Skip to main content

Hajde da vozite automobil koji ste oduvek želeli

Krediti za kupovinu novih i polovnih automobila

Zar ne bi bilo sjajno kada bi jedan kredit mogao da reši sve: i iznos koji je potreban i dovoljno dug period otplate i nisku kamatu?
Tada niko ne bi morao da pozajmljuje od rodbine i prijatelja – jer uz Banku kojoj veruje, čovek može da planira i u stvarnost pretvara sve ono što život čini istinski radosnim.

Pogodnosti

 • Iznos kredita: do 2.000.000 RSD
 • Period otplate: do 10 godina
 • Kamatna stopa od: NKS 7,09%, EKS 8,21%
 • Banka ne naplaćuje naknadu za prevremenu otplatu kredita
 • Osiguranje u slučaju nepredviđenih situacija uključeno u cenu kredita*

*Obezbeđuje kontinuitet u otplati u slučaju da ostanete bez posla ili ste usled zdravstvenih problema onemogućeni da radite (posledice nesrećnog slučaja - nezgode ili bolesti, trajni invaliditet od 50% do 100%; teže bolesti i nesolventnosti zakonskih naslednika korisnika kredita).

Preduslovi

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun i prenesu zaradu/ penziju u UniCredit Banku kao i za postojeće klijente koji već imaju otvoren račun i primaju zaradu/penziju u UniCredit Banci.
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga
 • najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca
 • Za penzionere: minimum 1 mesec u penziji

 

Uslovi

 • Iznos kredita za zaposlene: od 50.000 RSD do 2.000.000 RSD sa prenosom zarade
 • Iznos kredita za penzionere: od 20.000 RSD do 1.200.000 RSD sa prenosom penzije
 • Period otplate:
  • od 1 do 10 godina sa varijabilnom kamatom sa prenosom zarade
  • od 1 do 7 godina sa varijabilnom kamatom sa prenosom penzije
 • • Nominalna kamatna stopa:
  • varijabilna: od 3M BELIBOR*** + od 3,99% godišnje sa prenosom zarade
  • varijabilna: od 3M BELIBOR*** + od 3,60% godišnje sa prenosom penzije
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
  • 2% odobrenog iznosa, minimum 1.600 RSD sa prenosom zarade
  • U slučaju da se kasko polisa vozila radi preko UniCredit Banke - 1,5% odobrenog iznosa, minimum 1.600 RSD sa prenosom zarade **
  • 1% odobrenog iznosa, sa prenosom penzije
 • Naknada za održavanje kredita - fiksna: 0,50% na ostatak duga, a koja se naplaćuje jednom godišnje, sa prenosom primanja
 • Obezbeđenje:
  • Osiguranje kredita*
  • Menice sa klauzulom bez protesta
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema

*Obezbeđuje kontinuitet u otplati u slučaju da ostanete bez posla ili ste usled zdravstvenih problema onemogućeni da radite (posledice nesrećnog slučaja - nezgode ili bolesti, trajni invaliditet od 50% do 100%; teže bolesti i nesolventnosti zakonskih naslednika korisnika kredita).
**Kasko polisa nije obavezana, ali ukoliko se klijent odluči da osigura vozilo preko UniCredit Banke biće mu umanjena naknada za obradu kreditnog zahteva (važi samo za klijente sa prenosom zarade).
***Vrednost Belibora na dan 04.01.2017. iznosi 3,49%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja. Ukoliko je datum usklađivanja neradan dan, usklađivanje se vrši prvog narednog radnog dana.

Reprezentativni primer 1

Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom sa prenosom zarade.

Iznos kredita 1.000.000 RSD 1.500.000 RSD 2.000.000 RSD
NKS na godišnjem nivou, varijabilna 7,48%
3M BELIBOR + margina 3,99%
7,48%
3M BELIBOR + margina 3,99%
7,48%
3M BELIBOR + margina 3,99%
EKS na godišnjem nivou 8,83% 8,83% 8,82%
Iznos mesečne rate, varijabilna kamata 11.910,61 RSD 17.865,92 RSD 23.821,23 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna 2% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD 2% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD 2% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva u slučaju da se Kasko polisa radi preko banke 1,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD 1,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD 1,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 1.600 RSD
Godišnja naknada za održavanje kredita 0,50% 0,50% 0,50%
Period otplate 120 meseci 120 meseci 120 meseci

EKS je obračunata na dan 6.1.2017.

U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi:
• Trošak pribavljanja kreditnog biroa: 246,00 RSD (po jednom izveštaju)****
• Trošak menica: 100,00 RSD ****

****Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu Banka nema uticaja.

Reprezentativni primer 2

Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom sa prenosom penzije.

Iznos kredita 500.000 RSD 800.000 RSD 1.200.000 RSD
NKS na godišnjem nivou, varijabilna 7,09%
3M BELIBOR + margina 3,60%
7,09%
3M BELIBOR + margina 3,60%
7,09%
3M BELIBOR + margina 3,60%
EKS na godišnjem nivou 8,22% 8,21% 8,21%
Iznos mesečne rate, varijabilna kamata 7.590,19 RSD 12.144,30 RSD 18.216, 45 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva, fiksna 1% od iznosa odobrenog kredita 1% od iznosa odobrenog kredita 1% od iznosa odobrenog kredita
Godišnja naknada za održavanje kredita 0,50% 0,50% 0,50%
Period otplate 84 meseca 84 meseca 84 meseca

EKS je obračunata na dan 6.1.2017.

U obračun EKS su uključeni sledeći troškovi:
• Trošak pribavljanja kreditnog biroa: 246,00 RSD (po jednom izveštaju)****
• Trošak menica: 100,00 RSD ****

****Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu Banka nema uticaja.

Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading