskih proizvoda i usluga žele da koriste i uslugu elektronskog bankarstva.

Paket Račun Biz GOLD sadrži:

 • Mesečno održavanje računa iznosi 799 RSD
 • Više Dinarskih tekućih računa Bez naknade
 • Namenski račun za bolovanje Bez naknade
 • Elektronsko slanje izvoda Bez naknade
 • DinaCard poslovna debitna kartica Bez naknade
 • Mastercard Business debitna kartica Bez naknade
 • SMS Card alarm Bez naknade
 • Elektronsko bankarstvo (GWS) interno rešenje - Bez naknade
 • Mobilno bankarstvo – mesečna članarina Bez naknade
 • Tekući devizni račun Bez naknade
 • Trajni nalog Bez naknade
 • Račun oročenog depozita Bez naknade
 • SMS servis info o uplatama Bez naknade
 • SMS servis info o stanju Bez naknade

Dodatne usluge koje se mogu ugovoriti uz mesečnu nadoknadu

 • Visa Business debitna kartica RSD 250

Elektronsko bankarstvo – Halcom RSD 500

Neophodna dokumentacija za otvaranje Paket Računa:

 • Rešenje o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre ili rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod zakona (propisa), ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako se osniva po zakonu
 • Izvod iz statističkog registra ili dokument koji sadrži taj podatak
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • OP obrazac
 • Punomoćje, ukoliko postoji
 • Lične karte vlasnika i potpisnika
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture
 • Računi se otvaraju uvidom u originalna dokumenta, ili uvidom u overene kopije dokumentacije izdate od strane odgovarajućeg registra, koja ne sme biti starija od 3 meseca. U dosijeu klijenta ostaju originali ili overene kopije dokumentacije

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 799 dinara

Paket Račun Biz PRESTIGE je idealno rešenje za mala i srednja preduzeća koja žele da pored osnovnih bankarskih proizvoda i usluga žele da koriste i uslugu elektronskog bankarstva.

Paket Račun Biz PRESTIGE  sadrži:

 • Mesečno održavanje računa iznosi 1.649 RSD
 • Više Dinarskih tekućih računa Bez naknade
 • Namenski račun za bolovanje Bez naknade
 • Elektronsko slanje izvoda Bez naknade
 • DinaCard poslovna debitna kartica Bez naknade
 • Mastercard Business World debitna kartica Bez naknade
 • SMS Card alarm Bez naknade
 • Elektronsko bankarstvo (GWS) interno rešenje Bez naknade
 • Mobilno bankarstvo – mesečna članarina Bez naknade
 • Tekući devizni račun Bez naknade
 • Trajni nalog Bez naknade
 • Račun oročenog depozita (posebna ponuda) Bez naknade
 • Mastercard Business program paket Bez naknade
 • SMS servis info o uplatama Bez naknade
 • SMS servis info o stanju Bez naknade

Dodatne usluge koje se mogu ugovoriti uz mesečnu nadoknadu:

 • Visa Business debitna kartica RSD 250
 • Elektronsko bankarstvo – Halcom RSD 500

 Neophodna dokumentacija za otvaranje Paket Računa:

 • Rešenje o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre ili rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod zakona (propisa), ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako se osniva po zakonu
 • Izvod iz statističkog registra ili dokument koji sadrži taj podatak
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • OP obrazac
 • Punomoćje, ukoliko postoji
 • Lične karte vlasnika i potpisnika
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture
 • Računi se otvaraju uvidom u originalna dokumenta, ili uvidom u overene kopije dokumentacije izdate od strane odgovarajućeg registra, koja ne sme biti starija od 3 meseca. U dosijeu klijenta ostaju originali ili overene kopije dokumentacije

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 1.649 dinara

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo