Paket računi

Želite da koristite čitav spektar bankarskih proizvoda i usluga po jedinstvenoj i pristupačnoj ceni? Izaberite jedan od Paket Računa UniCredit Banke namenjen malim i srednjim preduzećima.

Paket Račun Company je idealno rešenje za mala i srednja preduzeća koja pored osnovnih bankarskih proizvoda i usluga žele da koriste i Visa Electron debitnu karticu.

Paket Račun Company sadrži:

 • Dinarski tekući račun
 • Devizni tekući račun
 • Račun oročenog depozita
 • Trajni nalog
 • Visa Electron business debitna kartica
 • Elektronsko bankarstvo (GWS)

Neophodna dokumentacija za otvaranje Paket Računa

 • Rešenje o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre ili rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod zakona (propisa), ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako se osniva po zakonu
 • Izvod iz statističkog registra ili dokument koji sadrži taj podatak
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • OP obrazac
 • Punomoćje, ukoliko postoji
 • Lične karte vlasnika i potpisnika
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture
 • Računi se otvaraju uvidom u originalna dokumenta, ili uvidom u overene kopije dokumentacije izdate od strane odgovarajućeg registra, koja ne sme biti starija od 3 meseca. U dosijeu klijenta ostaju originali ili overene kopije dokumentacije

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 499 dinara.

Paket Račun Company Premium je idealno rešenje za mala i srednja preduzeća koja žele da pored osnovnih bankarskih proizvoda i usluga žele da koriste i uslugu elektronskog bankarstva.

Paket Račun Company Premium sadrži:

 • Dinarski tekući račun
 • Devizni tekući račun
 • Račun oročenog depozita
 • Trajni nalog
 • Visa Electron business debitna kartica
 • Elektronsko bankarstvo (Halcom), cena 300 RSD

Neophodna dokumentacija za otvaranje Paket Računa:

 • Rešenje o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre ili rešenje o upisu u registar nadležnog organa, ili izvod zakona (propisa), ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako se osniva po zakonu
 • Izvod iz statističkog registra ili dokument koji sadrži taj podatak
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • OP obrazac
 • Punomoćje, ukoliko postoji
 • Lične karte vlasnika i potpisnika
 • Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture
 • Računi se otvaraju uvidom u originalna dokumenta, ili uvidom u overene kopije dokumentacije izdate od strane odgovarajućeg registra, koja ne sme biti starija od 3 meseca. U dosijeu klijenta ostaju originali ili overene kopije dokumentacije

Mesečna cena održavanja ovog Paket Računa je 499 dinara.

Mobile Phones
mBanking
mBanking usluga je dostupna samo za fizička lica.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading