Ponuda za zaposlene u kompaniji LIDL SRBIJA KD

Lidl logo
 • Povoljan keš kredit
 • Uključeno osiguranje po kreditu
 • Bez provizije za prevremenu otplatu
 • Praćenje stanja po kreditu preko mBanking aplikacije

Naša ponuda

Cooperation for everyone
Cooperation for everyone

Ostale pogodnosti:

 • Keš kredit u iznosu do 3.000.000 dianara

 • Povoljnija varijabilna kamatna stopa već od 4,97%

 • Osiguranje u slučaju nepredviđenih situacija uključeno u cenu kredita

Image description Image description

Kako do kredita?

u nekoliko jednostavnih koraka unesite vaše podatke i mi ćemo Vas pozvati sa detaljnim informacijama

1.

Popunite formu


Klikom na dugme "Pošalji upit", otvoriće Vam se forma gde je potrebno da unesete Vaše podatke, bez ikakve dalje obaveze. 

2.

Poziv


Nakon slanja forme naše kolege će vas kontaktirati sa svim detaljiam ponude

1.

Popunite formu


Klikom na dugme "Pošalji upit", otvoriće Vam se forma gde je potrebno da unesete Vaše podatke, bez ikakve dalje obaveze. 

2.

Poziv


Nakon slanja forme naše kolege će vas kontaktirati sa svim detaljiam ponude

3.

Podnošenje zahteva


Prema instrukcijama kolega potrebnu dokumentaciju ćete predati u ekspozituri kada će zahtev biti zvanično podnet.

1.

Popunite formu


Klikom na dugme "Pošalji upit", otvoriće Vam se forma gde je potrebno da unesete Vaše podatke, bez ikakve dalje obaveze. 

2.

Poziv


Nakon slanja forme naše kolege će vas kontaktirati sa svim detaljiam ponude

3.

Podnošenje zahteva


Prema instrukcijama kolega potrebnu dokumentaciju ćete predati u ekspozituri kada će zahtev biti zvanično podnet.

4.

Signing


Izračunajte potreban iznos!

Unosom željenog iznos kredita i perioda otplate ćete dobiti jasniju sliku o svim elementima kredita

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

remove

RSD

add

RSD

RSD

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga želimo da Vas pozorimo da pružanje bankarske usluge koja je indeksirana u stranoj valuti nosi određeni kursni rizik. U slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Nudimo Vam da Zakažete sastanak kako bismo pronašli alternativno rešenje, budući da ovaj tip kredita ne može biti odobren na osnovu parametara koje ste uneli u kalkulator.

 

POGODNOSTI

 • Varijabilna kamata od: NKS 4,97%, EKS 9,24%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 95 meseci
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun i prenesu zaradu u UniCredit Banku kao i za postojeće klijente koji već imaju otvoren račun i primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.

USLOVI ZA DINARSKI KEŠ KREDIT SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM SA OSIGURANJEM

 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 95 meseci sa varijabilnom kamatom
 • Varijabilna kamatna stopa: 
 • 3M BELIBOR** + 2,06% fiksna margina Banke za periode otplate kredita na 12 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 2,56% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 13 do 24 meseca godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 3% fiksna margina Banke za periode otplate kredita na 25 do 36 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 4,50% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 37 do 95 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 2% fiksno, od odobrenog iznosa kredita, minimum 1.600,00RSD sa prenosom zarade, bez obzira da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: 0,50% fiksno na ostatak duga, a koja se naplaćuje jednom godišnje, sa prenosom zarade.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

**Vrednost Belibora na dan 04.07.2019. iznosi 2,91%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

 

DOKUMENTACIJA

 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA DINARSKI KEŠ KREDIT SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE - SA I BEZ REFINANSIRANJA

 

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, fiksno Period otplate
500.000 RSD*      4,97%,
3M Belibor** + fiksna margina 2,06%
  9,31% 42.816,36 RSD 0,50% 2% fiksno od iznosa kredita,
1.600 RSD minimum

 

12 meseci

500.000 RSD* 5,47%,
3M Belibor** + fiksna margina 2,56%
  8,13% 22.061,06 RSD 0,50% 2% fiksno od iznosa kredita,
1.600 RSD minimum

 

24 meseci
1.000.000 RSD* 5,91%,
3M Belibor** + fiksna margina 3%
  7.98% 30.423,08 RSD 0,50% 2% fiksno od iznosa kredita,
1.600 RSD minimum

 

36 meseci
1.000.000 RSD*        7,41%,
3M Belibor** + fiksna margina 4,50%
  8,87% 14.001,20 RSD 0,50% 2% fiksno od iznosa kredita,
1.600 RSD minimum

 

95 meseci

 

*Kredit je bez indeksacije. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

**Vrednost Belibora na dan 04.07.2019. iznosi 2,91%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

TROŠKOVI

 

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Cena menice: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos)