SMS info

Sa ovim servisom možete pregledati stanja na Vašim računima, 24h dnevno, 7 dana u nedelji samo uz korišćenje mobilnog telefona.

Brz i jednostavan

 • SMS Info Vam omogućava da 24 sata, 7 dana u nedelji imate pregled stanja na Vašim računima.
 • Ova usluga štedi Vaše vreme i novac, jer ne morate više da kontaktirate operatere u Kontakt centru kako biste saznali da li je novac koji očekujete već uplaćen na neki od Vaših računa.
 • Da biste postali korisnik SMS Info servisa, dovoljno je da imate otvoren bilo koji od Paket računa UniCredit Banke koji sadrži tekući račun, kao i mobilni telefon priključen na neku od mreža u Srbiji!

 

U Okviru SMS info servisa, UniCredit Banka vam nudi sledeće SMS usluge:

 • SMS info (stanje na računu na kraju radnog dana) - mesečna naknada 99 RSD
 • SMS info o uplatama po računu - mesečna naknada 180 RSD
 • SMS na upit (provera stanja na računu i kursne liste putem SMS poruke, za korisnike Telenor, VIP i MTS mreže) - Naknada za pojedinačnu poruku 7,08 RSD sa PDV-om + cena osnovnog SMS-a po jednoj SMS poruci u zavisnosti od operatera.

Poruke na zahtev

Ako niste sigurni koliko novca ukupno imate na nekom od Vaših računa, nakon naše poruke da Vam je uplaćeno još 10.000,00 RSD, jednostavnim slanjem poruke za samo nekoliko trenutaka dobijate izveštaj o stanju i slobodnim sredstvima na računu.

 • Na broj 5332 sa bilo koje mreže poštaljite poruku:
  Primer: STA 12345678901
 • Odgovor koji ćete dobiti:
  Primer: SMS Info: Stanje RSD računa 12345678901 za dd/mm/gg je 15.000,00. Raspoloživi iznos je 12.000,00. Poslednja uplata: 10.000,00, 22/06/07. Objašnjenje: Stanje na vašem računu je proknjiženo stanje, a raspoloživi iznos je proknjiženo stanje umanjeno za eventualne rezervacije (platne kartice, nerealizovani nalozi...)

U slučaju da izgubite mobilni telefon ili promenite broj, molimo Vas da u najkraćem roku obavestite najbližu ekspozituru UniCredit Banke kako bismo predupredili mogućnost da podaci o Vašem računu budu dostupni neovlašćenim licima.

 • za račune u dinarima (tekući račun) nije potrebno da ukucavate ceo broj Vašeg računa! Ako je broj Vašeg tekućeg dinarskog računa (RSD): 170-001234567890165, neophodno je da ukucate samo “STA 12345678901”
 • Za račune u stranim valutama (EUR, CHF, USD...), upisuje se ceo broj sa kartice koju ste dobili prilikom otvaranja računa u UniCredit Banci.

Ukoliko ste korisnik nekog od naših kredita koji su indeksirani stranom valutom i želite da izračunate Vašu mesečnu ratu, ili ukoliko putujete u inostranstvo i želeli biste da kupite, recimo, evre, na Vaš zahtev SMS Info će Vam na Vaš mobilni telefon poslati i kursnu listu! I to ne samo kursnu listu UniCredit Banke, već i kursnu listu Narodne banke Srbije za traženu valutu!

 • Na broj 5332 sa bilo koje mreže pošaljite poruku:
 • Primer: KL EUR
  Odgovor koji ćete dobiti:
 • Primer: SMS Info: UniCredit Bank (EUR), K: 80.692 S: 81.672
  P: 82.652 NBS (EUR) K: 81.417 S: 81.672 P 82.917

Napomene:

Ukoliko želite da dobijete informaciju o kursu za bilo koju valutu neophodno je da ukucate KL TroslovnaŠifraValute, odnosno KL USD ili KL CHF

Na Vaš mobilni telefon dobijate uporedni pregled kurseva UniCredit Banke i Narodne banke Srbije

Skraćenice su sledeće: K- kupovni kurs, S- srednji kurs i P- prodajni kurs

Broj računa koji se nalazi u primerima je izmišljen, molimo Vas da umesto njega koristite svoj broj računa.

Spinning wheel animation

Loading