Skip to main content

Članovi Izvršnog odbora

Čila Ihas

Predsednica Izvršnog odbora

Biografija

Alen Dobrić

Član izvršnog odbora

Biografija

Enriko Verdoša

Član izvršnog odbora

Biografija

Nikola Vuletić

Član izvršnog odbora

Biografija

Sandra Vojnović

Član izvršnog odbora

Biografija

Članovi Upravnog odbora

Erich Hampel, predsednik Upravnog odbora

Marco Lotteri, član Upravnog odbora

Martin Klauzer, član Upravnog odbora

Silvano Silvestri, član Upravnog odbora

Boris Begović, član Upravnog odbora

Svetlana Kisić Zajčenko, član Upravnog odbora

UniCredit Bank Austria

 

Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA ŠEMA PDF 375 KB Preuzmite
Mobile Phones
M Banking

Obavite bankarske transakcije bilo kad i bilo gde, od kuće, na poslu, dok ste u šetnji po gradu ili na pauzi za ručak, u zemlji i inostranstvu. Sa elektronskim bankarstvom UniCredit Banke sve je mnogo lakše.

ili ili
Spinning wheel animation

Loading