Poljoprivredni krediti

Kod nas dobro rađa uspeh!

Sve vaše potrebe konačno mogu da budu rešene na jednom mestu! Bez obzira na to da li vam je potreban reprometerijal, nova i moderna mehanizacija i oprema, objekti ili poljoprivredno zemljište, UniCredit Banka je tu da vam pomogne da ostvarite sve vaše planove.

Krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije
 • Dinarski ili krediti indeksirani u evrima
 • Rok otplate kredita do 7 godina
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima
 • Obezbeđenje: mehanizacija koja je predmet kupovine

 

Krediti za nabavku repromaterijala i stoke za tov
 • Dinarski ili krediti indeksirani u evrima
 • Rok otplate kredita do 3 godine
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima
 • Za kredite čija je ročnost 12 meseci moguća je otplata u jednoj rati na kraju perioda otplate
 • Obezbeđenje: procena Banke u zavisnosti od iznosa, namene i ročnosti kredita
Krediti za kupovinu poljoprivrednih objekata i obnovu postojećih objekata
 • Dinarski ili krediti indeksirani u evrima
 • Rok otplate kredita do 10 godina
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima
 • Obezbeđenje: procena Banke u zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita
Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • Dinarski ili krediti indeksirani u evrima
 • Rok otplate kredita do 10 godina
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima
 • Obezbeđenje: procena Banke u zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita

Korisnici poljoprivrednih kredita UniCredit Banke mogu biti klijenti:

 • Koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa važećim Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije
 • Koji se najmanje 12 meseci bave poljoprivrednom proizvodnjom
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo