EBRD kreditna linija namenjena ženama u biznisu

Hajde da unapredimo žensko preduzetništvo.

Uloga žena u društvu je sve važnija, jer poslovni svet postaje svestan da je njihovo učešće u privredi neizostavno. Žene su po prirodi opreznije i potreban im je dodatni zamajac da svoje ideje sprovedu u delo i stoga program Žene u biznisu predstavlja pravu podršku na putu poslovne izvrsnosti. Bilo da želite da se proširite na nova tržišta, uvedete nove linije proizvoda, optimizujete ljudske resurse, steknete sertifikate kvaliteta ili pristupite novim klijentima na nove načine, povoljni uslovi kreditiranja će vam omogućiti da napravite sledeći korak za Vaš biznis. Osim toga, unapredite poslovanje saradnjom sa EBRD kroz konsultantske projekte uz refundaciju dela troškova i do 10.000 EUR! Saznajte više na www.ebrdwomeninbusiness.com*.

Preduslovi
 • Registrovano pravno lice u Srbiji
 • Kompanija, preduzeće, ili drugo pravno lice osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, ili pojedinac registrovan kao preduzetnik; preduzetnici, mala i srednja preduzeća, u skladu sa regulativom Evropske Unije.
 • Žena koja ima ulogu zakonskog zastupnika ili žena koja ima udeo u vlasničkoj strukturi i ima ulogu zakonskog zastupnika ili preduzetnička radnja u vlasništvu žene, registrovana u zvaničnom registru (npr. APR)
 • Otvaranje jednog od Paket računa u UniCredit Banci


Uslovi
 • Najviši iznos kredita: do 500.000 EUR
 • Nominalna kamatna stopa: 3M EURIBOR + margina od 2,8% na godišnjem nivou
 • Efektivna kamatna stopa: od 2,74% na godišnjem nivou
 • Period otplate kredita: maksimalno 36 meseci za obrtna sredstva, maksimalno 60 meseci za investicioni kredit
 • Grejs period: maksimalno 12 meseci za investicioni kredit
 • Valuta kredita: krediti se odobravaju u evrima (indeksirano) po srednjem kursu NBS na dan isplate
 • Način otplate kredita: anuitetno
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 0,5%

Pogodnosti
 • Kredit je namenjen održavanju likvidnosti, finansiranju obrtnih sredstava i investicijama
 • Niži nivo sredstava obezbeđenja u poređenju sa standardnom ponudom
 • Bez troškova održavanja računa tokom čitavog perioda otplate kredita
 • Besplatno elektronsko bankarstvo i Visa Business platna kartica

Reprezentativni primer za kredit za obrtna sredstva indeksiran u EUR, varijabilna kamatna stopa

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna (3M EURIBOR** + fiksna margina) EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate Jednokratna naknada Period otplate
30.000 EUR 2,47% 3,03% 1.282,94 EUR 0,50% 24 meseca

  
**Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 08.05.2017. godine iznosi -0,329%.
3M EURIBOR seusklađuje 4 puta godišnje, svakog 08.02,08.05,08.08. i 08.11, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna.
EKS je obračunata na dan 07.06.2017. godine.
U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi***:
• Trošak menice: 50 RSD po menici
• Trošak pribavljanja izveštaja kreditnog biroa: osnovni izveštaj 600 RSD (po izveštaju),
sopstveni izveštaj za vlasnika 102 RSD (po izveštaju)
**Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu banka nema uticaj.

Reprezentativni primer za investicioni kredit indeksiran u EUR, varijabilna kamatna stopa

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna (3M EURIBOR** + fiksna margina) EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate Jednokratna naknada Period otplate
50.000 EUR 2,47% 2,99% 1.095,92 EUR 0,50% 60 meseci

  
**Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 08.05.2017. godine iznosi -0,329%.
3M EURIBOR seusklađuje 4 puta godišnje, svakog 08.02,08.05,08.08. i 08.11, s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna.
EKS je obračunata na dan 07.06.2017. godine.
U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi***:
• Trošak menice: 50 RSD po menici

• Trošak pribavljanja izveštaja kreditnog biroa: osnovni izveštaj 600 RSD (po izveštaju), sopstveni izvestaj za vlasnika 102 RSD (po izveštaju)

• Trošak osiguranja imovine godišnje 40 EUR

• Trošak osiguranja života godišnje 100 EUR

• Trošak procene vrednosti nekretnine 100 EUR

• Trošak overe založne izjave 10.080 RSD

• Trošak za taksu za uspostavljanje hipoteke 20.000 RSD
**Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu banka nema uticaj.

*Program je finansiran od strane EBRD, Luksemburga, Švedske i posebnog fonda akcionara EBRD

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo