Skip to main content

Super transfer

Okupite ekipu vaših prijatelja ili poznanika i zaradite do 20.000 RSD!

Kao i svaki veliki tim, uvek smo otvoreni za pojačanja. Pozovite vaše prijatelje da otvore račun* u našoj banci.


Vaš trud nagrađujemo Mastercard poklon karticom sa iznosom od:

 • 1.000 RSD po svakom upućenom klijentu.
 • 500 RSD na istoj Mastercard poklon kartici, ukoliko upućeni klijent u roku od 45 dana od otvaranja računa realizuje keš kredit.
 • 500 RSD na istoj Mastercard poklon kartici, ukoliko upućeni klijent u roku od 45 dana od dana otvaranja računa realizuje: dozvoljen minus i/ili kreditnu karticu

* Dovoljno je da na osnovu preporuke vaši prijatelji otvore Selektor tekući račun ili Senior tekući račun za penzionere u UniCredit Banci, čija se tarifa za mesečno održavanje kreće od 95 RSD do 429 RSD, i da prime najmanje jednu celu mesečnu zaradu ili penziju na tekući račun, najkasnije do 31.12.2017. godine, da biste Vi, kao i prijatelji koji su otvorili račun u UniCredit Banci, kao učesnici Super Transfera, ostvarili pravo na sledeće pogodnosti:

Dinarski keš kredit sa osiguranjem, sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom;

Stambeni kredit sa osiguranjem kredita kod NKOSK-a

Više informacija možete pronaći na sledećim stranicama:

Dinarski keš kredit sa osiguranjem

Stambeni kredit sa osiguranjem kredita kod NKOSK-a

 

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Dozvoljeno prekoračenje po računu Vam pruža sigurnost kada su u pitanju nepredviđeni troškovi! Naime, odobreni iznos se nalazi na vašem računu ukoliko Vam zatreba, ali ne morate da ga koristite. Jer, kamatna stopa se obračunava samo na iskorišćeni deo i za onoliko dana koliko ste ga koristili. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava bez troškova obrade i održavanja.

I to nije sve! Ukoliko koristite iznos dozvoljenog prekoračenja do 12.000 RSD, kamatna stopa se ne obračunava!

Sada kada ste deo Super Transfera omogućeno vam je da koriste dozvoljeno prekoračenje po računu po kamatnoj stopi nižoj od standardne!

Preduslovi

 • Za zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca, zarada usmerena na račun u UniCredit Banci
 • Za penzionere: minimum 1 mesec u penziji, penzija usmerena na račun u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost dužnika se odreduje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza dužnika

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje po računu

 • Maksimalni iznos kredita: do visine mesečne zarade/penzije
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Mogućnost refinansiranja postojećih obaveza,
 • Nominalna kamatna stopa varijabilna: 19,90% godišnje sa prenosom zarade/penzije na račun u UniCredit Banci
 • Za limite do 12.000,00 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja pređe iznos od RSD 12.000,00, kamatna stopa navedena u prethodnom stavu će se obračunavati i naplaćivati na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja.
 • Naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • Sredstva obezbeđenja: Menica
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Reprezentativni primer za Dozvoljeno prekoračenje po računu

Iznos dozvoljenog prekoračenja
NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou
Ukupan iznos kamate koju bi klijent platio u toku 36 meseci, ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 36 meseci (kamata se naplaćuje kvartalno)
Period otplate
50.000 RSD
19,90% 22,10% 30.560,58 RSD
36 meseci

EKS je obračunata na dan 25.04.2017. godine. Trošak menice i jednog osnovnog izveštaja kreditnog biroa uračunati su u obračunatu EKS.

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje po računu sa osiguranjem za penzionere

 • Maksimalni iznos kredita: do visine mesečne penzije
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: do 12 meseci
 • Mogućnost refinansiranja postojećih obaveza,
 • Nominalna kamatna stopa varijabilna: 19,90% godišnje sa prenosom penzije na račun u UniCredit Banci
 • Za limite do 12.000,00 RSD nominalna kamatna stopa je 0%. Ukoliko iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja pređe iznos od RSD 12.000,00, kamatna stopa navedena u prethodnom stavu će se obračunavati i naplaćivati na ceo iznos iskorišćenog prekoračenja.
 • Naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu zahteva: bez naknade
 • Osiguranje*
 • Sredstva obezbeđenja:
 • Menica
 • osiguranje života tokom trajanja perioda dozvoljenog prekoračenja. Banka će osigurati kompletan porfolio (trošak osiguranja života je uključen u cenu kredita). Klijenti, korisnici dozvoljenog prekoračenja će biti osigurani u slučaju smrti, bez obzira na razlog nastanka osiguranog slučaja (usled bolesti, nesrećnog slučaja)
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Reprezentativni primer za Dozvoljeno prekoračenje po računu sa osiguranjem za penzionere

Iznos dozvoljenog prekoračenja
NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou
Ukupan iznos kamate koju bi klijent platio u toku 36 meseci, ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 36 meseci (kamata se naplaćuje kvartalno)
Period otplate
30.000 RSD
19,90% 22,31%
18.454,75 RSD
36 meseci

EKS je obračunata na dan 25.04.2017. godine. Trošak menice i jednog osnovnog izveštaja kreditnog biroa uračunati su u obračunatu EKS.

Trošak održavanja računa

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • 95-429 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Način izmene: Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - www.nbs.rs)
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos naknada će se primenjivati od dana uskladivanja narednih 12 meseci.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Neophodna dokumentacija

 • Zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca
 • Za penzionere:
  • Penzioni čekovi za poslednji mesec

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

Važna napomena

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Sada kada ste deo Super Transfera omogućeno vam je da koriste Flexia Mastercard kreditnu karticu po kamatnoj stopi koja je niža od standardne kamatne stope!

Flexia Mastercard kreditna kartica Vam omogućava da sve ono što kupite plaćate odloženo i to uz minimalnu mesečnu otplatu od samo 5% od ukupnog iznosa koji ste potrošili.

Za sve korisnike Flexia Mastercard kreditne kartice obezbedili smo dodatnu pogodnost – kupovinu na rate i to bez kamate!

Dovoljno je da pošaljete SMS poruku sa brojem rata na koji želite da vam se transakcija podeli, a ostalo je naša briga. Mi vas ne uslovljavamo gde ćete kupovati, jer je plaćanje na rate moguće za sve transakcije i to ne samo u zemlji, već i u inostranstvu! Čak i kada podižete gotovinu sa bankomata iznos vraćate u definisanim rokovima, naravno bez kamate!

Uslovi

 • Klijent je državljanin i rezident Srbije ili nerezident koji može da podnese Zahtev za izdavanje kreditne kartice
 • Kreditna sposobnost klijenta određuje se u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza
 • Za izdavanje Mastercard kreditne kartice nije neophodno imati otvoren račun u UniCredit Banci
 • Iznos kreditnog dinarskog limita: u zavisnosti od procenta mesečne otplate i visine zarade, za zaposlene do četiri mesečne zarade, za penzionere do tri mesečne penzije, a minimalno 5.000 RSD
 • Period važenja do 3 godine

Uslovi za kupovinu na rate

 • Da koristite jednu od kreditnih kartica iz programa Mastercarda i DinaCarda koju izdaje UniCredit Banka
 • Da koristite SMS Card Alarm servis
 • Da imate raspoloživa sredstva po kartici
 • Da sačuvate SMS poruku koja Vam stigne nakon izvršene transakcije koju želite da podelite na rate

Korišćenje

 • SMS Card alarm dodatno povećava Vašu sigurnost! Korisnici putem SMS poruke dobijaju obaveštenje nakon svake izvršene transakcije što dodatno smanjuje rizik korišćenja kartica i sprečava zloupotrebe. Dovoljno je da podnesete Zahtev za aktivaciju u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije. Usluga se naplaćuje u skladu sa tarifnikom.
 • Plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu sa oznakom Mastercard.
 • Mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu, 24 časa dnevno na bankomatima koji nose oznaku Mastercard. Limit za podizanje gotovine je 30% od inicijalno odobrenog limita Mastercard Revolving kartice.
 • Jednostavana provera iznosa raspoloživih sredstava u odnosu na odobreni kreditni limit na svim bankomatima UniCredit Banke širom zemlje.
 • Bezbednija kupovina sa smanjenjem rizika koji sa sobom nosi korišćenje gotovine.
 • Jednostavnije plaćanje na putovanjima u zemlji i inostranstvu.
 • Mogućnost korišćenja revolving kredita uz minimalnu mesečnu otplatu od samo 5% od ukupnog duga (klijent može da izvrši uplatu većeg iznosa od minimalnog bez dodatne provizije).
 • Izvod ostvarenih transakcija se šalje jednom mesečno na kućnu adresu klijenta.
 • Sve obaveze po Mastercard kreditnoj kartici, nastale transakcijama izvršenim u zemlji ili inostranstvu, obračunavaju se isključivo u dinarima.
 • Kao korisnicima platnih kartica UniCredit Banke, obezbeđen Vam je popust od 10% u Domu zdravlja „Dr Ristić“ kao i popust od 5% u apoteci „Dr Ristić” (Narodnih heroja br.38, Novi Beograd)
 • Plaćanje na rate je omogućeno za sve transakcije koje se zaključe u zemlji i inostranstvu, bez obzira na to da li su izvršene na POS terminalima ili na bankomatima
 • Nije neohodno da odluku o kupovini na rate donesete u trenutku plaćanja ili podizanja novca sa bankomata, već to možete da učinite u bilo kom trenutku tokom tekućeg meseca
 • Vaše rate su beskamatne, ukoliko ih redovno izmirujete po dospeću.

Kako kupovati na rate

 • Kako biste željenu transakciju podelili na 3, 6 ili 12 jednakih mesečnih rata, neophodno je da prosledite poruku koja Vam je stigla putem SMS Card alarma sa detaljima o transakciji, s tim da je na početak te poruke neophodno da dodate broj rata na koji želite da vam iznos bude podeljen (3, 6 ili 12 rata). Želeli bismo da napomenemo da je i ispred i iza broja rata potreban razmak npr. RATE 3 potom sledi poruka sa detaljima transakcija
 • SMS poruku, uz pomoć opcije prosledi (forward) šaljete Banci na broj 5332, nakon čega Vi dobijate drugu SMS poruku/potvrdu da je Vaš zahtev prihvaćen (SMS poruka se tarifira 6 RSD + cena osnovne poruke mobilnog operatera sa PDV-om)
 • U slučaju da zahtev iz nekog razloga nije prihvaćen, dobijate poruku sa informacijom o razlogu neprihvatanja
 • SMS poruka se Banci šalje za svaku transakciju ponaosob za koju želite da bude podeljena na rate.
 • Za ovu uslugu plaćate samo jednokratnu naknadu - 500,00 RSD ukoliko plaćate na 3 ili 6 rata, odnosno 1000,00 RSD na 12 rata
 • Dospeće jednokratne naknade je narednog meseca u odnosu na datum zaključenja transakcije i naplata se vrši istovremeno sa prvom dospelom ratom
 • Vaše rate su beskamatne, ukoliko ih izmirujete na vreme i u celosti
 • Minimalna visina transakcije, bilo da se odnosi na POS terminal ili bankomat iznosi 3.000 RSD
Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading