Već više od 145 godina Western Union, korisnicima svojih usluga obezbeđuje brz i pouzdan transfer novca. Korisnici Western Union usluga mogu da pošalju ili prime* novac na preko 515.000 zastupničkih lokacija u više od 200 zemalja i teritorija širom sveta.

 

Novac je moguće primiti za nekoliko minuta** nakon što Vam je poslat!

Da biste primili novac poslat putem Western Uniona nije potrebno da imate otvoren račun u UniCredit Banci. UniCredit Banka je zastupnik Western Uniona za Srbiju. Western Union transfere možete podići u bilo kojoj ekspozituri UniCredit Banke širom Srbije za nekoliko minuta** nakon što Vam je transfer poslat.

Poštujući Vaše vreme i sa željom da Vam pružimo uslugu na najvišem nivou, UniCredit Banka Vam je omogućila da :

 

 • Na svim šalterima UniCredit Banke možete da primite novac koji Vam je poslat putem Western Union transfera novca.
 • Brzo i efikasno primite svoj novac, s obzirom na to da je UniCredit Banka opremila svoje lokacije Western Union Money Transfer softverom, što za Vas znači da ne morate da popunjavate nikakve formulare

 

Jedan broj za sve Vaše potrebe...

Sve informacije o adresama i radnom vremenu ekspozitura UniCredit Banke možete dobiti pozivom na naš Info telefon 011/3777 888*** ili nas posetite u ekspoziturama Banke širom Srbije.

 

*na pojedinim lokacijama nije moguće slanje novca, već samo prijem

**Sredstva mogu biti u kašnjenju ili usluga nedostupna usled određenih uslova transakcije, uključujući iznos koji se šalje, zemlju u koju se šalje, dostupnost valute, regulatorna pitanja, uslove identifikacije, radnog vremena lokalnog agenta, razlike u vremenskim zonama ili izbora opcije za odlaganje dospeća. Mogu biti primenjena i dodatna ograničenja. Detaljnije informacije se nalaze u obrascu za slanje novca.

***cenu poziva određuje Vaš operater

Western Union transfer novca u UniCredit Banci

 • U UniCredit Banci je, trenutno, jedino moguće primiti novac poslat putem Western Uniona. Zakonske regulative ne dozvoljavaju slanje novca iz UniCredit Banke putem Western Uniona van Srbije.
 • Novac poslat putem Western Uniona u UniCredit Banci se isplaćuje isključivo u evrima (EUR).
 • Za primaoca novca, usluga je potpuno besplatna. Sve troškove transfera snosi pošiljalac novca *
 • Novac može podići jedino osoba na koju transfer glasi. U cilju garantovanja potpune sigurnosti transfera, nikakva ovlašćenja se ne mogu uzeti u obzir.

*osim na naknadi za uslugu, Western Union ostvaruje prihod i konverzijom novca u drugu valutu.

Slanje novca

Šta Vam je potrebno da pošiljalac novca uradi kako bi Vam poslao novac putem Western Union-a?

 • Potrebno je da osoba koja Vam šalje novac ode do najbližeg zastupnika Western Uniona u gradu u kome se nalazi i popuni obrazac za slanje novca.
 • Pošiljalac novca predaje službeniku popunjeni obrazac zajedno sa novcem koji želi da pošalje i važećim dokumentom za identifikaciju. Pošiljalac novca plaća naknadu za transfer.
 • Predstavnik Western Uniona unosi informacije o transferu u kompjuterski sistem.
 • Pošiljalac novca dobija potvrdu sa kontrolnim brojem transfera (MTCN).
 • Potrebno je da pošiljalac novca obavesti primaoca da je uplata izvršena, da mu saopšti kontrolni broj transfera, kao i iznos koji je poslat.

Prijem novca

Šta je potrebno da primalac novca uradi kako bi podigao novac koji mu je poslat putem Western Uniona?

 • Primalac novca dolazi u najbližu ekspozituru UniCredit Banke, gde službeniku treba da saopšti kontrolni broj transfera, koji iznos novca očekuje, iz koje zemlje i ime i prezime pošiljaoca.
 • Primalac novca predaje službeniku i svoju važeću ličnu ispravu.
 • Službenik će isplatiti novac primaocu i daće mu potvrdu o isplati.

Koja legitimacija se priznaje kao validna prilikom isplate Western Union transfera?

 • Za rezidente: lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija i legitimacija raseljenog lica,
 • Za nerezidente: pasoš

UniCredit Banka obavlja poslove međunarodnog platnog prometa za potrebe svojih klijenata domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica po svim osnovama i sa svim zemljama sveta. Visoko obučeni i iskusni kadrovi, primena savremene kompjuterske i telekomunikacione tehnologije, široko rasprostranjena korespondentna mreža banaka garancija su brzog, efikasnog i kvalitetnog servisa koji UniCredit Banka pruža svim svojim klijentima u domenu međunarodnog platnog prometa.

U domenu domaćeg platnog prometa UniCredit Banka svojim klijentima pruža brz, efikasan i kvalitetan bankarski servis realizacije dinarskih plaćanja po svim osnovama.

Brzina, efikasnost i kvalitet obavljanja usluga zasnovani na tradiciji i dostignućima savremenog bankarskog poslovanja uz permanentno praćenje savremenih svetskih trendova osnova su punog poverenja u UniCredit Banku.

Ukoliko želite da primite novac iz inostranstva, penziju, ili unovčite ček koji glasi na stranu valutu, nudimo Vam brzu, efikasnu i sigurnu uslugu plaćanja po navedenim osnovama. Za pomenuto, potrebno je da otvorite devizni račun kod nas, u valuti u kojoj želite da primite novac, i da ino banku ili pošiljaoca obavestite o broju svog novootvorenog računa, kao i o našem Swift Code-u.

Spinning wheel animation

Loading