Investicioni krediti

Koliko puta ste bili u situaciji da ne možete da izađete u susret svojim klijentima ili pacijentima zbog toga što niste imali odgovarajući poslovni prostor ili adekvatnu opremu?

Ozbiljan pristup poslu zahteva adekvatan poslovni prostor!

Koliko puta ste izgovorili rečenicu da biste znali kako da uredite svoj radni prostor samo da je Vaše vlasništvo?

Uz pomoć Investicionog kredita za poslovne prostorije UniCredit Banke Vaš poslovni prostor možete urediti onako kako ste oduvek maštali!

Na Vama je samo da odaberete period otplate koji može dostići 10 godina i iznos koji najviše odgovara Vašim željama i potrebama.

Nakon odobrenja, iznos odobrenog kredita će biti uplaćen se na Vaš tekući račun, u dinarskoj protivrednosti.

Preduslovi
 • Klijent registrovan u Srbiji
 • Posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Company u UniCredit Banci
 • Pozitivni rezultati poslovanja za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun je najduže 15 dana bio u blokadi za poslednjih 12 meseci
Uslovi
 • Minimalni iznos kredita: 20.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Nominalna kamatna stopa EUR: od 6M/12M* EURIBOR + 4% godišnje
  *(12m euribor se koristi za kredite u iznosu preko 100.000 EUR)
 • Nominalna kamatna stopa RSD: od 1M BELIBOR + 2,7%
 • Efektivna kamatna stopa EUR: od 5,74% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa RSD: od 9,86% godišnje
 • Učešće: 20%
 • Grejs period: 12 meseci
 • Period otplate:do 7 godina ( do 10 godina ukoliko se hipoteka uspostavlja na stambenom objektu )
 • Jednokratna naknada: 2%
 • Naknada za održavanje kredita: 0,3% kvartalno
Obavezni instrumenti obezbeđenja
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeđuje ispunjenje odnosa od 1:1.25, ukoliko je stambeni objekat, ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat
 • Polisa osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist Banke
 • Pet menica overenih (potpisanih i pečatiranih) od strane ovlašćene osobe preduzeća i vlasnika
Reprezentativni primer
Iznos kredita Jednokratna naknada Iznos mesečne rate Period otplate
100.000 EUR 2.000 EUR 1.009,81 EUR
120 meseci
1.500.000 RSD 30.000 RSD
16.197 RSD 120 meseci

Važne napomene

Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti (EUR, CHF) nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

 

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Koliko puta ste bili u situaciji da ne možete da izađete u susret svojim klijentima ili pacijentima zbog toga što niste imali odgovarajuću opremu?

UniCredit Banka Vam nudi idealno rešenje!

Sada, uz pomoć Investicionog kredita UniCredit Banke možete izabrati mašine i opremu koji odgovaraju Vašim potrebama, ali i zahtevima Vaših klijenata.

Investicioni kredit za mašine i opremu se odobrava na period otplate do 10 godina, u iznosu od 20.000 do 300.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Na vama je samo da odaberete period otplate i iznos koji najviše odgovara Vašim željama i potrebama.

Nakon odobrenja, iznos odobrenog kredita se uplaćuje na Vaš tekući račun, u dinarskoj protivrednosti.

Preduslovi
 • Klijent registrovan u Srbiji
 • Posluje najmanje dve pune godine u svojoj delatnosti
 • Otvoren Paket Račun Company u UniCredit Banci
 • Pozitivni rezultati poslovanja za prethodne dve godine
 • Sve poreske obaveze izmirene
 • Račun je najduže 15 dana bio u blokadi za poslednjih 12 meseci
Uslovi
 • Minimalni iznos kredita: 20.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Nominalna kamatna stopa: od 6M/12M* EURIBOR + 4% godišnje
  *(12M euribor se koristi za iznose kredita preko 100.000 EUR)
 • Nominalna kamatna stopa RSD: od 1M BELIBOR + 2,7%
 • Efektivna kamatna stopa EUR: od 5,74% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa RSD: od 9,86% godišnje
 • Učešće: 20%
 • Grejs period: 12 meseci
 • Period otplate:do 7 godina ( do 10 godina ukoliko se hipoteka uspostavlja na stambenom objektu )
 • Jednokratna naknada: 2%
 • Naknada za održavanje kredita: 0,3% kvartalno
Obavezni instrumenti obezbeđenja
 • Hipoteka prvog reda na adekvatnoj nepokretnosti koja obezbeđuje ispunjenje odnosa od 1:1.25, ukoliko je stambeni objekat, ili 1:2 ukoliko je poslovni objekat
 • Polisa osiguranja nepokretnosti (nad kojom se konstituiše hipoteka prvog reda) vinkulirana u korist Banke
 • Pet menica overenih (potpisanih i pečatiranih) od strane ovlašćene osobe preduzeća i vlasnika
Reprezentativni primer
Iznos kredita Jednokratna naknada Iznos mesečne rate Period otplate
100.000 EUR 2.000 EUR 1.009,81 EUR
120 meseci
1.500.000 RSD 30.000 RSD 16.197 RSD 120 meseci

Važne napomene

Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti (EUR, CHF) nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

 

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo