SMS info

Sa ovim servisom možete pregledati stanja na Vašim računima, 24h dnevno, 7 dana u nedelji samo uz korišćenje mobilnog telefona.

Brz i jednostavan

 • SMS Info Vam omogućava da 24 sata, 7 dana u nedelji imate pregled stanja na Vašim računima.
 • Ova usluga štedi Vaše vreme i novac, jer ne morate više da kontaktirate operatere u Kontakt centru kako biste saznali da li je novac koji očekujete već uplaćen na neki od Vaših računa.
 • Da biste postali korisnik SMS Info servisa, dovoljno je da imate otvoren bilo koji od Paket računa UniCredit Banke koji sadrži tekući račun, kao i mobilni telefon priključen na neku od mreža u Srbiji!
 • U okviru SMS Info servisa, UniCredit Banka Vam nudi dve vrste poruka:
  • Besplatne automatske poruke
  • Poruke na zahtev
 • SMS Info servis je sastavni deo UniCredit Paket računa i kao takav se ne naplaćuje dodatno.

Besplatne automatske poruke

SMS Info Vas automatskim porukama obaveštava o:

 • Svakoj bezgotovinskoj uplati na neki od Vaših računa i to odmah po njenom dospeću
  Primer: SMS Info: Na Vaš račun 12345678901 je uplaćeno 10.000,00 RSD. Vaša banka.
 • Isteku dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu 15 dana pre datuma njegovog isteka
  Primer: SMS Info: Obaveštavamo Vas da dd/mm/gg ističe dozvoljeno prekoračenje za Vaš račun 12345678901. Vaša banka.
 • Dospeću rate kredita
  Primer: SMS Info: Obaveštavamo Vas da Vam za 5 radnih dana dospeva rata kredita. Vaša banka
 • Novostima iz banke
 • Zahvaljujući SMS Info servisu Vi ćete biti prvi koji će čuti naše Dobre vesti, odnosno prvi ćete saznati sve o našim novim proizvodima i uslugama.

Poruke na zahtev

Ako niste sigurni koliko novca ukupno imate na nekom od Vaših računa, nakon naše poruke da Vam je uplaćeno još 10.000,00 RSD, jednostavnim slanjem poruke za samo nekoliko trenutaka dobijate izveštaj o stanju i slobodnim sredstvima na računu.

 • Na broj 5332 sa bilo koje mreže poštaljite poruku:
  Primer: STA 12345678901
 • Odgovor koji ćete dobiti:
  Primer: SMS Info: Stanje RSD računa 12345678901 za dd/mm/gg je 15.000,00. Raspoloživi iznos je 12.000,00. Poslednja uplata: 10.000,00, 22/06/07. Objašnjenje: Stanje na vašem računu je proknjiženo stanje, a raspoloživi iznos je proknjiženo stanje umanjeno za eventualne rezervacije (platne kartice, nerealizovani nalozi...)

U slučaju da izgubite mobilni telefon ili promenite broj, molimo Vas da u najkraćem roku obavestite najbližu ekspozituru UniCredit Banke kako bismo predupredili mogućnost da podaci o Vašem računu budu dostupni neovlašćenim licima.

 • za račune u dinarima (tekući račun) nije potrebno da ukucavate ceo broj Vašeg računa! Ako je broj Vašeg tekućeg dinarskog računa (RSD): 170-001234567890165, neophodno je da ukucate samo “STA 12345678901”
 • Za račune u stranim valutama (EUR, CHF, USD...), upisuje se ceo broj sa kartice koju ste dobili prilikom otvaranja računa u UniCredit Banci.

Ukoliko ste korisnik nekog od naših kredita koji su indeksirani stranom valutom i želite da izračunate Vašu mesečnu ratu, ili ukoliko putujete u inostranstvo i želeli biste da kupite, recimo, evre, na Vaš zahtev SMS Info će Vam na Vaš mobilni telefon poslati i kursnu listu! I to ne samo kursnu listu UniCredit Banke, već i kursnu listu Narodne banke Srbije za traženu valutu!

 • Na broj 5332 sa bilo koje mreže pošaljite poruku:
 • Primer: KL EUR
  Odgovor koji ćete dobiti:
 • Primer: SMS Info: UniCredit Bank (EUR), K: 80.692 S: 81.672
  P: 82.652 NBS (EUR) K: 81.417 S: 81.672 P 82.917

Napomene:

Ukoliko želite da dobijete informaciju o kursu za bilo koju valutu neophodno je da ukucate KL TroslovnaŠifraValute, odnosno KL USD ili KL CHF

Na Vaš mobilni telefon dobijate uporedni pregled kurseva UniCredit Banke i Narodne banke Srbije

Skraćenice su sledeće: K- kupovni kurs, S- srednji kurs i P- prodajni kurs

Broj računa koji se nalazi u primerima je izmišljen, molimo Vas da umesto njega koristite svoj broj računa.

Mobile Phones
mBanking
mBanking usluga je dostupna samo za fizička lica.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading