Menadžment i uprava

Članovi Izvršnog odbora

Feza Tan

Predsednica Izvršnog odbora

Biografija

Nikola Vuletić

Član Izvršnog odbora

Biografija

Sandra Vojnović

Član Izvršnog odbora

Biografija

Radoje Radovanović

Član Izvršnog odbora

Biografija

Aleksandra Rašić

Član Izvršnog odbora

Biografija

Članovi Upravnog odbora

Martin Klauzer, Predsednik Upravnog odbora

Luboslava Uram, Član Upravnog odbora

Boris Begović, Član Upravnog odbora

Svetlana Kisić Zajčenko, Član Upravnog odbora

Daniel Svoboda, Član Upravnog odbora

Ljubiša Tešić, Član Upravnog odbora

UniCredit Bank SpA

 

Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA_ŠEMA PDF 535KB Preuzmite
Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo