easylease 0% program finansiranja

Nabavka prave tehnologije za Vaše poslovanje je upravo postala lakša…

Prava tehnologija čini preduzeće efikasnijim i produktivnijim. Ona povezuje zaposlene, čini kupce srećnijim i obezbeđuje veću sigurnost i fleksibilnost. Međutim, usled kontinuiranog pritiska na tokove novca i svakodnevne preraspodele budžeta, investiranje u tehnologiju može da predstavlja otežavajuću okolnost za Vaše poslovanje.

Stoga je UniCredit Leasing u saradnji sa kompanijom Cisco kreirao easylease 0% program finansiranja koji omogućava jednostavnu nabavku Cisco tehnoloških rešenja. Na ovaj način ste u u mogućnosti da:

  • Ubrzate uvođenje nove tehnologije:
    Finansiranje Vam omogućava nabavku kompletnih “end-to-end” rešenja kroz nabavku hardware-a, software-a i servisa, bez obzira na budžet, kada god je to Vašem preduzeću potrebno.
  • Smanjite ukupne troškove i pritisak na tokove novca: Nema potrebe da unapred plaćate velike iznose. Podelom troškova na 24 meseca, obezbeđujete prostor za ulaganje slobodnih sredstava u prioritete Vašeg poslovanja.
  • Budete fleksibilni i tehnologiju uskladite sa Vašim poslovnim planovima: Možete da nadogradite ili preuzmete vlasništvo nad opremom nakon isteka lizinga.

**Nabavna cena nove opreme bez PDV-a.

Za više informacija kontaktirajte easylease tim - easylease_serbia@external.cisco.com

Na ovoj stranici su prikazane informacije o UniCredit Leasing Srbija d.o.o, koje imaju isključivo informativnu vrednost i nisu deo proizvoda i usluga UniCredit Bank Srbija a.d. Za sva moguća pitanja, molimo vas da kontaktirate UniCredit Leasing Srbija putem telefona na 011 3093500 ili elektronskim putem na ucl-sales@unicreditgroup.rs i na taj način izbegnete rizik od eventualnog pogrešnog tumačenja. Prikazane iInformacije se redovno ažuriraju i mogu se menjati u skladu sa trenutnom poslovnom politikom.

Spinning wheel animation

Loading