Kad je važno

vaša smo podrška

Ponuda o zastoju u otplati

Detaljnije

Ponuda o zastoju u otplati obaveza za korisnike UniCredit Banke u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS broj 33/2020)

Poštovani klijenti,

Zdravlje i dobrobit klijenata i zaposlenih su ključni prioriteti UniCredit Banke Srbija.

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, (u daljem tekstu: Odluka), UniCredit Banka će uvesti moratorijum, odnosno zastoj u otplati obaveza za korisnike fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (u daljem tekstu: Klijenti), a po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude na zvaničnoj internet stranici banke. Objavom ponude zastoja u otplati obaveza, na internet stranici banke, smatra se da je ponuda dostavljena svim Klijentima. Ovom Odlukom je propisano da zastoj u otplati ne može da bude kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja u našoj zemlji i odnosi se na sve obaveze dužnika, kao što su obaveze po kreditima, kreditnim karticama i slično. Po prestanku moratorijuma, period otplate kredita će biti produžen za 3 meseca, odnosno za vremenski rok trajanja zastoja, dok će ugovorena redovna kamata, obračunata za period trajanja moratorijuma, biti pripisana ostatku duga i raspoređena ravnomerno na preostali period otplate duga.

Ovaj moratorijum stupa na snagu najkasnije po isteku roka od 10 dana od dana objave ove ponude i ukoliko želite da se isti primeni na Vaše obaveze prema banci, nije potrebno da o istom obavestite banku, kao ni da dolazite u ekspozituru, već će banka istekom roka od 10 dana od objavljivanja ove Ponude na zvaničnoj internet stranici banke, smatrati da ste sa istom saglasni, bez obaveze zaključenja aneksa bilo kog ugovora.

Međutim, ukoliko želite da se ovaj moratorijum primeni odmah, odnosno pre isteka pomenutog roka, neophodno je da pošaljete mejl na adresu preuranjenaprimenamoratorijuma@unicreditgroup.rs sa svim naznačenim podacima o adekvatnoj identifikaciji Klijenta, kako je navedeno ispod u ovoj Ponudi i oznakom plasmana na koji se primenjuje moratorijum pre isteka roka.

S druge strane, ukoliko želite da nastavite da otplaćujete svoje obaveze ugovorenom dinamikom bez zastoja u otplati, neophodno je da o tome obavestite UniCredit Banku isključivo na jedan od sledećih načina:

  • za korisnike fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva putem mejla zastojuotplati@unicreditgroup.rs
  • za korisnike fizička lica i poljoprivrednike  telefonom na brojeve: 011/3770-982 ili 011/3770-975, koji su dostupni svakog radnog dana u periodu od 8 časova do 15 časova, sa potvrdom identiteta Klijenta uz napomenu da se pozivi snimaju radi transparentnosti i dokazivanja 

najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja Ponude na zvaničnoj internet stranici banke. Prilikom dostave zahteva u ovom smislu, neophodno je da navedete Vaše identifikacione podatke i kreditne plasmane za koje želite da nastavite redovno da otplaćujete obaveze. Privredna društva dostavljaju zahtev na memorandumu privrednog društva kojim se pozivaju na konkretnu Odluku, uz navođenje svih relevantnih ugovora zaključenih sa bankom za koje zahtevaju da se zastoj ne primeni, uz navođenje relevantnih podataka privrednog društva kao što su naziv, matični broj, uz potpis od strane zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica - zastupnika privrednog društva registrovanog na APR uz dostavu kopije OP obrasca takvog zastupnika.

Napominjemo da je neophodno da zahtev bude upućen isključivo lično od strane korisnika ili ovlašćenog zastupnika za privredna društva, te da zahteve podnete od strane trećih lica banka neće prihvatati bez adekvatnog ovlašćenja datog od strane korisnika.

Pored toga, u skladu sa pomenutom Odlukom, tokom trajanja vanrednog stanja, UniCredit Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospela, a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja. Takođe, banka neće naplaćivati bilo kakvu naknadu ili trošak u vezi sa primenom ovih propisa.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa primenom predmetne Odluke možete se obratiti Kontakt centru UniCredit Banke, telefonom na broj 011 3777 888, svakog radnog dana tokom radnog vremena.

UniCredit Banka će nastaviti da pažljivo prati situaciju i deluje u najboljem interesu svih, radeći pravu stvar za sve zainteresovane strane.

 

Vaša UniCredit Banka

U Beogradu, 21.3.2020. godine

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo