Dinarski keš kredit

Postoje različiti keš krediti, a mi smo za Vas pripremili posebnu ponudu na tržištu!

Kada je kamata tako niska, svaka reč je suvišna. Razmislite o Vašim potrebama, a mi smo tu da Vam pomognemo da ih ispunite.

Preduslovi

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun, apliciraju za uslugu elekronskog bankarstva i prenesu zaradu ili penziju u UniCredit Banku nakon 31.12.2015. godine
 • Za zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca
 • Za penzionere: minimum 3 meseca u penziji, penzija usmerena na račun u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost dužnika se odreduje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza dužnika

Uslovi za dinarski keš kredit sa osiguranjem sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Minimalni iznos kredita: 500.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita: 1.000.000 RSD
 • Obavezan prenos zarade/penzije na račun u UniCredit Banci
 • Učešće ili depozit: 0%
 • Period otplate: od 13 meseci do 84 meseca
 • Mogućnost refinansiranja postojećih obaveza,
 • Nominalna kamatna stopa varijabilna: 3M BELIBOR* + margina od 2,99% godišnje sa prenosom zarade/penzije na račun u UniCredit Banci
 • Efektivna kamatna stopa od 9,55%
 • *Vrednost 3M Belibora na dan 04.04.2016. godine iznosi 3,28%
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna: 3,50% minimum 1.600 dinara, sa prenosom zarade/penzije
 • U slučaju refinansiranja naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna: 2,00% minimum 1.600 dinara, sa prenosom zarade/penzije na račun u UniCredit Banci
 • Naknada za održavanje kredita, fiksna: 0,50% na ostatak duga, a koja se naplaćuje jednom godišnje (sa prenosom zarade/penzije)
 • Osiguranje*
 • Sredstva obezbeđenja: Menice
 • Za zaposlene Administrativna zabrana
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu
 • Margina je fiksna
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet od 50% do 100% kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika

Trošak održavanja računa promenljiv

 • 149 RSD mesečno
 • Trošak održavanja računa se menja jednom godišnje, i to poslednjeg radnog dana prvog kalendarskog kvartala
 • Sistemski u odnosu na promenu godišnje stope rasta potrošačke cene (podatak se zvanično objavljuje na sajtu NBS - (www.nbs.rs).
 • Iznos troška održavanja računa se povećava u iznosu od 90% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 90% od visine deflacije. Na taj način izmenjeni iznos naknada će se primenjivati od dana uskladivanja narednih 12 meseci.
 • Iznos troška održavanja računa se uvek zaokružuje na ceo broj, zaokruživanjem na nižu decimalu.

Neophodna dokumentacija

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit*
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca
 • Za penzionere:
  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke
Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/3 777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

POTVRDA O ZAPOSLENJU I ADMINISTRATIVNA ZABRANA (SA PRENOSOM ZARADE) PDF 266 kB PREUZMITE
POTVRDA O ZAPOSLENJU I ADMINISTRATIVNA ZABRANA (BEZ PRENOSA ZARADE) PDF 171 kB PREUZMITE

Važna napomena:

 • Promena visine promenljive nominalne kamatne stope koja je uslovljena promenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a se vrši četiri puta godišnje, svakog 6. januara, 6. aprila, 6. jula i 6. oktobra do kraja otplate, tako što će se uvek uzimati vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma uskladivanja. Ako datumi uskladivanja padaju na neradni dan, pomeraju se na prvi sledeći radni dan.
 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs

Dinarski keš kredit sa osiguranjem sa prenosom zarade/penzije - varijabilna kamatna stopa

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
500.000 RSD* 6,67% 3M BELIBOR** + margina fiksna 2,99% 8,63% 7.488,80 RSD 0,50% 3,50% od iznosa kredita, 1600 RSD minimum 84 meseca
1.000.000 RSD* 6,67% 3M BELIBOR** + margina fiksna 2,99% 8,65%  14.977,61 RSD  0,50%  3,50% od iznosa kredita, 1600 RSD minimum 84 meseca

*Kredit je bez indeksacije

**3M BELIBOR + margina; Vrednost 3M Belibora na dan 04.04.2016. iznosi 3,28%. 3M Belibor se usklađuje kvartalno, svakog 06.01, 06.04, 06.07 i 06.10. s tim što će biti uzeta vrednost koja je definisana 2 radna dana ranije. Margina je fiksna. Metod obračuna kamate je proporcionalan.

Napomena:
Reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj kada je odobren kredit za gore navedeni iznos.

Mobile Phones

M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili

Kontakti

Kontakt centar
+ 381 11 3777 888
Pozivanje ovog broja se naplaćuje po ceni lokalnog poziva sa bilo kojeg mesta u Srbiji
Sedište banke
Rajićeva 27-29,
11000 Beograd
O nama

Kursna lista

EUR
Strana valuta
Srednji kurs
Sve valute
Spinning wheel animation

Loading