Video Poster

Keš kredit sa osiguranjem

ZA ZAPOSLENE U KOMPANIJI LIDL SRBIJA KD

Lidl logo
 • Uključeno osiguranje kredita
 • Bez provizije za prevremenu otplatu i godišnje naknade za održavanje
 • Praćenje stanja kredita u mBanking aplikaciji

Izračunajte potreban iznos!

Unosom željenog iznos kredita i perioda otplate ćete dobiti jasniju sliku o svim elementima kredita

remove

RSD

add

RSD

RSD

remove

Meseci

add

Meseci

Meseci

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli u kreditni kalkulator mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe i ne proizvode obavezu banke da pruži bankarsku uslugu. Računica se prikazuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i banka zadržava pravo da izmeni odredbe navedenog dokumenta. Banka donosi odluku o pružanju bankarske usluge u skladu sa uslovima koji su navedeni u Opštim uslovima poslovanja, na osnovu procene kreditne sposobnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga želimo da Vas pozorimo da pružanje bankarske usluge koja je indeksirana u stranoj valuti nosi određeni kursni rizik. U slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Nudimo Vam da zakažete sastanak kako bismo pronašli alternativno rešenje, budući da ovaj tip kredita ne može biti odobren na osnovu parametara koje ste uneli u kalkulator.

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku  možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

 

Koraci do kredita Koraci do kredita

Kako do kredita?

Pogledajte detalje proizvoda, unesite kontakt podatke i očekujte poziv sa detaljnijim informacijama

1.

Popunite formu


Klikom na dugme "Pošalji upit", prikazaće se kontakt forma u kojoj je potrebno da unesete Vaše podatke, bez dalje obaveze. 

Pošalji upit

2.

Poziv


Nakon slanja kontakt podataka, naše kolege iz podrške će vas pozvati i predstaviti vam sve detalje ponude u kratkom razgovoru.

Podrška

1.

Popunite formu


Klikom na dugme "Pošalji upit", prikazaće se kontakt forma u kojoj je potrebno da unesete Vaše podatke, bez dalje obaveze. 

Pošalji upit

2.

Poziv


Nakon slanja kontakt podataka, naše kolege iz podrške će vas pozvati i predstaviti vam sve detalje ponude u kratkom razgovoru.

Podrška

3.

Podnošenje zahteva


Zvanično podnošenje zahteva se obavlja u ekspozituri, podnošenjem potrebne dokumentacije prema instrukcijama kolega.

Lokacije naših ekspozitura

1.

Popunite formu


Klikom na dugme "Pošalji upit", prikazaće se kontakt forma u kojoj je potrebno da unesete Vaše podatke, bez dalje obaveze. 

Pošalji upit

2.

Poziv


Nakon slanja kontakt podataka, naše kolege iz podrške će vas pozvati i predstaviti vam sve detalje ponude u kratkom razgovoru.

Podrška

3.

Podnošenje zahteva


Zvanično podnošenje zahteva se obavlja u ekspozituri, podnošenjem potrebne dokumentacije prema instrukcijama kolega.

Lokacije naših ekspozitura

4.

Signing


POGODNOSTI

 • Fiksna kamata od: NKS 8,55%, EKS od 10,53%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 95 meseci
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun i prenesu zaradu u UniCredit Banku kao i za postojeće klijente koji već imaju otvoren račun i primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.

USLOVI ZA DINARSKI KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA OSIGURANJEM

 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 95 meseci sa fiksnom kamatom
 • Fiksna kamatna stopa: 
 • 8,55% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 12 do 36 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 9,05% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 37 do 72 meseca godišnje sa prenosom primanja
 • 9,50% fiksna margina Banke za periode otplate kredita na 73 do 95 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 2% fiksno, od odobrenog iznosa kredita, minimum 1.600,00 RSD sa prenosom zarade, bez obzira da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: bez troškova održavanja.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

 

DOKUMENTACIJA

 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA DINARSKI KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE - SA I BEZ REFINANSIRANJA

 

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, fiksna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, fiksna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, 2% fiksno od iznosa kredita (minimum 1.600 RSD) Period otplate

Ukupan iznos koji klijent vraća nakon otplate

ugovorenog perioda otplate kredita

500.000 RSD* NKS 8,55%   10,53% 15.818,56 RSD bez troškova održavanja 10.000 RSD 36 meseci 582.901,69 RSD
1.000.000 RSD* NKS 9,50%   10,72% 15.082,09 RSD bez troškova održavanja 20.000 RSD 95 meseci 1.460.006,01 RSD

EKS je obračunata na dan 11.09.2019. godine.

*Kredit je bez indeksacije. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

 

TROŠKOVI

 

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Trošak menica: 100 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu Banka nema uticaja.

POGODNOSTI

 • Varijabilna kamata od: NKS 6,57%, EKS od 8,04%
 • Iznos kredita: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 95 meseci
 • Najmanji period otplate: 12 meseci

 

ŠTA SU PREDUSLOVI DA BISTE DOBILI KREDIT

 • Ponuda važi za nove klijente koji otvore račun i prenesu zaradu u UniCredit Banku kao i za postojeće klijente koji već imaju otvoren račun i primaju zaradu u UniCredit Banci
 • Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
 • Za stalno zaposlene: minimum 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca.

USLOVI ZA DINARSKI KEŠ KREDIT SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM SA OSIGURANJEM

 • Iznos kredita do 3.000.000 RSD, uz obavezan prenos zarade na račun u UniCredit banci
 • Period otplate: do 95 meseci sa varijabilnom kamatom
 • Varijabilna kamatna stopa: 
 • 3M BELIBOR** + 4,59% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 13 do 36 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 4,89% fiksna margina Banke za periode otplate kredita na 36 do 72 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • 3M BELIBOR** + 5,19% fiksna margina Banke za periode otplate kredita od 73 do 95 meseci godišnje sa prenosom primanja
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 2% fiksno, od odobrenog iznosa kredita, minimum 1.600,00RSD sa prenosom zarade, bez obzira da li se radi o kreditu sa ili bez refinansiranja.
 • Naknada za održavanje kredita: bez troškova održavanja.
 • Sredstva obezbeđenja:
  • Menice sa klauzulom bez protesta
  • Administrativna zabrana
  • Osiguranje kredita*
 • Kriterijum za indeksiranje / revalorizaciju kredita: nema
 • Metod obračuna kamate je proporcionalan.
 

*Osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog slučaja - nezgode, trajni invaliditet usled nezgode, teže bolesti, nesolventnost zakonskih naslednika.

**Vrednost Belibora na dan 03.10.2019. iznosi 1,98%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja.

 

DOKUMENTACIJA

 

 • Zahtev za odobravanje kredita*
 • Za zaposlene:
  • Potvrda o zaposlenju podnosioca zahteva za kredit* (Preuzmi)
  • Administrativna zabrana*
  • Platne liste
  • Overeni izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca

*Dokumentaciju možete dobiti u ekspozituri UniCredit Banke.

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA DINARSKI KEŠ KREDIT SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE - SA I BEZ REFINANSIRANJA

 

 

Iznos kredita NKS na godišnjem nivou, varijabilna EKS na godišnjem nivou Iznos mesečne rate, varijabilna kamata Godišnja naknada za održavanje kredita, fiksna Administrativni trošak, 2% fiksno od iznosa kredita (minimum 1.600 RSD) Period otplate Ukupan iznos koji klijent vraća nakon otplateu govorenog perioda otplate kredita
500.000 RSD*      6,57%,
3M Belibor** + fiksna margina 4,59%
  8,33% 15.362,02 RSD bez troška održavanja 10.000 RSD  36 meseci 565.386,14 RSD
1.000.000 RSD* 7,17%,
3M Belibor** + fiksna margina 5,19%
  8,13% 13.877,22 RSD bez troška održavanja 20.000 RSD  95 meseci 1.334.063,64 RSD

EKS je obračunata na dan 07.10.2019. godine.

*Kredit je bez indeksacije. Trošak kreditnog biroa i menica je uračunat u prikazanu EKS.

**Vrednost Belibora na dan 03.10.2019. iznosi 1,98%. Izmena visine promenljive nominalne kamatne stope, uslovljena izmenom vrednosti tromesečnog BELIBOR-a, vrši se četiri puta godišnje, svakog 06. januara, 06. aprila, 06. jula i 06. oktobra do kraja otplate, tako što se uvek uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana ranije od datuma usklađivanja. Ukoliko je datum usklađivanja neradan dan, usklađivanje se vrši prvog narednog radnog dana.

TROŠKOVI

 

Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik RSD tekućeg računa u Banci), promenljiv:

 • Za zaposlene 149 RSD mesečno

Trošak održavanja računa je promenljiv u skladu sa izmenom Okvirnog ugovora koji Korisnik ima zaključen sa Bankom. Izmena će se primenjivati od datuma koji je naznačen kao datum početka primene, a najranije po isteku 60 dana od dana obaveštavanja Korisnika o izmeni, pri čemu se smatra da je Korisnik saglasan sa novom visinom naknade, ako pre dana početka primene nije obavestio Banku da nije saglasan sa izmenom.

Ostali troškovi:

 • Trošak menica: 50 RSD po menici*
 • Kreditni biro: 246 RSD (po jednom izveštaju)*

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos) na čiju visinu Banka nema uticaja.

UniCredit Logo