POS terminali i eCommerce

eCommerce usluga UniCredit Banke omogućava trgovcima, pravnim licima registrovanim u Republici Srbiji, koji imaju online internet prodavnice, da svoje proizvode i usluge naplate putem platnih kartica, u sigurnom okruženju i realnom vremenu.

eCommerce usluga UniCredit Banke razvijena je u skladu sa smernicama MasterCard i Visa kartičnih asocijacija, uz korišćenje najsigurnijeg standarda za plaćanje platnim karticama u internet okruženju – 3D Secure standard (MasterCard Secure Code i Verified by VISA). To znači da ukoliko VISA ili MasterCard platna kartica korisnika učestvuje u ovom programu, od kupca će biti zatražena dodatna provera identiteta kao potvrda da upravo on upotrebljava karticu.

Ključne prednosti korišćenja eCommerce usluge

 • Prodaja robe i usluga može da se vrši u bilo koje vreme, dostupna je 24 časa sedam dana u nedelji
 • Dostupan korisnicima VISA i MasterCard platnih kartica iz celog sveta
 • Trenutno najsigurniji standardi za obavljanje kupovine platnim karticama na internetu
 • Unos podataka o kartici vrši se na zaštićenoj stranici, trgovac nema pristup kartičnim podacima
 • Niži troškovi formiranja i održavanja internet prodavnice u odnosu na klasična prodajna mesta

Funkcionalnosti

 • Jednokratno plaćanje kreditnim i debitnim VISA/ MasterCard platnim karticama
 • Kupovina na rate kreditnim karticama UniCredit Banke
 • Valuta transakcija – RSD
 • Mogućnost da kupac sam odabere način plaćanja:
 • Trenutna naplata, prilikom kupovine robe i usluga koje su dostupne odmah (npr. plaćanje računa)
 • Rezervacija sredstava uz naknadno kompletiranje transakcije (mogućnost i delimičnog kompletiranja transakcije)

Postupak apliciranja i implementacije

 • Neophodno je da trgovac ima otvorenu internet prodavnicu (webshop) i otvoren poslovni račun u UniCredit Banci da bi popunio i potpisao upitnik i zahtev za ponudu (za start-up projekte obavezan je i poslovni plan razvoja internet prodavnice)
 • Da dostavi dodatnu dokumentaciju na zahtev banke ili onu koja je propisana zakonskim aktima i propisima kartičarskih asocijacija za prodaju na internetu za specifične proizvode i usluge
 • Na osnovu dostavljene dokumentacije, banka će uraditi analizu poslovanja trgovca, procenu opravdanosti za eCommerce poslovanje i dostaviti ponudu.
 • Nakon prihvatanja ponude od strane trgovca i potpisivanja ugovora, banka će omogućiti pristup testnom okruženju i tek nakon uspešne implementacije eCommerce interfejsa na sajtu trgovca i provere na testnom okruženju, omogućiti trgovcu korišćenje eCommerce usluge na produkcionom okruženju.

UniCredit Banka Srbija obezbeđuje ugovornim trgovcima POS terminale na kojima je moguć prihvat kartica vodećih svetskih brendova, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, bez obzira na banku i državu izdavaoca, kao i prihvat nacionalne platne kartice DINA. Pored toga, postoji i mogućnost prihvata platnih kartica koje su izdate od UnionPay International.

POS terminali UniCredit Banke su najmoderniji i najsigurniji uređaji na tržištu. Realizacija kartičnih transakcija na prodajnom mestu izvršava se pomoću čip tehnologije, što značajno smanjuje rizik zloupotrebe platne kartice, kako za kupca, tako i za trgovca.

Uz standardne DialUp POS terminale, UniCredit Banka nudi mogućnost opremanja i mobilnim POS terminalima koji nisu vezani za stalno napajanje električnom energijom, kao ni za fiksnu telefonsku liniju, s obzirom na to da je komunikacija osigurana putem GPRS tehnologije. Ovakvi POS terminali su namenjeni, pre svega uslužnim delatnostima, kao što su restorani, hoteli, i sl.

POS terminali UniCredit Banke mogu koristiti mrežnu infrastrukturu za komunikaciju sa autorizacionim serverima, kao i uspostaviti vezu sa PC kasom, čime se u značajnoj meri smanjuje mogućnost greške prilikom unosa iznosa transakcije.

Prednosti korišćenja POS terminala

 • Saradnja sa bankom koja prati trendove u kartičnom poslovanju
 • Podrška putem Help deska 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Partner koji je otvoren za predloge i ideje u vezi sa unapređenjem saradnje
 • Plaćanje na rate karticama UniCredit Banke
 • Jednostavnost i brzina plaćanja
 • Smanjenje rizika i troškova poslovanja sa gotovinom
 • Zajedničke promotivne aktivnosti na prodajnim mestima

Za više informacija, pošaljite mejl na adresu pos@unicreditbank.rs ili pozovite Kontakt centar UniCredit Banke na 011 3777 888.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo