Menadžment i uprava

Članovi Izvršnog odbora

Feza Tan

Predsednica Izvršnog odbora

Biografija

Nikola Vuletić

Član Izvršnog odbora

Biografija

Sandra Vojnović

Član Izvršnog odbora

Biografija

Spas Vidarkinski

Član Izvršnog odbora

Biografija

Radoje Radovanović

Član Izvršnog odbora

Biografija

Članovi Upravnog odbora

Jiri Kunert, Predsednik Upravnog odbora

Luca Pierluigi Rubaga, Član Upravnog odbora

Silvano Silvestri, Član Upravnog odbora

Boris Begović, Član Upravnog odbora

Svetlana Kisić Zajčenko, Član Upravnog odbora

UniCredit Bank SpA

 

Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA ŠEMA PDF 294KB Preuzmite
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo