Letnja praksa UniCredit Banke

Letnja praksa UniCredit Banke se organizuje svake godine u periodu jul/avgust za studente završnih godina ili diplomce sa ciljem da motiviše ambiciozne i dinamične mlade ljude.

Namenjena je studentima koji mogu da se posvete praksi u potpunosti i kroz puno radno vreme upoznaju našu korporativnu kulturu, profesionalno radno okruženje, zadatke i povoljnosti angaržovanja u kompaniji.

Ove godine praksu je obavilo 20 studenta Ekonomskog, Pravnog, Matematičkog, Fakulteta Organizacionih nauka i drugih obrazovnih profila i steklo prva relevantna praktična iskustva iz oblasti bankarstva.

Master programi

UniCredit veruje da pružanje mogućnosti diplomiranim studentima da nastave svoje studije osigurava da oni započnu svoju karijeru kod nas. Da bismo to i ostvarili, Grupa podržava i učestvuje u tri različita master programa, od kojih svaki ima različit profil i fokus na poseban aspekt bankarstva, čime se kandidatima omogućava da izgrade solidne temelje za svoje karijere u bankarstvu i finansijama.

UniCredit – Ugo Foscolo fondacija

Fondaciju Ugo Foskolo je osnovala UniCredit Grupa u martu 2009. godine sa ciljem da pruži podršku školovanju novih generacija istraživača iz oblasti ekonomije i finansija i to putem dve vrste finanansiranja:

Stipendije

Za izradu disertacija ili istraživanje iz oblasti finansija, ekonomije, prava i društvenih nauka namenjene su mladim, talentovanim studentima koji su diplomirali na nekom od univerziteta u zemlji u kojoj je prisutna UniCredit Grupa, a žele da nastave doktorske studije izvan svoje zemlje na nekom od evropskih univerziteta. Stipendija u iznosu od 25.000 evra dodeljuje se na godinu dana uz mogućnost produženja za još jednu godinu.

Postdoktorske stipendije

Za mlade talentovane istraživače koji su doktorirali iz oblasti ekonomije ili finansija na univerzitetu neke od evropskih zemalja u kojima UniCredit Grupa nije prisutna, bave se istraživačkim i akademskim radom u zemljama u kojima UniCredit Grupa nije prisutna, a nameravaju da nastave sa radom u nekoj od zemalja u kojima je UniCredit Grupa prisutna.

Više informacija potražite na www.unicreditanduniversities.eu ili putem e-mail adrese: unicreditanduniversities@unicreditgroup.eu

Razvoj karijere u okviru UniCredit Grupe

Više informacija na sajtu UniCredit Grupe

Međunarodni programi u okviru Korporativnog i investicionog bankarstva

Više informacija na sajtu Programa

Fondacija UniCredit Univerziteti

Više informacija na sajtu Fondacije

Spinning wheel animation

Loading