Čuvamo dobru energiju

svog doma

Sačuvajte energiju i iskoristite finansijski podsticaj

Kako aplicirati za kredit i ostvariti finansijski podsticaj

Pronađite prihvatljiv proizvod i tehologiju u tehnološkom selektoru

Dostavite neophodnu dokumentaciju u našu najbližu ekspozituru

Implementirajte projekat nakon odobrenja i isplate kredita

Po završetku posla dostavite dokaze radi isplate finansijskog podsticaja

Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima

Smanjite troškove vašeg domaćinstva i iskoristite prednosti energetski efikasnih tehnologija

 • Nominalna kamatna stopa: NKS 4,88%, EKS od 5,09%
 • Varijabilna kamatna stopa: 3M BELIBOR* + 4% godišnje
 • Iznos kredita: od 50.000 do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: od 12 do 71 mesec
 • Finansijski podsticaj: 15% do 20% od iznosa investicije
  Uz pomoć Potrošačkog kredita za energetsku efikasnost uz podršku EBRD i GEFF, korisnik kredita ima mogućnost da ostvari finansijski podsticaj (bespovratnu pomoć koju isplaćuje Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD uz podršku EU) u iznosu od 15% do 20% od iznosa investicije:
  - 15% ako je predmet finansiranja jedan ili više proizvoda iz iste kategorije (npr. prozori ili vrata)
  - 20% ako je predmet finansiranja dva ili više proizvoda iz različitih kategorija (npr. prozori i materijal za izolaciju spoljnih zidova)
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu kredita
 • Osiguranje u slučaju nepredviđenih situacija uključeno u cenu kredita**
*Vrednost BELIBOR-a na dan 2.4.2021. iznosi 0,88%
Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 6. januara, 6. aprila, 6. jula i 6. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva dana ranije od datuma usklađivanja. Ukoliko je datum usklađivanja neradan dan, usklađivanje se vrši prvog narednog radnog dana.

**Obezbeđuje kontinuitet u otplati u slučaju da ostanete bez posla ili ste usled zdravstvenih problema onemogućeni da radite (posledice nesrećnog slučaja - nezgode ili bolesti), trajnog invaliditeta od 50% do 100%; teže bolesti i nesolventnosti zakonskih naslednika korisnika kredita.

 

Proizvodi i proizvođači energetski efikasne opreme i materijala koji mogu biti predmet finansiranja, potrebno je da se nalaze u katalogu (Tehnološki selektor) što je potvrda da tehnologija koja može biti predmet finansiranja poseduje sertifikat energetske efikasnosti.
Tehnološki selektor

Neophodna dokumentacija

Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija
Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca

ZAHTEV ZA KREDIT PDF 264KB Preuzmite
POTVRDA_O_ZAPOSLENJU_SA_I_BEZ_PRENOSA_ZARADE_SA_ADMINISTRATIVNOM_ZABRANOM PDF 241KB Preuzmite
 • Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Stalno zaposlenje: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca
 • U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi:
 • Trošak pribavljanja kreditnog biroa: 246 RSD (po jednom izveštaju)*
 • Trošak menica: 100 RSD*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu Banka nema uticaja.

 

 

 

 

Tehnologije
Prihvatljivi prateći troškovi
Indikator
Kriterijum
Energetski efikasni prozori, vrata i zastakljene površine Pomoćni troškovi mogu da uključuju: zaptivne trake, prozore, zavese i roletne (kada su zakačene na prozore), materijal za fiksiranje, troškove rada za demontažu i instalaciju podobnih tehnologije, dostavu materijala i opreme. Prenos toplote (U-vrednost W/m²K)
Prozori: ≤1,3 W/m2K
Vrata: ≤1,3 W/m2K
Zastakljene površine: ≤1,2 W/m2K
Izolacija za spoljne zidove, krovove, podove i pregradne zidove
Pomoćni troškovi mogu da uključuju: lepkove, mehaničke pričvršćivače, premaz, ojačavajuću mrežu, gips, boje, najam skela, troškove radova i dostave materijala i opreme. Provođenje toplote (Lambda vrednost [W/mK]) Lamelne konstrukcijske ploče: ≤0,04 W/mK
Stiroblokovi: ≤0,04 W/mK
Mineralna vuna: ≤0,04 W/mK
Stiropor (XPS, EPS): ≤0,04 W/mK
Poliuretan: ≤0,04 W/mK
Drugo: ≤0,04 W/mK
Peći/kotlovi na biomasu sa ili bez povezanih kontrola, grejanje prostora i sistemi za skladištenje tople vode u domaćinstvima

Pomoćni troškovi mogu da uključuju: cevi, izolacija cevi, ventili, pumpe, armature, ekspanzioni rezervoar, sistem za grejanje prostora (radijatori, cevi, izolacija cevi, ventili), materijali za pričvršćivanje, troškovi opreme. Termalna efikasnost kotlova na biomasu ≥85%
Kotlovi na gas sa ili bez povezanih kontrola, grejanje prostora i sistemi za skladištenje tople vode u domaćinstvima Pomoćni troškovi mogu da uključuju: cevi, izolacija cevi, ventili, pumpe, armature, ekspanzioni rezervoar, sistem za grejanje prostora (radijatori, cevi, izolacija cevi, ventili), materijali za pričvršćivanje, troškovi rada i isporuka materijala i oprema. Termalna efikasnost kotlova na gas
≥90%
Visoko efikasna rasveta, nisko-toplotno osvetljenje Pomoćni troškovi mogu da uključuju: materijale za pričvršćivanje, troškove rada i dostavu materijala. Luminozna efikasnost
LED rasveta ≥ 80 lm/W (lumena po vatu)
HPS (natrijum pod visokim pritiskom) lampe ≥ 80 lm/W
Druge lampe ispunjene gasom ≥ 57 lm/W
Solarno-termalni grejači vode sa ili bez povezanih kontrola, grejanje prostora i sistemi za skladištenje tople vode u domaćinstvima Pomoćni troškovi mogu da uključuju: pumpe, fitinge ekspanzione posude, cevi, izolacija cevi, ventili, sistem za grejanje prostora (radijatori, cevi, izolacija cevi, ventili), materijali za pričvršćivanje, troškovi rada i isporuka materijala i opreme.
Termalna efikasnost
≥75%
Toplotne pumpe (na struju ili gas) Pomoćni troškovi mogu da uključuju: cevi, izolacija cevi, ventila, konstrukciju spoljašnjih izmenjivača toplote (samo zemlja-voda i voda-voda),  sistem za grejanje prostora (radijatori/sistem podnog grejanja, ventilatori, cevi, izolacija cevi, ventili), materijali za pričvršćivanje, troškovi rada i dostava materijala i opreme. COP (Koeficijent učinka) vodene: ≥4,3
vazdušne: ≥4,3
zemne: ≥4,3
na podzemnu vodu: ≥4,3
na reciklirani vazduh: ≥4,3
na slanu vodu: ≥4,0
Fotonaponski sistemi integrisani u objekat

Pomoćni troškovi mogu da uključuju: pomoćnu konstrukciju za PV panele, kablove, niskonaponsku opremu, uzemljenje, merač energije, materijal za pričvršćivanje, troškove rada i isporuku materijala i opreme. Električna efikasnost ≥14%
Balansirana mehanička ventilacija sa povratom toplote Pomoćni troškovi mogu da uključuju: kanale, flapsove, materijale za pričvršćivanje, troškove rada i dostavu materijala i opremu. Energetska oznaka A ili bolje
Klime i frižideri, zamrzivači i kombinovani frižideri/zavrzivači
Pomoćni troškovi mogu da uključuju: jedinice za klimu uklj. kontrolni sistem, frižidere, zamrzivače i kombinovane frižidere/zavrzivače. Energetska oznaka
Klima uređaji: A++;
Frižideri: A++ (frižideri, zamrzivači, kombinovani frižideri/zamrzivači) ili bolje
Rezervoari tople vode Pomoćni troškovi mogu da uključuju: cevi, izolaciju cevi, ventile, fitinge, materijale za pričvršćivanje, troškove rada i dostavu materijala i opremu Energetska oznaka C ili bolja

Prodavac / proizvođač-instalater ima dve mogućnosti da obezbedi dokaze:
Sertifikat iz laboratorije tipa prozora (uključujući okvir, distancer, zastakljivanje) ili
Proračun U-vrednosti tipa prozora (uključujući okvir, distancer, zastakljivanje) na osnovu međunarodnog standarda EN ISO 10077-1. Ovaj standard daje jednostavnu metodologiju proračuna na osnovu rama, distancera i zastakljivanja.

Proizvodi i proizvođači energetski efikasne opreme i materijala koji mogu biti predmet finansiranja, potrebno je da se nalaze u katalogu (Tehnološki selektor) što je potvrda da tehnologija koja može biti predmet finansiranja poseduje sertifikat energetske efikasnosti.
Tehnološki selektor

Neophodna dokumentacija

Identifikacioni dokument - Važeća lična karta/pasoš klijenta - kopija
Obrazac Potvrda o zaposlenju sa prosekom primanja za poslednja 3 meseca

ZAHTEV ZA KREDIT PDF 264KB Preuzmite

 Reprezentativni primer za dinarski potrošački kredit sa osiguranjem i sa varijabilnom kamatnom stopom sa prenosom primanja

Iznos kredita 700.000 RSD 1.000.000 RSD 2.000.000 RSD  
NKS na godišnjem nivou 4,88% promenljiva,
3M BELIBOR + margina 4%
4,88% promenljiva,
3M BELIBOR + margina 4%
4,88% promenljiva,
3M BELIBOR + margina 4%
 
EKS na godišnjem nivou 5,10% 5,10% 5,09%
 
Iznos mesečne rate 11.400,99 RSD 16.287,13 RSD 32.574,27 RSD  
Naknada za obradu kreditnog zahteva,
fiksna
0%
0%
0%
 
Godišnja naknada za održavanje kredita,
fiksna
0% 0%
0%  
Ukupan iznos koji se vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita 809.797,69 RSD 1.156.705,56 RSD 2.313.065,04 RSD  
Period otplate 71 mesec 71 mesec 71 mesec  

EKS je obračunata na dan 5.4.2021. godine. Vrednost Belibora na dan 2.4.2021. iznosi 0,88%

Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 6. januara, 6. aprila, 6. jula i
6. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana ranije od datuma usklađivanja.
Ukoliko je datum usklađivanja neradan dan, usklađivanje se vrši prvog narednog radnog dana.

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Kreditna linija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Green Economy Financing Facility (GEFF) na Zapadnom Balkanu, podržana je sredstvima Evropske unije za finansiranje podsticaja ulaganjima zajmoprimaoca, kao i sredstvima drugih donatora, Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije i Investicionog okvira za Zapadni Balkan, za finansiranje programa tehničke saradnje u okviru ove kreditne linije i u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice.

Razvijeno od

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo