Kupujte na rate bez kamate

Za sve korisnike Mastercard® i DinaCard kreditnih kartica, obezbedili smo dodatnu pogodnost – kupovinu na rate i to bez kamate!

Dovoljno je da pošaljete SMS poruku sa brojem rata na koji želite da vam se transakcija podeli, a ostalo je naša briga. Mi vas ne uslovljavamo gde ćete kupovati, jer je plaćanje na rate moguće za sve transakcije i to ne samo u zemlji, već i u inostranstvu! Čak i kada podižete gotovinu sa bankomata iznos vraćate u definisanim rokovima, naravno bez kamate!

Uslovi

 • Da koristite jednu od kreditnih kartica iz programa Mastercarda i DinaCarda koju izdaje UniCredit Banka
 • Da koristite SMS Card Alarm servis
 • Da imate raspoloživa sredstva po kartici
 • Da sačuvate SMS poruku koja Vam stigne nakon izvršene transakcije koju želite da podelite na rate

Prednosti korišćenja

 • Plaćanje na rate je omogućeno za sve transakcije koje se zaključe u zemlji i inostranstvu, bez obzira na to da li su izvršene na POS terminalima ili na bankomatima
 • Nije neohodno da odluku o kupovini na rate donesete u trenutku plaćanja ili podizanja novca sa bankomata, već to možete da učinite u bilo kom trenutku tokom tekućeg meseca
 • Vaše rate su beskamatne, ukoliko ih redovno izmirujete po dospeću

Kako kupovati na rate

 • Kako biste željenu transakciju podelili na 3, 6 ili 12 jednakih mesečnih rata, neophodno je da prosledite poruku koja Vam je stigla putem SMS Card alarma sa detaljima o transakciji, s tim da je na početak te poruke neophodno da dodate broj rata na koji želite da vam iznos bude podeljen (3, 6 ili 12 rata). Želeli bismo da napomenemo da je i ispred i iza broja rata potreban razmak, npr. RATE 3 potom sledi poruka sa detaljima transakcija
 • SMS poruku, uz pomoć opcije prosledi (forward) šaljete Banci na broj 5332, nakon čega Vi dobijate drugu SMS poruku/potvrdu da je Vaš zahtev prihvaćen (SMS poruka se tarifira 6 RSD + cena osnovne poruke mobilnog operatera sa PDV-om)
 • U slučaju da zahtev iz nekog razloga nije prihvaćen, dobijate poruku sa informacijom o razlogu neprihvatanja
 • SMS poruka se Banci šalje za svaku transakciju ponaosob za koju želite da bude podeljena na rate.
 • Za ovu uslugu plaćate samo jednokratnu naknadu - 500,00 RSD ukoliko plaćate na 3 ili 6 rata, odnosno 1000,00 RSD na 12 rata
 • Dospeće jednokratne naknade je narednog meseca u odnosu na datum zaključenja transakcije i naplata se vrši istovremeno sa prvom dospelom ratom
 • Vaše rate su beskamatne, ukoliko ih izmirujete na vreme i u celosti
 • Minimalna visina transakcije, bilo da se odnosi na POS terminal ili bankomat iznosi 3.000 RSD
Model Iznos transakcije NKS na godišnjem nivou
EKS na godišnjem nivou Jednokratna naknada
Otplata glavnice za 6 meseci Iznos obračunate kamate na 6 meseci
Ukupno
Revolving otplata 6 meseci 60.000 RSD 22%
24,74% 0 RSD
60.000 RSD 4.393,27 RSD
64.393,27
Otplata na rate 1/6 60.000 RSD 0%
0% 500 RSD
60.000 RSD 0 RSD
60.500
Mobile Phones
mBanking
Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.
ili ili
Spinning wheel animation

Loading