Promocija

'from 06th to 07th November

Selektor tekući račun Osnovni paket

Detaljnije
149 RSD 149 RSD
Osnovne usluge

Izaberite sopstvenu kombinaciju proizvoda i usluga u okviru Selektor tekućeg računa

  • Promocija

    U okviru promocije M banking je:

    Check icon

    O RSD

    Izaberi promotivnu ponudu Isključi promotivnu ponudu

  • mBanking

    mBanking (mobilno bankarstvo) Vam obezbeđuje raspolaganje i kontrolu nad finansijama putem mobilnog telefona.

    RSD 0 / mesečno

    DodajUkloni Usluge

  • eBanking

    eBanking (elektronsko bankarstvo) Vam omogućava raspolaganje i kontrolu nad finansijama putem računara.

    RSD 0 / mesečno

    DodajUkloni Usluge

  • Trajni nalog

    Trajnim nalogom dajete ovlašćenje banci da u Vaše ime obavlja redovna plaćanja Vaših mesečnih računa.

    RSD 0 / mesečno

    DodajUkloni Usluge

  • SMS servis

    SMS Servis putem poruka obaveštava o uplatama, isteku prekoračenja, dospeću rate kredita.

    RSD 50 / mesečno

    DodajUkloni Usluge

  • SMS card alarm

    Obaveštava o promeni stanja na računu nakon svake transakcije obavljene putem platinih kartica.

    RSD 80 / mesečno

    DodajUkloni Usluge

Selektor tekući račun Osnovni paket 149 RSD

  • mBanking - RSD

  • eBanking - RSD

  • Trajni nalog - RSD

  • SMS servis - RSD

  • SMS card alarm - RSD

Ukupno 149 RSD

Podnesite zahtev

*Prikazani rezultati u aplikaciji mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu Banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i Banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta.

Spinning wheel animation

Loading