easylease 0% program finansiranja

Nabavka prave tehnologije za Vaše poslovanje je upravo postala lakša…

Prava tehnologija čini preduzeće efikasnijim i produktivnijim. Ona povezuje zaposlene, čini kupce srećnijim i obezbeđuje veću sigurnost i fleksibilnost. Međutim, usled kontinuiranog pritiska na tokove novca i svakodnevne preraspodele budžeta, investiranje u tehnologiju može da predstavlja otežavajuću okolnost za Vaše poslovanje.

Stoga je UniCredit Leasing u saradnji sa kompanijom Cisco kreirao easylease 0% program finansiranja koji omogućava jednostavnu nabavku Cisco tehnoloških rešenja. Na ovaj način ste u u mogućnosti da:

  • Ubrzate uvođenje nove tehnologije:
    Finansiranje Vam omogućava nabavku kompletnih “end-to-end” rešenja kroz nabavku hardware-a, software-a i servisa, bez obzira na budžet, kada god je to Vašem preduzeću potrebno.
  • Smanjite ukupne troškove i pritisak na tokove novca: Nema potrebe da unapred plaćate velike iznose. Podelom troškova na 24 meseca, obezbeđujete prostor za ulaganje slobodnih sredstava u prioritete Vašeg poslovanja.
  • Budete fleksibilni i tehnologiju uskladite sa Vašim poslovnim planovima: Možete da nadogradite ili preuzmete vlasništvo nad opremom nakon isteka lizinga.

**Nabavna cena nove opreme bez PDV-a.

Za više informacija kontaktirajte easylease tim - easylease_serbia@external.cisco.com

Korišćenje kreditnih i lizing proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na sledećem linku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Na ovoj stranici su prikazane informacije o UniCredit Leasing Srbija d.o.o, koje imaju isključivo informativnu vrednost i nisu deo proizvoda i usluga UniCredit Bank Srbija a.d. Za sva moguća pitanja, molimo vas da kontaktirate UniCredit Leasing Srbija putem telefona na 011 3093500 ili elektronskim putem na ucl-sales@unicreditgroup.rs i na taj način izbegnete rizik od eventualnog pogrešnog tumačenja. Prikazane iInformacije se redovno ažuriraju i mogu se menjati u skladu sa trenutnom poslovnom politikom.

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo