Kad je važno

vaša smo podrška

Mogućnost plaćanja obaveza i tokom trajanja moratorijuma

Detaljnije

Zdravlje i dobrobit klijenata i zaposlenih su ključni prioriteti UniCredit Banke Srbija.
 

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, (u daljem tekstu: Odluka), UniCredit Banka je uvela moratorijum, odnosno zastoj u otplati obaveza za klijente, i to fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (u daljem tekstu: Klijenti), od 31. marta 2020. godine. Ovom Odlukom je propisano da zastoj u otplati ne može da bude kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja u našoj zemlji i odnosi se na sve obaveze klijenata, kao što su obaveze po kreditima, kreditnim karticama i slično. Po prestanku moratorijuma, period otplate kredita će biti produžen za 3 meseca, odnosno za vremenski rok trajanja zastoja, dok će ugovorena redovna kamata, obračunata za period trajanja moratorijuma, biti pripisana ostatku duga i raspoređena ravnomerno na preostali period otplate duga.
 

S obzirom na to da je od 31.3.2020. godine primenjen zastoj u otplati svih kreditnih obaveza klijenata na koje se Odluka odnosi, osim u slučaju da je klijent izričito odbio primenu moratorijuma, obaveštavamo Vas da je, tokom trajanja moratorijuma, ukoliko se ipak opredelite da nastavite da otplaćujete svoje obaveze, neophodno da o tome pisanim putem obavestite UniCredit Banku, tako što ćete popuniti Zahtev, izabrati jednu od dve ponuđene opcije, potpisati ga (za privredna društva i preduzetnike neophodno je da Zahtev bude potpisan od strane zakonskog zastupnika i snabdeven pečatom ukoliko klijent u poslovanju sa bankom koristi pečat) i skeniranu verziju poslati na sledeću mejl adresu: zastojuotplati@unicreditgroup.rs . Pored toga, adekvatno popunjen Zahtev možete dostaviti bilo kojoj ekspozituri banke ili isti podneti na licu mesta. Za više informacija o ekspoziturama koje su otvorene za Vas i radnom vremenu kliknite OVDE.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo