RIA transfer novca

Transakcije se isplaćuju u Evrima za svega nekoliko minuta od momenta slanja.

Ria je treća po veličini kompanija za transfer novca u svetu, i deo je biznisa koji transferiše više od 600 milijardi dolara godišnje.

Ria postoji zahvaljujući snovima 250 miliona imigranata koji su napustili svoje domove u potrazi za boljim životom. Osnovana je 1987. godine, a danas u kompaniji radi više od 3.000 ljudi. Ria uslužuje klijente koji zahtevaju bezbedan, pouzdan i povoljan način slanja novca najmilijima. Ria mreža obuhvata više od 150 zemalja, na više od 310.000 lokacija širom planete.

Ria transfer novca je baziran na savremenim tehnologijama koje omogućavaju siguran i brz transfer novca iz udaljenih krajeva sveta.

Transakcije se isplaćuju u Evrima za svega nekoliko minuta od momenta slanja. Za primaoca nema dodatnih troškova, s obirom na to da se provizija plaća prilikom slanja novca.

Ria je 2015. godine proglašena za najbolju kompaniju za transfer novca od strane Internacionalne Asocijacije kompanija za transfer novca (http://www.iamtn.org).

Prijem novca

 • Putem Ria, trenutno je moguć samo prijem novca u Srbiji, budući da zakonska regulative trenutno ne dozvoljava slanje novca na ovaj način van naše zemlje.
 • Klijenti mogu da obave prijem novca samo u Evrima, uz limit od 5.000 Evra po jednoj transakciji.
 • Novac je na raspolaganju odmah nakon slanja.*
 • Primalac Ria transfera može biti punoletno fizičko lice, rezident ili nerezident, koje poseduje važeći lični identifikacioni dokument: Ličnu kartu, pasoš ili Izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica.
 • Za primaoca Ria transfera nema dodatnih troškova. Provizija se naplaćuje prilikom slanja novca, a plaća je pošiljalac.

Šta je neophodno da bi se novac podigao?

 • Za podizanje novca nije neophodno posedovanje računa u UniCredit Banci.
 • Pošiljalac novca treba da dostavi primaocu sredstava informaciju o PIN broju transakcije, kao i imenu i prezimenu pošiljaoca.
 • Podizanje novca putem Ria transfera je moguće lično, u svim ekspoziturama UniCredit Banke.  Primalac sredstava treba da zna sledeće podatke:
 • Ime i prezime pošiljaoca
 • Jednocifreni PIN broj transakcije**
 • Nakon prezentovanja neophodnih podataka, službenik banke će isplatiti novac primaocu i izdaće potvrdu o isplati.

*U zavisnosti od radnog vremena isplatnih mesta i vremenskih zona

**PIN broj transakcije je jedinstven broj koji se generiše u Ria sistemu prilikom slanja novca i svaka novčana transakcija poseduje svoj jedinstven PIN broj.

Neophodna dokumentacija

 • Za rezidente: lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija, ili legitimacija raseljenog lica
 • Za nerezidente: pasoš

Spinning wheel animation

Loading